Ühinenud Piibliseltside palvepäeva läkitus

Tänage Issandat, sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti! Ps 118:29 Läkitus Armsad kaaskristlased! Tervitame teid Eesti Piibliseltsi nõukogu, juhatuse ja kaastööliste nimel Ühinenud Piibliseltside palvepäeva puhul! Rahvuslike piibliseltside poolt 1946. aastal loodud Ühinenud Piibliseltside tegevusse on haaratud ligi 150 rahvuslikku piibliseltsi. Möödunud aastal levitasid piibliseltsid ligi 400 miljonit Piiblit, ...

Peetri kooli taastamist saab toetada

Eile kohe pärast jumalateenistust allkirjastasid Tartu Peetri koguduse õpetaja Ants Tooming ja Tartu Kultuurkapitali esindaja Anne Evrecht kirikuliste ees lepingu, mis on samm Peetri kiriku kooli taastamise rajal.Tartu luterliku Peetri kooli toetusfond on Tartu Kultuurkapitali 44. allfond ning on asutatud sooviga taastada ajalooline Peetri kiriku koolimaja ja aidata kaasa kooli arengule. Selleks saab annetusi ja toetusi kanda Tartu Kultuurkapitali arveldusarvele nr ...

Aasta töötegija tiitel läks Pilistverre

Viljandi praostkond pidas eile aastakoosolekut ning andis aasta töötegija tiitli Pilistvere kirikuõpetaja abikaasale Pille-Riin P. Kalmusele.Viljandi praosti Marko Tiituse sõnutsi pälvis Pille-Riin P. Kalmus tiitli pideva ja kohusetundliku töö eest vabatahtlikuna.

Kristlased valmistuvad suviseks ühispalveks

28. juulil toimub Tallinna Lilleküla staadionil suurejooneline jumalateenistus "Eesti palvetab" ehk kristuspäev, kuhu oodatakse tuhandeid eri kogudustesse kuuluvaid inimesi.Eesmärk on kinnitada kristlaste ühtsust ning palvetada Eesti maa ja rahva eest.Üritusel musitseerib Eesti kirikute ühendkoor koos saateansambli ja Kiievi sümfooniaorkestriga. Staadion täidetakse kõigist Eesti maakondadest saadetud lippudega, mida ...

Paidesse jõudis ameeriklaste uus abisaadetis

Teisipäeval jõudis Paidesse merekonteiner humanitaarabiga USAst Nebraska osariigist, mis on viimase poolteise aasta jooksul juba kolmas sealt tulnud abisaadetis.EELK Paide Püha Risti koguduse õpetaja Algur Kaerma ütles, et nagu eelmistelgi kordadel, sisaldab saadetis meeste-, naiste- ja lasterõivaid, kuid seekord ka invavahendeid, nagu ratastoolid, kargud, käimisraamid ja kepid. «Kogu abisaadetis kaalub 11 tonni, kuid invavarustust on ...

Linna aukodanik Heino Noor saab täna 90

Täna saab 90aastaseks Haapsalu linna aukodanik dr Heino Noor, kellest on pärast Siberi vangilaagreist vabanemist saanud tartlane, kuid kes ei ole unustanud oma sünnilinna.24. aprillil 1922 sündinud Heino Noor lõpetas Haapsalu gümnaasiumi humanitaarharu 1940 cum laude. Skaudi ja merinoorkotkaste ridades kaasa löönud Noore unistus oli saada mereväeohvitseriks ja seejärel õppida õigusteadust. Kumbki unistus aga ei ...

Rõõmuks ja tänuks – kogudusele ja Jumalale

Anne Evrecht on Tartu Kultuurkapitali nimel õpetaja Ants Toomingale üle andnud toetusfondi asutamise tunnistuse. Nende selja taha jääb taastatav Peetri kool. Rita Puidet

Möödunud pühapäev jääb Tartu Peetri koguduse ajalukku päevana, kui Tartu Kultuurkapitaliga sõlmiti leping, millega asutati toetusfond, et taastada oma kool.Tartu üks vanemaid emakeelseid koole, Peetri koguduse kool avati 4. septembril 1906. Oma koolimaja kiriku kõrval Peetri tänaval õnnistati 22. augustil 1910. Nüüd pingutab kogudus, et kool taas avada oma kunagistes ruumides. Ilus mõte leiab ...

Jeesuse elu pildid Jaanis

Näituse avamisel: (vasakult) Heikki-Rein Veromann, Anne Maasik, Mikk Sarv, Reti Saks ja Anne Kull. Liina Raudvassar

Mai lõpuni on Tartu Jaani kirikus avatud graafik Reti Saksa illustratsioonide näitus Villem Grünthal-Ridala poeemile «Püha rist».Näitus avati 20. aprillil ilusa kontserdiga, kus musitseerisid Anne Maasik, Mikk Sarv ja Heikki-Rein Veromann, kes laulsid osi Grünthal-Ridala regilauluvormis evangeeliumist. Poeem «Püha rist» jutustab Uue Testamendi nelja evangeeliumi põhjal Jeesuse elust. Teeb seda rahvapäraselt ...

Eesti Kirik jõuab kõigisse EKNi liikmeskirikute kogudustesse

Martin-Luther-Bundi toetusel ja Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) heakskiidul levitatakse Eesti Kirikut kõigi liikmeskirikute kogudustes.Luterlikke vähemuskirikuid ja diasporaakirikuid toetav fond Martin-Luther-Bund (MLB) Saksamaalt on EELK partneriks ning seeläbi toetanud ka ajalehe Eesti Kirik tööd. MLB sooviks on, et kristlik sõnum oleks kättesaadav paljudele inimestele. Sel aastal on MLB toetanud Eesti Kiriku levitamist Eesti Kirikute ...

Kahetsus kui värav

Merille Hommik

Kui veniva kevade kestvad jahetuuled üle mu koduküla tuhisesid, toomata mesilaaeda helgavat soojust, siis puid pliidi alla pistes mõtlesin tahes-tahtmata kõiksuguseid kõiksusemõtteid. «Igavikulised asjad on vaid elu, surm ja armastus,» arutleb külla tulnud sõber. «Kõik muu on kiirelt mööduvad nähtused.» «Võib-olla üksnes elu ja surm?» täpsustan. «Kui kõnelda inimlikest tähistest, siis ikka armastus ka, ilma selleta laguneks kõik koost, siis ei saaks aru, kas midagi ...

Ajamärgid

Koostades kirikukogu istungjärguks EELK aastaaruannet, tajusin taas, kuivõrd oluline on mõtestada oma tegevust läbi suurema terviku. Meie isiklike saavutuste ja nurjumiste taustal terendab paratamatult küsimus, kuhu liigub maailm, mis ootab Eestit, milline tulevik on kirikul. Kas kuulata eduapostlite – S. B. Shaw' tabav väljend – või vanatestamentlike hädaprohvetite hääli? Mida näitavad ajamärgid? Milline on meie ...

Toimetuse kirjakast

Üks vaade inimvaimule Tartu Jaani kirikus Artur Alliksaare kui päikesepillaja (ta mahukaima luulekogu pealkiri 1997) 89. sünnipäeva tähistava laululõuna toimetas Heilo Aadla. Internet võimaldab hõlpsasti teada saada, et Heilo Aadla on sündinud aastal 1963 ja tema esimene muusikaalbum oli «Õunapuu», kus kõlab uusim Eesti outsider-folk, mida vormitakse plaadile vaiksetes nurgatagustes uudishimulike silmade alt ...

Noor, igavesti noor

Eile sai üheksakümneseks tartlasest arst Heino Noor, kes on olnud ka Eesti Kiriku taastamise juures. Ta suuri õnnitlusi vastu ei võta, liiatigi on praegu Tartus haiglas. Natuke varjul. Üldiselt ei meeldi talle oma sünnipäeva pidada, sest suure osa elust on Heinot saatnud teadmine, et just tema sünnipäeval hukati Siberis ema Salme.Julgen pidada Heinot oma sõbraks, saame mõnikord kokku ja ajame juttu. Need on pikad ...

Kevadesse «Mailauluga»

Juba üheksandat aastat saavad hea originaalmuusika hindajad nautida Tartus autorilaulufestivali «Mailaul». 3.–5. maini pakutakse Tartu Uue Teatri ja Genialistide Klubi saalides eripalgelisi kontserte, kus oma loominguga astub üles 20 autorit, laiemale publikule tuntud tegijate kõrval ka vähem teada artistid. Oodatud traditsiooniks kujunenud muusikaürituse peakorraldaja, Tartu Ülikooli-Jaani koguduse juhatuse esimehe Juhani Jaegeri ...

Kohtusid maa ja linn

Maapiirkondade koguduste edasine käekäik tegi sinodilisi üsna mõtlikuks. Mari Paenurm

Tartu praostkonna sinodil vaadati üle 2011. aasta jooksul tehtu, analüüsiti üldisemaid arenguid ning planeeriti edaspidist.Et Tartu praostkonna töö ja kokkusaamiste koordineerimine on keeruline, tõdes oma sinodikoosoleku avasõnades ka praost Joel Luhamets. Praostkonda kuulub 20 kogudust, mis paiknevad suhteliselt suurel maa-alal, piirnedes põhjas Avinurme ja lõunas Kambjaga. Kahtlemata on suured erinevused linna- ja ...