Praostkonna uudised

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Võru praostkond

Võru praostkonna lapsed kogunesid telklaagrisse

5.–7. juulil Võrumaal Tiri külas Maamehe Golfi talus toimunud tänavune Võru praostkonna laste- ja noortelaager kandis pealkirja „Tormidest läbi kantud“.

Jumala armu läbi sai iga-aastane kolmepäevane telklaager toimuda järjepidevalt juba 14. korda ja tõi kokku umbes poolsada last erinevatest Kagu-Eesti paikadest. Laagri peakorraldaja oli misjonär ja Võru praostkonna lastetöö sekretär Salome Olenius, keda toetasid kohalike koguduste vaimulikud ja aktiiv, sh paarkümmend lastevanemat ja pühapäevakoolide õpetajat. Pühapäevakooliõpetajad olid aktiivselt kohale tulnud Kanepi, Põlva, Räpina ja Võru kogudusest.

Seda, et varasematest laagritest on osalejatele jäänud head mälestused, tõendab asjaolu, et laagrit ootavad lapsed alati pikisilmi ja enamik lapsi olid osalemas juba päris mitmendat aastat järjest, ehkki alati võib laagrist leida ka uusi tuttavaid. Kõige noorem osaleja oli kuuekuune ning vanim 19aastane.

Laagri põhirõhk oli läbi piiblilugude õpetada Jumalat usaldama kõigis elu jooksul ette tulevates raskustes ning elutormides. Laagris õpiti ja arutleti piiblilugu, kus Jeesus vaigistab tormi. Üksnes Jumala peale saame kindlalt ja täielikult oma lootuse rajada. Jumala sõnast olid kantud laagris kõik tegevused, nagu näiteks rühmatööd eri vanusegruppides, maastikumäng, jumalateenistused, palvused ja õuemängud. Iga päeva alustati käest kinni hoides suures ringis koos meieisapalvet lugedes ja lõpetati samaviisi õnnistussõnu lugedes.

Laagripaigas tuli hästi esile Võrumaa maastiku ilu. Talu lähedal olevat ja läbi metsa ning põldude looklevat golfirada kasutati maastikumängu läbiviimiseks. Raja kaheksas peatuspunktis anti lastele lahendada erinevaid ülesandeid ning kogu teekond oli justkui laevareis või nagu inimese elutee koos oma kõikide võimalike ettetulevate rõõmude ja muredega.

Ava- ja lõpujumalateenistused peeti lähimas, Pindi kirikus. Hommiku- ja õhtupalvused aga Võru praostkonna vaimulike juhtimisel kohapeal. Palvusi saatis muusikaga praostkonna noortejuht Olli Olenius koos vabatahtlike lauljate ja pillimängijatega.

Laagri lõppedes jätkus osalejatel korraldajatele rohkelt tänusõnu ning omi tänusõnu jagas korraldaja Salome ka korraldusmeeskonnale ja igale laagris osalejale.

Tallinna praostkond

Suveretkel Peipsi mail

Tosin Lasnamäe koguduse inimest käis 19.–21. juulini Ida-Eestis.

Reisi saatnud mõtteks oli lähemalt tuttavaks saada Maarja-Magdaleena eestpalvekogudusega, kes järgmisel päeval pidas koguduse aastapäeva. Korra on Lasnamäe kogudus olnud ka Peipsi-lähedase kogudusega eestpalveringis ja suhelnud interneti teel. Aga kolm päeva väldanud reis pakkus suurepärase võimaluse tutvuda muidu ehk reisiseltskonnale tundmatugi Eestimaa kandiga.

Reis aitas kindlasti ühendada ka kogudust – võrdselt oli reisil nii eesti- kui venekeelseid inimesi, teiste seas õpetaja Kaido Petermann ja misjonär Kirsti Malmi, aga ka mullu kevadel Siberist Eestisse saabunud vaimulik Pavel Zajakin.

Eestpalvekogudusele ei mindud külla tühjade kätega. Kaasa võeti lapitekk kui sümboolne märk sellest, et kogudused ja koguduseliikmed on erinevad, aga siiski ühe ihu liikmed. Talviti on Maarja-Magdaleena kirikus külm ja kingitus oli eesootavat aega arvestades tõesti asjakohane.

Külastati teisigi teele jäänud kogudusi. Palamuse kirikus pidas reisilistele palvuse õpetaja Kaido Petermann, Torma kirikus aga Pavel Zajakin. Käidi ka Jääaja keskuses ja Varnjas asuvas vanausuliste muuseumis. Reisiliste meeleolu aitas üleval hoida koguduse esimese leerigrupiga liitunud setu juurtega 75aastane Voldemar, kes sageli haaras oma kaasavõetud lõõtsa järele. Ta ronis sellega Emumäelegi. Laul kõlas bussis ja peatuspaikades, Jõgeval enesestmõistetavalt kojaehitaja laul. Sealne kirikuehitus suurendas kindlasti lootust, et kord ka Lasnamäele kirik kerkib.

Valga praostkond

Valga praostkond pidas lastelaagrit

Soontagana laagriplatsile kogunes 10. juulil ligikaudu poolsada last, lisaks täiskasvanud – kokku 75 inimest. Kolm päeva mõeldi isekeskis Issandale ja veedeti meeldivalt looduses aega.

Praostkonna lastelaagrid on populaarsed ja reklaami ei vajagi. Laager toimus 26. korda ja juba varakult hakatakse praostkonna kogudustes huvi tundma, kunas on taas võimalik ühiselt kokku tulla. Seekordne praostkonna laager kandis pealkirja „Jumala perekond“, kes ju laagrilised on. Räägiti Aadamast ja Eevast ning peeti hommiku- ja õhtupalvusi. Toimus ka öine jumalateenistus, mille pidasid praost Mart Jaanson ja Rannu koguduse õpetaja Robert Bunder. See oli muusikaliselt eriliselt täidetud, ütleb praostkonna laste- ja noortetöö juht Kristiina Lõhmus. Altari jumalateenistuse tarbeks ehitasid laagrilised ise.

Iga laagri juurde kuulub lõkkeõhtu ja seekord käis laagrilistel külas Valga praostkonnas teeninud diakon Urmas Saupõld. Aga ka Põlvas teenivad misjonärid Salome ja Olli Olenius. Neilt sai kuulda, kuidas Jumal on neid kutsunud ja kuidas nad on tema kutsele järgnenud. Räägitud-kuulatud jutud ja lauldud laulud – mis muide on praosti loodud – jäävad argipäevaski saatma. Õpiti ka piiblidraamat etendama ja kanti õpitu ette.

Eriliselt toredat vaatepilti ja elamust pakkus aga laagrilistele Paabeli torni ehitamine. Nimelt tõsteti kaste üksteise otsa ja teha sai seda nii, et lapsed olid turvarihmadega puu külge kinnitatud. Käidi ka metsas ja ehitati onni ning vilditi juukseklambreid. Eriline oli Kaitseliidu juhendatud matk ja seegi, et tervishoiu kõrgkooli üliõpilaste juhtimisel õpiti esmaabi andma ja haavu siduma. Olid igati õpetlikud ja inimesi ning kogudusi liitvad päevad.