Esileht » Uudis » Uudised »

Lühiuudised

Bölli-mälestussammas copy

Misjonikoor teenis Saaremaal Läinud nädalavahetusel ­pakkusid Misjonikoor ja misjonikeskuse juhataja Leevi Reinaru külakosti Saaremaa viies koguduses. Nii täideti Misjonikoori missiooni jagada oma usku sõna ja muusika abil. Ettevõtmine sai Reinaru sõnul teoks tänu koguduste, lauljate ja toetajate panusele. Kui Jämajal, Mustjalas ja Kihelkonnal astuti üles kontsertpalvusega, siis Kuressaares ja Kaarmal teeniti kaasa jumalateenistusel. Mõlemas kirikus jutlustas ...

Usuteadus(kond) ei kao rahvusülikoolist

Täna on Tartu ülikooli usuteaduskonna lõpuaktus. Alma mater’i lõpudiplomini jõudis tänavu 18 bakalaureust, kuus usuteaduse magistrit (neist viis religioonipedagoogika suunal) ja seitse religiooniuuringute magistrit. Diplomi ulatab lõpetajatele rektoraadi esindajana ülikooli õppeprorektor Martin Hallik, õppejõudude nimel esineb kõnega augustis emerituuri siirduv dotsent Peeter Roosimaa ja EKNi esindab asepresident Meego Remmel. Dekaan prof Riho Altnurme selgitusel on vara ...

Järvas rõhutati positiivset

Et vaagida eilset ja plaanida homset, kohtusid Järva praostkonna 12 koguduse sinodisaadikud Anna koguduse ja õpetaja Lea Heinaste lahkel võõrustamisel. Jumalateenistusel Anna kirikus jumalasõna ja sakramentide jagamisega sisse juhatatud päev jätkus koosolekuga hubases kogudusemajas. Enne koosoleku algust võeti kehakinnitust rikkalikult kaetud kohvilauas, kus peapiiskop Andres Põder tunnistas, et võib päeva isiklikult ajalooliseks liigitada, sest külastas Anna kirikut ...

Lühiuudised

1944

Laulu- ja tantsupeo tuli süüdati Tartus 15. juuni hommikul päikesetõusu ajal kell 4.06 süütasid maestro Alo Ritsing ja tantsujuht Lille-Astra Arraste Tartu Raadi pargis laulu- ja tantsupeo tule. Pirrust läidetud lõkketulest süüdati tõrvik, mis liigub nüüd koos saatjatega mööda Eestimaad, et jõuda paari nädala pärast Tallinna, kus 4.–6. juulini toimub XXVI laulu- ja XIX tantsupidu. Aga enne peotule teelesaatmist austati seda Tartus, linnas, kus 1869. aastal toimus ka Eesti ...

Stabiilsus kannab vilja

Roosa Jakobi kogudusel oli au võõrustada Võru praostkonna sinodisaadikuid ning külalisi pealinnast, peapiiskop Andres Põderit ja usuteaduse instituudi rektorit Ove Sandrit. «Kvoorum on koos ja otsustusvõimeline,» teatas praost Urmas Nagel Võru praostkonna sinodikoosolekut avades ja täpsustas, et 11 koguduse esindajateks valitud 33 sinodiliikmest on koosolekule jõudnud 27 saadikut. Tavaks kujunenud korra järgi olid koosolekule palutud ka erinevate töövaldkondade ...

Lühiuudised

KalleKõiv_2

Kalle Kõiv Juuru õpetajaks I nelipühal valis Juuru Mihkli kogudus õpetaja. Täiskogu koosolekut juhatas Ida-Harju praost Jaanus Jalakas. Kandidaate oli kaks: lisaks Palamuse õpetajale Jaan Nugale oli peapiiskopi otsusega antud luba kandideerida ka Rapla diakonil Kalle Kõivul (fotol). Valiti Kalle Kõiv 23 poolthäälega (Jaan Nuga 19). Kalle Kõiv (43) on abielus, kolme lapse isa. Mais kaitses usuteaduse instituudis magistritöö, on läbinud pastoraalseminari ning sooritanud ...

Eesti lipu 130. aastapäeva tähistamisest

eesti_lipp_2

Otepääl 1884. a sinimustvalge lipu õnnistamise 130. aastapäeva tähistatakse Eesti lipu päeval, 4. juunil mitmel pool Eestis. Tallinnas on kl 7 Toompeal lipu pidulik heiskamine Pika Hermanni torni. Riigikogu esimees Eiki Nestor kingib kandelipu Eesti Lipu Seltsile, Põltsamaa ühisgümnaasiumile ja Sindi gümnaasiumile. Peapiiskop Andres Põder võtab sõna ja õnnistab lipud. Kl 7.30–15 saab käia Eesti lipu juures Pika Hermanni torni tipus. Otepääl kogunevad kl 15.45 ...

Koguduste lood on osa ajalootervikust

Teemale «Kohalooline perspektiiv Eesti kirikuloo uurimises» keskendus 23. mail Tartu ülikooli ruumes toimunud Eesti Kirikuloo Seltsi ettekandekoosolek. «Ajal, mil igal aastal ilmub mitmeid uurimusi koguduste ja kihelkondade ajaloost, on õigustatud analüüsida, milline on nende roll Eesti kirikuloos ja selle uurimises,» avas koosoleku usuteaduskonna dekaan dr Riho Altnurme. Lisaks neljale lühiettekandele üksikkoguduste ajaloo autoritelt ja toimetajatelt tõstatati ...

Kooselust ja koos elamisest

Neljapäeval, 29. mail toimus Tartu ülikooli eetikakeskuse korraldatud kollokvium «Koos elada – kuidas ja kellega?», mille käigus arutati palju kõneainet tekitanud kooseluseaduse eelnõu ning mõtiskleti perekonna mõiste üle juriidiliselt ja sotsiaalselt Eesti ühiskonnas. Üles astusid riigikohtu nõunik ja Tartu ülikooli perekonnaõiguse lektor Liis Arrak ning teoloog ja Hugo Treffneri gümnaasiumi usundiloo õpetaja Toomas Jürgenstein. Kollokviumi juhtis Tartu ülikooli ...

Lühiuudised

meelis_syld200

Eesti Ajakirjanike Liidul uus juht 30. mail valiti 27. kongressil liidu üheksaliikmelise juhatuse uueks esimeheks Vikerraadio vastutav toimetaja Meelis Süld (fotol), kes on tuntud ka «Kirikuelu» saate tegijana. Lisaks uue esimehe valimisele ja juhatuse koosseisu muutmisele värskendati kongressil ka liidu põhikirja. Enn Soosaare raamatud ootavad huvilisi 28. mail avati Keilas Harju maakonnaraamatukogus publitsist Enn Soosaare isiklik raamatukogu, mis on nüüd kõigile ...

Praost Peeter Kaldur tähistas 60. sünnipäeva

Kaldur

Jõhvi kirikus õnnitles kogudus pühapäeval tänujumalateenistusel õpetaja Peeter Kaldurit, kes on teeninud kogudust 34 aastat. Et kirikus on rohkem kui üks orel, hõiskas pillide kuningaski sel päeval kolme organisti käe all. Lauluga tuli sõpra tervitama segaansambel Tammikust. Peapiiskop Andres Põder tõi kingitust üle andes esile sünnipäevalapse laia haaret ja võimekust kirikutöös. Ustavad kirikuliikmed meenutasid õnnitlusi üle andes olulisi hetki koos käidud teelt ja ...

Viljakast tegevusaastast

Viljandi praostkonna 14 koguduse esindajad alustasid sinodipäeva armulauaga Taagepera kirikus ning jätkasid koosolekuga Kivimäe turismitalus. Peapiiskop Andres Põderit presiidiumisse paludes nimetas koosolekut juhatanud Marko Tiitus, et tema seitsme praostiks olemise aasta jooksul on kirikupea sinodikoosolekust alati isiklikult osa võtnud, mida praostkond hindab kõrgelt. Tänule tänuga vastates nimetas Andres Põder, et peab Viljandit «oma praostkonnaks», sest alustas ...

Lühiuudised

hugo_lepnurm_eesti_mehed_peeter_sirge_006

Mõisakülas pühitseti orel Möödunud pühapäev oli Mõisaküla koguduses eriline: hooldajaõpetaja Arvo Lasting ja Ari Tuhkanen pühitsesid kirikus Saksamaalt kingituseks saadud oreli. Oreli on ehitanud 1960ndatel Hans Wolf. Ülespanekuks ehitati orelile puidust alus. Pilli pani Mõisakülas üles ja tegi talle noorenduskuuri Soome Nurmijärvi sõpruskoguduse orelimeister, mitmekümneaastase kogemusega oreliehitaja Paavo Wirpi. Tänujumalateenistusel oli külas ja teenis kaasa Nurmijärvi ...

Peapiiskopi eest võib palvetada

EELK Rootsi praostkonna praost Ingo-Tiit Jaagu selgitab, et Välis-Eesti piiskopkonnal ei ole võimalust peapiiskopi valimistel osaleda oma peapiiskopikandidaadi esitamisega. Kui oluline on Välis-Eesti piiskopkonnale, konkreetsemalt Rootsi praostkonnale, EELK uue peapiiskopi valimine? Kiriku juhi, nii peapiiskopi kui ka piiskoppide valimise küsimus on kindlasti oluline igale praostkonnale, kogudusele, vaimulikule ning kiriku liikmele. Kuidas saab Välis-Eesti piiskopkond ...

Töökalt ja asjalikult

Läänemaa piiril Varblas toimus Lääne praostkonna sinod. Jumalateenistuse järel suundusid sinodisaadikud Varbla kirikust mere äärde puhkekülla. Kohale oli sõitnud 31 saadikut ja 5 külalist. Sinod algas tavapäraselt avamise ja päevakorra kinnitamisega. Peale praost Tiit Salumäe kuulus presiidiumi veel praostkonna uus sekretär Meelis Malk, kes üritust protokollis, ning peapiiskop Andres Põder, abijuhataja oli abi­praost Leevi Reinaru. Häältelugemiskomisjoni valiti Lembit ...