Ühendus Naised Teoloogias teatab

20. aprillil algusega kell 13 toimub usuteaduse instituudis ühenduse ettekandekoosolek.
Ettekande tööstressist ja läbipõlemisest peab meditsiiniteaduste dr Eda Merisalu, TÜ tervishoiu instituudi dotsent.
Diskussioon ja kohvilaud.
Ettekande järel koguneb ÜNT täiskogu, et kinnitada 2011. aasta aruanne ja selle aasta tegevuskava.

Ettekandekoosolekule on oodatud kõik huvilised! Palume oma tulekust teada anda hedi.vilumaa@eelk.ee