Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Tervituskiri koolirahvale teadmiste päevaks 1. septembril 2022

/ Autor: / Rubriik: Arvamus / Märksõnad:  / Number:  /

1. september teadmiste päevana on eriline kõikidele lapsi kooliteele saatvatele peredele. Veelgi erilisem on see päev nende jaoks, kes asuvad kooliteele esimest korda ning astuvad esmakordselt koolimajja, kus ootab ees uus ja avastamist vajav maailm. Ootavad ka õpetajad, kes on teejuhtideks uuel teel.

Luteri kiriku neljas üldhariduskoolis – Põlva Jakobi koolis, Tartu luterlikus Peetri koolis, Kaarli koolis ja Tallinna toomkoolis – alustab õppimist, teadmiste ja hingehariduse omandamist üle poole tuhande lapse. Nende kõigi jaoks on luterlikus koolis õppimine eripärane võimalus, mis aitab neil tulevikus paremini orienteeruda Eesti põhjamaiselt luterlikus kultuuriruumis ning mõista seda, mida tähendab lootmine oma elus, eriti igaveses elus, Jumala armule. 

Sel aastal on esmakordselt pärast Eesti iseseisvuse taastamist noortel võimalik asuda õppima luterlikku gümnaasiumisse. Kaarli kool ehitab gümnaasiumiastme avamisega silla üle luterliku hariduse senise veelahkme üldhariduse ja teoloogilise kõrghariduse vahel. Selle silla ületavad mõne aasta pärast esimesed noored, kes Kaarli gümnaasiumi lõpetavad. Nüüdsest kulgeb Eesti luterliku hariduse palverännutee eelkoolieast iseseisvasse ellu. Teekonna peatuspunktideks on kõik meie koguduste juures tegutsevad lastehoiud, lasteaiad, alg- ja põhikoolid ning nüüdsest ka gümnaasium. Sealt viib järgmine samm edasi juba kõrg- või ülikooli, miks mitte meie oma usuteaduse instituuti või Tartu ülikooli usuteaduskonda. Ka kõik teised teed Eesti ja maailma kõrg- ja ülikoolidesse on avatud.

Tulevikus kirjutavad ajalooallikad 2022. aasta kohta sedagi, et Eesti pikima ajalooga Tallinna toomkool asub pärast enam kui 80 aasta pikkust katkestust õppetööd läbi viima ajaloolises hoones Tallinnas. Toompea Toom-Kooli tänav, mis on saanud nime sellel tänaval tegutsenud Tallinna toomkooli järgi, saab käesolevast sügisest tagasi oma sisulise tähenduse. Tallinna toomkool on kodus tagasi.

Kutsun kõiki üles palvetama sellegi eest, et koos meie laste ja lastelastega Maarjamaal õppima asuvad Ukraina sõja eest põgenenud lapsed ja noored, kõik üliõpilased, ka põgenikest õpetajad ja õppejõud, võiksid jätkata sõja tõttu suure käänaku teinud haridusrännakut ilma suurte katkestusteta. Kutsun kogu meie rahvast Ukraina põgenike peresid igakülgselt ja jõukohaselt toetama ning ristirahvast sõja lõppemise ja rahu pärast jätkuvalt palvetama. 

Viimselt saame toetuda oma elus ja tegemistes, oma olevikus ja tulevikus Jumalale. Teadmine ja tunnetus, mis tuleb Püha Vaimu kaudu, ületab kõik muu maailmas õpitu ja õpetatu. Jeesus ütleb: Teil on ju võidmine sellelt, kes on Püha, ja teil kõigil on teadmine! (1Jh 2:20)

Õnnistatud uue õppeaasta algust kogu koolirahvale!

 

 

 

 

Urmas Viilma,

peapiiskop