Akadeemilise Teoloogia Seltsi aastakoosolek

ATeoloogiadoktor Urmas Nõmmik valiti seltsi juhatuse esimeheks. Arhiivkadeemiline Teoloogia Selts valis uue juhatuse.

Seltsi liikmed kohtuvad iga aasta vaikse nädala teisipäeval. Sel aastal toimus koosolek Tartu ülikoolis. Kuulati aruandeid ning senisele rohkem kui viiekümnele liikmele lisaks võeti vastu kaks uut. Koosolek avaldas soovi valida emeriitprofessor Jukka Thurén seltsi auliikmeks.
Kolmeks aastaks valiti uus juhatus. Esimehe kohale asub Urmas Nõmmik ning senise aseesimehe Ain Riistani vahetab välja senine esimees Randar Tasmuth. Sekretärina jätkab Aira Võsa ja laekurina Vallo Ehasalu.
Pikemat arutelu pakkus seltsi põhilise väljundi, eestikeelse akadeemilise teoloogilise diskussiooni lipulaeva Usuteadusliku Ajakirja saatus. Saksa Põhja-Elbe kiriku toetuse ning liikmemaksude varal antakse rahvusvahelise toimetuskolleegiumiga ja eelretsenseeritavat ajakirja välja kord aastas. Lisavõimaluste avanemisel on avaldatud ka temaatilisi erinumbreid. Ajakirja senised numbrid on loetavad aadressil www.usuteadus.ee.
Kaalutakse võimalust avardada veelgi ajakirja väljavaateid kõrgemaks indekseerimiseks ning mõeldakse võõrkeelsete erinumbrite avaldamisele. Alates 2000. aastast on ajakirja ilmunud 16 numbrit, enne Teist maailmasõda ilmunud Usuteadusliku Ajakirja jätkuna aga juba 62 numbrit.
Koosoleku lõpus kuulati Ain Riistani Jeesuse-uurimise alast ettekannet.
Akadeemiline Teoloogia Selts taastati 3. märtsil 1999. aastal. Selts on vähemalt magistrikraadiga isikute vabatahtlik mittetulunduslik ühendus, mille tegevuse eesmärgiks on evangeelse teoloogia arendamine, kõrgema evangeelse teoloogilise hariduse toetamine ning teoloogiaüliõpilaste kultuuritegevuse edendamine.
Allikas veebiajakiri www.kjt.ee.
Eesti Kirik