Baptisti Koguduste Liitu kuuluv 3D kogudus pakub turvalist ja toetavat keskkonda

/ Autor: / Rubriik: Elu ja Inimesed / Number:  /

Mida teha, kui üksindus murrab, ärevad mõtted ei anna asu ning on tunne, et keegi pole piisavalt lähedane, et pidada teda oma sõbraks?

3D koguduse juhtivpastor Valtrik Pihl on nõus Eesti Kirikule selgitama, millega ja kuidas tema kogudus, mis on tuntud oma innovaatiliste lahenduste poolest, aitab noorte elukvaliteeti parandada. 

Tänapäeva ei saa võrrelda varasema ajaga – kõik on muutunud ning ühe inimese poolt tarbitava info maht paneb nii mõnegi vaimselt proovile. Suhtlus on tihti kolinud suhtluskanalitesse internetis ning teinud kahe inimese vahelise kontakti kõledaks ja emotsionaalselt kaugeks – nn emotikonid ei asenda päriselt kogetavat emotsiooni. See kõik võib viia inimese üksindustunde tekkimise ning läbipõlemiseni, mida ise endale ei pruugi teadvustada.

Avatud perekond

3D kogukond defineerib ennast kui avatud perekonda, kes kogudusena järgneb Jeesusele, armastades Jumalat, kogudust ja inimesi kaugel Jeesusest. Kui küsin juhtivpastorilt, mida tähendab 3D kogudus, saan vastuseks, et selle tähendus on ruumiline: „Armastada Jumalat – tõstame käed üles, armastada kogudust – asetame käed kõrvale, ning armastada inimesi, kes on kaugel kogudusest ja Jumalast – käed ette.“  

Valtrik jätkab mõtet: „3D tähendab neid kolme elementi, need on kõik väga tähtsad.“ 3D koguduse missiooni kirjeldab ta ühe lausega: „Meie missiooniks on jagada elumuutvat sõnumit Jeesusest, ristida temasse uskujaid ja õppida üheskoos talle järgnema.“ Valtrik lisab, et 3D kogudusse tulemiseks ei pea olema kristlane. Inimene on oodatud nende kogudusse just sellisena, nagu ta on. Kuigi 3D koguduse tegevus sai alguse juba 2010. aastal, asuvad nende kogukonnad praegu kolmes linnas: Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Soov laieneda ka teistesse linnadesse on aga kirjutatud kindlalt tulevikuplaanidesse.

3D kogukonna juhtivasse meeskonda kuulub koguduse ülevaataja ja juhtivpastor Valtrik Pihl koos koguduse juhatusega, kuhu kuuluvad ülevaataja ja pastor Meego Remmel, evangelismi ülevaataja ja pastor ning koguduse looja Jakob Remmel ja kommunikatsiooni ülevaataja Laura Maide. Kogudus on ajas ainult kasvanud, olles praeguseks juba 223-liikmeline. Kogukonna liikmed on enamasti 14–33aastased, kuid on ka vanemaid liikmeid ning vanuselist piirangut otseselt pole. Lahkujaid on vähe, enamasti on need inimesed, kes tunnevad Jumala kutset kasutada oma andeid mõnes teises koguduses edasi teenides. 3D kogukonna liikmed suhtuvad ka teise kogukonda lahkujatesse armastusega ja toetavalt. 

Võimaluste festival X

Kogukonna tugevust hoiab regulaarne igapühapäevane kohtumine väiksemates gruppides, mille tarbeks on ette valmistatud kristliku õpetusega video ning küsimused. Kogukonna liikmed võivad, kuid ei pea jagama oma mõtteid. Pühapäevade osaks saab ka palve ning muusika ja ühine söömine. Iga pooleteise kuu tagant toimub suurem üritus, kus kohtub kogu liikmeskond üle Eesti. Kuid see pole veel kõik – 3D kogukonna suurim ja tähtsaim üritus on neljapäevane festival, mis toimus sel aastal 27.–30. juulini nime all „Võimaluste festival X“, tähistades 10. aastapäeva. Üritustel osalejate keskmiseks arvuks nimetab Valtrik Pihl vähemalt 200–300 inimest.

Üritusest lähemalt räägib juhtivpastor järgmiselt: „Võimaluste festival tähendab mõnusat neli päeva kestvat ühist aega kogudusega, kuhu on oodatud kõik inimesed olenemata usulisest taustast. See on võimalus tulla kristlikule üritusele esimest korda, võimalus kuulda Jeesusest, võimalus Jumalat oma südamesse võtta ja sõpru leida.“ Festivalil on kõnelejad, kuuleb kristlikku ülistusmuusikat, toimuvad hommikused ja õhtused teenistused, seminarid ning ei puudu ka meelelahutuslik osa, milleks on erinevad mängud, sportlikud treeningud ning soojade suveõhtute parim osa – lõkkeõhtud ühislaulmisega ning tünnisaunad. Pastor Valtrik on veendunud, et igav ei hakka festivalil küll mitte kellelgi. Muidugi on mõeldud ka pisematele koguduseliikmetele – üritustel on nii nukuteatrid kui ka batuudid väikelastele.

Suhete väljasõit

Peale kogukonna omavahelise suhtluse kohtumiste näol ning eespool kajastatud festivali väärib mainimist ka „Suhete väljasõit“. Kuigi nimi võiks viidata üritusele, mis tugevdab paarisuhteid või aitab paarilist leida, siis tegelikkuses on sellel palju sügavam tähendus. „Suhete väljasõit“ on 3D kogukonna iga-aastane üritus, kus keskendutakse erinevatele suhetele inimese elus – alustades paarisuhetest kuni vanema ja lapse ning sõprussuheteni välja. Kõige olulisema osa ürituse mõttest toob välja Valtrik: „Suhted ja nende kvaliteet on siin elus suurim väärtus. Ei ükski materiaalne asi. Tahame kord aastas sellele just erilist tähelepanu pöörata.“

Üritus on mõeldud kõigile ja toimub enamasti kevaditi, kui tärkab loodus ning ärkavad ja elustuvad rohkem ka suhted. Selle aasta „Suhete väljasõidu“ peamiseks teemaks oli kolmetasandilisus suhetes – füüsiline, emotsionaalne ja vaimulik. Jagati mõtteid, kuidas olla inimestega lähedasem füüsiliselt, emotsionaalselt ja vaimulikul tasandil. 3D koguduse tegevus on mitmekesine ega piirdu vaid pühapäevade ning suuremate üritustega. Tegutseb ka emadegrupp, kus arutatakse oluliste teemade üle seoses emadusega ning pakutakse üksteisele teadmisi ja tuge. Tallinnas ja Tartus tegutseb aktiivselt meestegrupp, kus korraldatakse ühiseid kokkusaamisi ning tegevusi, Tallinnas ka noortegrupp, kes korraldab noorteõhtuid. Valtrik lisab, et selliseid omavahelisi kokkusaamisi on veel mitmeid.

Ristimine
Uurin 3D kogukonnalt, kas nende juures on võimalik saada ka ristitud. Vastus on jaatav. „Me eelistame teha ristimisi suurtel üritustel, et see oleks siiski ka tähistamine, et keegi tahab avalikult tunnistada Jeesust oma päästjana,“ täpsustab Valtrik. Koroonaajal viidi ristimisi läbi ka inimeste kodudes ja siiani on neid, kes soovivad väiksemas ringkonnas ristimist. Kogukonnas on 12 vaimulikku juhti, kes võivad ristida ning hindavad inimese ristimisvalmidust.

Kogukonnapoolne toetus

Lõpetuseks soovin veel teada, milline on 3D koguduse lähenemine abivajajatele, kellel on rasked hingelised läbielamised, kellele on raske ligi pääseda ja kes vajavad aega, et end avada. „Kõige tähtsam on see, et inimene kogeks, et ta on oodatud. See on Jumala, Jeesuse süda, et ta tahab anda ja öelda, et sa oled oodatud siia, kuhu tulid,“ ütleb Valtrik. 3D kogudusse tuleb iga nädal sotsiaalmeedia vahendusel kirju väga erinevatelt abi vajavatelt inimestelt, vaimse tervise teema ei ole kogukonnale võõras.

Peamised probleemid, mille puhul toetust ja turvatunnet otsitakse, on depressioon, ärevused ning lähedaste kaotus. 3D kogukond ei oota midagi abivajajalt ning annab inimesele võimaluse end avada just siis, kui ta tunneb, et on selleks valmis. Suures seltskonnas survet ei avaldata, vaid lähenetakse individuaalselt. Koguduses on ka väiksemaid gruppe, samuti eraldi naiste ja meeste väiksed grupid. Kokkusaamised toimuvad ka nelja silma all.

Nansy Raudsik

Eesti Kiriku praktikant

  • 3D Kogudus MTÜ 
  • Kontaktaadress: Madara 33/1, Tallinn 10613
  • Liikmeid: 223
  • Tegutsenud alates: 2010
  • Kogukonnad Tallinnas, Tartus, Pärnus
  • Koguduse ülevaataja, juhtivpastor: Valtrik Pihl
  • Õpetuse ülevaataja, pastor: Meego Remmel
  • Evangelismi ülevaataja, pastor: Jakob Remmel
  • Kommunikatsiooni ülevaataja: Laura Maide