Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Tuleviku juhid

/ Autor: / Rubriik: Juhtkiri / Number:  /

Lehe ilmumispäeval alustab akadeemilist õppeaastat meie kiriku kõrgkool EELK Usuteaduse Instituut (UI). Vaatamata erialade rohkusele võime siiski öelda, et me koolitame ja kasvatame kristlikke juhte meie kirikule, samas ka ühiskonnale laiemalt. 

On igati põhjendatud küsida, mis oleks kristliku juhi peamised tunnusjooned, tema iseloom, hoiakud jms. 

Sõltuvalt vastajast ning vastaja seostusest kristluse ja kirikuga on vastustes erinevaid rõhuasetusi, kuid kindlasti selgeid ühisjooni.

Pole kahtlust, et paljud rõhutavad akadeemiliste teadmiste olulisust nende juures, kes lõpetavad UI ning suunduvad kirikutööle või teoloogilist kompetentsi nõudvale ametikohale. Usun, et heade kolleegide abil ja Jumala õnnistusega on UI seda ootust läbi aastakümnete hästi täitnud, kuid siiski ei ole see täistõde.

Üsna kiiresti jõuame teoloogilise stuudiumi praktilise, rakendusliku pooleni, mis kõige selgemalt väljendub UI pastoraalseminaris, teatud piirini ka praktilise usuteaduse õppetooli tegevuses. See on just see, mida kirik ja kogudused meie õppeasutuselt eelkõige ootavad.

Siiski peame tunnistama, et parimategi teadmiste ja praktikate sünergia ei taga veel edu ja õnnistust kristlikus teenimises.

Just sel põhjusel on UI-s läbi aegade asetatud märkimisväärset rõhku õppijate usulisele palgele ning sellega ühenduses meie kristlikule käitumisele ja eluviisile. Meie palve on, et kõigil UI poolt pakutavatel kursustel ja õppekavadel võiks olla hea mõju nii õppijate kui õpetajate vaimsele elule, meie teekäimisele koos Jeesusega, meie usaldusele ja lootusele Issanda nimele.

Siit jõuan peamiseni, mis võiks jääda kõlama ning mis seostub minu viimase lugemiskogemusega, milleks oli Henri J. M. Nouweni (1932–1996) raamat „Jeesuse nimel. Mõtisklusi kristlikust juhtimisest“.

See Nouweni raamat võiks kuuluda iga kristliku juhi ning eriti koolitaja kohustuslike raamatute hulka. Järgevalt paar lõiku sellest raamatust.

„Tuleviku kristlik juht on selline, kes tõesti tunneb Jumala südant lihaks saanuna, „lihast südant“ Jeesuses. Jumala südame tundmine tähendab, et me pidevalt, radikaalselt ja väga konkreetselt kuulutame ja ilmutame, et Jumal on armastus ja ainult armastus ning et iga kord, kui hirm, isolatsioon või meeleheide hakkavad tungima inimhinge, ei ole see midagi, mis on Jumalalt.

Pole piisav, et juhid on moraalsed inimesed, kes on hästi ette valmistatud, innukad aitama kaasinimesi ja võimelised vastama loovalt oma aja põletavatele küsimustele. Olgugi väärtuslik, pole see kõik kristliku juhtimise süda. Kaugelt olulisem on, et juhid oleksid inimesed, kelle tulihingeline igatsus on eluneda Jumala ligiolus, kuulda Jumala häält, vaadelda Jumala ilu, puudutada Jumala lihakssaanud Sõna ja maitsta külluslikult Jumala lõputut headust.

Tuleviku juht on see, kes julgeb tänapäeva maailmas kuulutada oma ebavajalikkust kui jumalikku kutset, mis lubab tal siseneda sügavasse ahastusse, mis ääristab edukuse kogu sära, ning tuua sinna Jeesuse valgust.“

 

 

 

 

Ove Sander,

assessor, UI rektor