Eri põlvkondi kõnetav laulukogumik tulekul

/ autor: Tuuliki Jürjo / rubriik: Juhtkiri / ilmunud:  /

Oktoober on tõeliselt kaunis ja õnnistusrohke kuu. Algab muusikapäevaga ja lõpeb usupuhastuspühaga, sisaldades kõike muudki õpetajate päevast konverentsideni.

Loodus valmistub rüütama end värvikasse piduehtesse. Juba kuldab hommikupäike värvikirevaid viinapuid ja vahtraid, kangekaelselt edasi õitsevaid roose ning punavaid õuna- ja pihlapuid. Kõikjal on näha Jumala armu läbi kasvanud taimi ja küpsenud vilju, mida tänumeeles oma panipaikadesse talvevarudeks koguda saame.

Kooskõlas looduses valitseva andiderohkusega oleme toonud ka EELK traditsioonilise tänuürituse oktoobrikuusse. Suur rõõm oli 2. oktoobril Tallinna toomkirikus toimunud tänujumalateenistusel tervitada ja õnnitleda neid rohkeid kiriku kaastöölisi, kes kogu südame ja hingega, jõu ja mõistusega on teeninud kaasa Jumala sõna levitamisele ja kasvamisele meie endi ja meie rahva seas. Kes on seda teinud oma igapäevatoimetuste kõrvalt, kes ongi selles oma kutsumuse leidnud – igaühe panus on väärtuslik. 

Eriti hea meel oli mul kui kirikumuusikul näha seekordsel tänuüritusel teiste väärikate seas erakordselt palju muusikuid. On tõsi see, et ilma vaimulikuta ei saa olla kogudust, kuid mina ütleks veelgi enam – ilma muusikata ja kirikumuusikuta ei saa olla tõeliselt luterlikku kogudust. Oli ju meie usuisa Martin Luther see, kes erilise tähelepanu pööras ühise laulu olulisusele ja mõjule inimese üle. Asi ei ole lihtsalt vanades väärtushinnangutes, vaid selles, et muusikal ja eriti lauldavatel tekstidel on suurem mõjujõud kui jutul. Tean, et nii mitmedki vaimulikud ohkavad selle peale, et kirikumuusikuid peale ei kasva ja maakohtades pole neid kuskilt juurde võtta. Jah, nii see kipub olema, kuid siinkohal saabki ülioluliseks olemasolevate muusikute motiveerimine ja tänamine, et nad liigselt suure töökoormuse all läbi ei põleks või tervisekahjustuse tõttu eemale ei peaks jääma.

Oktoobrikuus toimuvad kaks kiriku kaastöölistele olulist konverentsi: äsja lõppes juhatuseesimeeste konverents ning ees on ootamas kirikumuusikute konverents. Nagu mitmel eelmisel konverentsil, on selgi korral kirikumuusikute fookuses uus, koostatav lauluraamat ning sinna juba valitud uued koraalid ja laulud. Kes muu kui kirikumuusik peab need ennekõike selgeks saama, et pärast avaldamist kogumikus kohe orienteeruda ja uusi laule ette mängida oskaks. 

See saab olema eri põlvkondi kõnetav ja haarav laulukogumik. Uut materjali, mille hulgast koguduse laule valida, saab olema õige rohkesti – seal leiavad avaldamist mitte ainult meile tuttavad koraalid varasematest lauluraamatutest, vaid ka mitmetest kirikunoortele tuttavatest noore koguduse laulikutest, Taizé lauluvara ja palju muud. Kirikunoorigi on vabas Eestis juba mitmes põlvkond peale kasvamas, nüüd ilmuvad ka verinoortele tuttavad laulud, mille nootegi veel olemas pole, nii et komisjon pelgalt tekstide või salvestiste abil on pidanud otsuseid langetama.

Laieneb lauluraamatu geograafiline mõõde, haarates enam ingliskeelset kirikulaulu, kuid samuti on leidnud uude lauluraamatusse tee naaberrahvaste koraalid: Lätist, Leedust, Venemaalt, Soomest, Rootsist ja mujalt. Ka paljude eesti oma kirikumuusikat loovate heliloojate looming jõuab ühisesse kogumikku. Nii saavadki seekordsed kirikumuusikute konverentsi päevad olema täis avastamisrõõmu, põnevaid leide, õppimist ja harjumist nõudvat musitseerimist.

Iga koguduseõpetaja südameasjaks peaks olema hoolt kanda selle eest, et tema koguduse muusikud oleksid täis indu uusi laule omandada ning omaks ka nende esitamiseks vajalikku pädevust. Loodan, et ühelgi kirikumuusikul ei jää konverentsile tulemata osalustasu või transpordikulude tõttu. Kuigi ametlikult on konverentsile registreerimine lõppenud, julgustan huvilisi veel paari lähema päeva jooksul liituma.

Meie ühine huvi peaks olema jääda püsima luterlike väärtuste juurde, teenides Jumalat vaimuliku laulu ja pillimänguga ning soodustades seda nii üldkiriklikult kui kogudustes. Sisutihedat ja armurikast sügiskuud! Soli Deo gloria!

 

 

 

 

Tuuliki jürjo,

EELK Kirikumuusika Liidu juhatuse esimees