Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Kultuuriväärtuste alakomisjon kohtus

/ Autor: / Rubriik: Elu ja Inimesed, Uudised / Number:  /


Nõupidamislaua tagas istuvad Kadri Tael (vasakult), Tiit Salumäe, Marju Raabe, Ülle Keel, Ilme Mäesalu, Kaire Tooming ja Merle Kinks. Erakogu.

Vabariigi Valitsuse ja EELK ühiskomisjoni kultuuriväärtuste alakomisjon kohtus 20. septembril, et arutada teemasid, mis riigil ja kirikul kattuvad.

„Pikalt peatusime esimese päevakorrapunkti juures, mille sisuks oli vaadata läbi eelmise koosoleku otsused mullu 27. aprillist. Et näha, kui tõhusalt oleme toona püstitatud eesmärke täita suutnud,“ räägib Eesti Kirikule alakomisjoni kirikupoolne kaasesimees piiskop Tiit Salumäe koosolekust ülevaadet andes. 

Eraldi võeti kõneks riiklikud toetused ja nende struktuurid ning selles seoses soovib piiskop kogudustele meelde tuletada, et veel kestab aeg, mil saab tegevustoetuse taotlusi esitada. Täpsem info on muinsuskaitseameti kodulehel.

Päevakorrapunkti „Kunstiväärtused ja ohustavad riskid“ all kõneldi sellest, et EELKs on hinnanguliselt 13 300 mälestist, millest üle 900 on kunstimälestised. Sellised arvud on fikseeritud, ent ei pruugi olla päris tõepärased. Ülevaate saamiseks, kui palju mälestisi on alles ja millises seisus need on, peeti vajalikuks hakata korraldama üle viie aasta auditeid. Kuidas minimeerida mälestistega seotud riske ning kuidas kogudused omanikena saaksid heaperemehelikult käituda, selleks otsustati korraldada 10. novembril kogudustele koolituspäev.

„Kiriku poolt oleme tõstatanud muuseumides oleva kirikutest pärit kunstivara küsimuse. Kuidas korraldada nende tagasi jõudmine meie kirikutesse,“ viitab Salumäe töösse võetud teemale. 

Veel võeti plaani korraldada järgmise aasta kevadel matusekultuuri käsitlev sümpoosion. Siis saaks käsitleda ka sõjahaudadest ümbermatmist ning sellega seonduvat problemaatikat. 

„Oli juttu, et igas maakonnas peaks oleme koostöökogu, kus arutataks ka kiriku ja muinsuskaitse ühisteemasid, aga kahjuks neid ei ole igal pool. Selle tõttu vajalik info alati ei liigu,“ nimetas piiskop. 

Koosolekut juhtis muinsuskaitseametist Kadri Tael.

Eesti Kirik