Esileht » Arvamused » Arvamus »

Peapiiskop ka noortele

Reinaru,Joel pilt

Noortele inimestele on ikka tähtis see, mida eakaaslased asjadest arvavad. Vanemate inimeste räägitul ei paista olevat erilist kaalu ega tähtsust. Huvitav, kas siis kirikunoortele üldse lähevad korda praegu käimasolevad peapiiskopi valimised? Võiks ju arvata, et mitte eriti – kuid siiski. Kuna noorus ei paista olevat igavene, siis olen ka ise märganud, et mingis vanuses, kui end ikka veel nooreks peetakse, justkui hakkavad vanemate inimeste mõtted, sõnad ja eeskuju omama ...

Tänane külv on ülehomne lõikus

Meile kui maarahvale omased põllumajandusest tuntud mõtted käibivad ka hariduselus. Teoloogilise ja kirikliku hariduse kattuvus on suur, kuid nende eristamine on vahel vajalik analüüsi huvides, et järgnev süntees mõlema elujõudu ja kestvust kasvataks. Teoloogia teenib kiriklikku haridust laiemalt, kuid ei teeninda seda automaatselt kõikides üksikasjades ning vajab rakendusmehhanisme. Teoloogilise hariduse ülesanne on avar, hõlmates tulevase vaimulike kaadri ...

Andestage mulle, inimesed!

Jumal innustas mind paluma andeks kõigilt minu tehtud kurja eest. Ma ei suuda elada selle süüga hinges, mida tahan avalikult tunnistada ja kahetseda. Pöördun teie kõigi poole selle kirjaga, mis on praegu ainus viis andeks paluda. Olen kinnipeetav, kes kannab vanglas karistust tapmise eest. Läksin 2000. aastal teele, mis on kaine mõistuse vastane. Juba tollal mõistsin, et mu teod on õudsed, kuid ei suutnud peatuda. Tol õnnetul õhtul kaotasin inimliku loomuse ja muutusin ...

Hingehoiuteraapia. Mis see on ja kellele?

Ruotsala,Pia  2013

Hingehoiuteraapia on kristlik töövorm, mis jääb psühholoogia ja psühhoteraapia vahele. Seejuures austatakse iga inimese individuaalsust ja puutumatust, kliendi isiklikke väärtusi ja uskumusi. Usume, et Looja loodud terviklik inimene koosneb füüsilisest kehast, hingest ja vaimust – need kolm peaksid üksteisega tasakaalus ja toimivas suhtes olema. Hingehoiuteraapia on abivajaja ja abistaja kohtumine. Kristlaste jaoks võiks seda kohtumist iseloomustada Jeesuse Kristuse peamise ...

Haapsalus on täna Eesti kõrged kirikutegelased

Eesti kirikute nõukogu peab täna Haapsalus väljasõiduistungit, kus arutatakse muude küsimuste kõrval ka nõukogu tulevikusuundi. „Siin on palju kogudusi ja pärastlõunal külastamegi neid,” põhjendas kirikute nõukogu täitevsekretär Ruudi Leinus, mis peab kirikute nõukogu oma väljasõiduistungi Haapsalus. Muude küsimuste kõrval on päevakorras kirikute nõukogu presidendi, luteri kiriku peapiiskopi Andres Põderi ettekanne. Põder esitab oma ettepanekud ja ettekujutuse kirikute ...

Mõeldes neile, kes viidi taluma talumatut

Raudvassar_Liina2

Laupäeval, 14. juunil panen küünla põlema ja mõtlen neile, kes 1941 oma kodust viidi. Neile, kellele teatati kohtuotsus kohut pidamata. Kellel polnud süüd, aga oma süütuse tõestamiseks ei antud võimalust. Sõnumitooja saabus öösel, mil unesoojast ärkvele ehmatatu meel oli erk ja hell. Küllap oligi ööhämaruses tegutsemine osa plaanist. Nagu seegi, et transpordiks kasutati loomavaguneid. Et alandus oleks täielik ja sõnum ohvritele algusest peale selge: unustage inimväärikus ja ...

Mõeldes ristideta haudadele

Laupäeval on Eestis leinapäev, mil meenutame 14. juunil 1941 alanud suurküüditamist. Moskvast antud korralduse kohaselt oli Eestist ette nähtud küüditada 11 102 inimest. Kõiki neid ei õnnestunud tabada, ent üle 10 000 kodaniku viidi siiski sunniviisiliselt oma kodust ära. Öösel kella 1–2 paiku alustasid küüditajad oma kuritegelikku missiooni üle Eesti. Õhtul magama heitnud pered aeti üles ning neile loeti ette määrus, mille alusel nad kuulutati kas arreteerituks või ...

Teade

Kolmapäeval, 11. juunil kell 18 Usuteaduse Instituudis (Pühavaimu 6) titulaarpraost Burchard Liebergi 100. sünniaastapäeva mälestusõhtu ja temast kõneleva raamatu esitlus.

Kiriku roll ühiskonnas

K2pp,Triin_vastuvõtul,28.jaan2012_f.AitelK2pp

Kirikul võib ühiskonnas olla väga mitmeid rolle – on see siis moraali (k)andja, vertikaalse suuna andja ja omaja(?), horisontaalse (kogudusliku) osaduse looja ja hoidja, nõrgemate ja väetimate eest hoolitseja ja/või traditsioonide säilitaja. Kindlasti ei ole nimekiri ammendav – kuna ühiskond ei ole nii abstraktne mõiste nagu bürokraatia (mille kohta sai hiljuti leitud, et see on kui paberil Tamagochi, keda kogu aeg toitma peab), vaid ühiskond ongi ju nendesamade inimeste ...

Püha Vaimu hingetõmbed

Tiitus,Marko_2014

Meie palved on sõnad, sellepärast nad pole täiesti õiged, oh sina, kelle troon on Põhjanaelal. Aga me palume, et sa kuuleksid läbi neist tuule häält ja paneksid tähele iseenda hingetõmbeid. (Uku Masing) Möödunud pühapäeval luteri kirikutes kõlanud jutlusetekstis tõdeb püha Paulus: «Me ju ei tea, kuidas palvetada, nõnda nagu peab …» (Rm 8:26). Kas pole tuttav tunne? Tunnistan, et minu jaoks on (sõnadega) palvetamine mõnigi kord keeruline – mitte siis, kui pean ...

Kristlikud põhiväärtused on kirjas Piiblis

Linnas,Raivo

Ajakirjandus on ajanud ühiskonna õigustatult elevile meie kristliku luterliku kiriku kontekstis kummalise ja üpriski arusaamatuks jääva eetikakoodeksi eelnõu mustandi juhtumi laiale avalikkusele tutvustamisega. Ajakirjanikku pole vähimatki põhjust süüdistada, kuigi artiklis kohati naeruvääristatakse kirikuisasid. Tegelikult ongi tegemist kristlase jaoks hämmastava juhtumiga, sest Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) vaimulike ja ilmikute tarbeks ei ole põhjust ega ...

Lisaks heategev mõõde

10. mai ilmaprognoos ei tõotanud head inimtegevusele õues – tugev hoovihm, esimene kevadäike. Kõpu laada korraldajate süda värises, mõni koguduseliige aga kinnitas, et kui nii hea üritus tulemas, on ilm hea. Nii ka läks: hommik oli vihmatu ja Kõpu kevadlaat algas. Avasõnad päeva juhilt ja kirikuõpetaja tervitus lõid valla toreda koosolemise küla ja kihelkonna rahvale, kaugemalt tulijatele ja möödasõitjatele. Pärast 1940. aastat toimus nüüd esimest korda Kõpu ühenduste ...

Jumala loodu kaitseks tuleb välja astuda

Tomingas,Diana

Aprillis avaldatud ÜRO valitsustevahelise kliimamuutuste ekspertrühma (IPCC) raporti kohaselt on kliimamuutused suurenenud jahmatavalt kiiresti. Raporti järgi on kõige efektiivsem viis seda protsessi aeglustada võimalikult laialdane ja kiire üleminek fossiilsetelt kütustelt taastuvenergiale. 2000.–2010. aastal olid kasvuhoonegaaside heitkogused just inimtegevuse tõttu inimajaloo suurimad. Kui midagi ette ei võeta, tõuseb keskmine temperatuur IPCC raporti järgi juba selle ...

Ülestõusmise rõõm Taaralinnas

Martin Luther on kirjutanud, et meie Issand on kirjutanud ülestõusmise tõotuse mitte üksnes raamatutesse, vaid ka igasse rohuliblesse. Ja nüüd me kõnnime oma armsas Taaralinnas ja rõõmustame päikese üle, kui ta paistab lahkesti me pääle. Me küll teame, et see tulikera meid kohe tuhastaks, kui talle ligi satuksime, kuid ime on ju, et siin maa peal oleme alati rõõmsad, kui päike hellitab meid ja kogu loodut. Tänavu läks äkki linn roheliseks, kaskedele ilmusid lehekesed ja ...

Me ei vaja abielulaadset toodet

sibul

Riigikogu õiguskomisjon hakkab menetlema kooseluseadust, millega plaanitakse kirjutada ringi senine perekonna institutsioon. Suurel neljapäeval andis Rait Maruste kolme fraktsiooni (RE, SDE ja KE) 40 esindaja nimel üle kooseluseaduse eelnõu. Ainsana ei toeta IRL kooseluseaduse eelnõud. Kaks täiskasvanud inimest võivad teha, mida tahavad, ja elada, kuidas või kellega tahavad. Olen veendunud, et seadusandja ei pea ühiskonnas kõike reguleerima. Reguleerida tuleb vaid olulist. ...