Euroopa usulisi juuri otsimas

/ autor: Tiiu Pikkur / rubriik: Teoloogia / ilmunud:  /

19.–21. aprillini peeti usuteaduse instituudis rahvusvahelist seminari «Euroopa usulised juured. Judaismi, kristluse ja islami kujunemise ning teisenemise dünaamika».

Seminar oli osa kuus aastat toiminud kolme monoteistliku religiooni suhteid uuriva põhjamaade võrgustiku tööst. Võrgustik ühendab doktorante ja magistrante ning neid juhendavaid professoreid ja teadlasi.
Balti riikidest on võrgustikus ainsana esindatud Eestist EELK prof Randar Tasmuthi näol. «Sain selle võrgustiku, mille keskus on Taanis Århusis, liikmeks aastaid tagasi,» räägib prof Tasmuth. «Seminar on aga esmakordselt Tallinnas. Alates kristluse sündimisest saab uurida kristluse ja judaismi suhet ning islami tekkest alates ka kõigi kolme religiooni omavahelisi seoseid.
Levinud on teaduslikud tööd, kus uuritakse kristlust, islamit ja judaismi omaette. Euroopa usuliste juurte võrgustiku fookus on just sellel, kuidas kolm religiooni on Euroopat mõjutanud ja tänapäevalgi mõjutavad.»
Tallinna seminarist võtsid osa doktorandid koos juhendavate professoritega, et oma teemasid edasi arendada ja koos arutada. Siit põhjus, miks seminar ei olnud mõeldud laiale auditooriumile.
Et aga usuteaduse instituut on ainsana Balti riikidest selle võrgustiku osa, tähendab, et meid tuntakse võrgustikku kuuluvates ülikoolides. Usuteaduse instituut on esindatud ka võrgustiku kodulehel The Religious Roots of Europe (http://religiousroots.au.dk/). Prof Tasmuth on korralduskomitee liige.
Eestis on Tasmuthi sõnul praegu küll ainult üks doktorant, kes taolise suunaga tegeleb, ent tulevikku näeb ta ka meie magistrantidele ja doktorantidele ning teadlastele selles teemas küll. Euroopa usuliste juurte võrgustikku kuuluvad Århusi, Kopenhaageni, Helsingi, Lundi, Bergeni ja Oslo ülikool ning EELK usuteaduse instituut.
Tiiu Pikkur