Esileht » Arvamused » Arvamus »

Eesti ühiskonna appikarjed

K2pp,Triin_vastuvõtul,28.jaan2012_f.AitelK2pp

Keelame ära abordid! Kumm on seks! Erinevus rikastab! Olen uhke Eesti üle! Olen vastu samasooliste isikute kooselu tunnustamisele perekonnana ja sellisele kooselule õigusliku staatuse andmisele mistahes vormis, kaasa arvatud kavandatavale kooseluseadusele. Meie ühiskond on täis pidevaid karjatusi, meile meeldib hüüda: hüüda emotsionaal­selt, konkreetselt ja tihti teisi arvamusi ignoreerivalt. Reklaamiteooriad ütlevad, et parim reklaam on see, mis arvestab oma sihtgrupi ...

Osa igapäevasest leivast

kytt_merike_(2)

Kui Martin Luther räägib suures katekismuses neljandast palvest – meie igapäevast leiba anna meile tänapäev –, siis ütleb ta muu hulgas: «Sinu mõtted ulatugu kaugemale ja haaraku endasse kogu maa, mis kannab vilja ning toodab nii igapäevast leiba kui ka kõike muud toidust.» Kodumaa on suur osa meie igapäevasest leivast. Nagu igapäevane leib tuleb oma kätega välja teenida, nii tuleb hea seista ka rahu ja heade aegade eest kodumaal. Kui Jumal on meid siia maailma elama ...

14. juuni Eestis – Jehoova karistus?

(veel …)

Homsesse kanduvat pärandit loome täna

Käesolev aasta on kuulutatud pärandiaastaks, mille juhtmõtteks on «Pärijata pole pärandit». Piiblis on korduvalt rõhutatud pärandi tähtsust ja tuletatud meelde, et sündinud asjadest tuleb rääkida ka järeltulevatele põlvedele. Kahe sajandi pikkune Eesti Piibliseltsi tegevus ei ole mitte ainult eesõigus, vaid ka vastutus ja kohustus tulevaste põlvede ees, et Jumala sõna tõlkimine ja levitamine ei lõpeks. Juba 1806. a, kaks aastat pärast Briti ja Välismaa Piibliseltsi (BVPS) ...

Toimetuse kirjakast

Surnute Jumal? Seda, kas surnutel ei ole Jumalat, arutas artikkel 17. aprilli Eesti Kirikus. Küsimusele pole raske vastata, kui inimese usk toetub Jumala sõna kindlale alusele. Et Jumal pole surnute, vaid elavate Jumal, seisab mustvalgelt pühakirjas: Mt 22:32; Mk 12:27; Lk 20:38. Nende salmide kontekstist on näha, et Jeesus pidas silmas surnute ülestõusmist. Tähendab, Aabraham, Iisak ja Jaakob on praegu küll surnud, aga Jeesus mõtles tulevikule, mil nad ärkavad taas ...

Kirikult oodatakse väärtuste kandmist

Holvandus,Juune

Kirikult oodatakse küll avatust ja ausust ning sõltuvalt vajadusest tähendab see muidugi mõista avalikku arutelu, isegi vaidlusi, aga kõige enne on kirik ikkagi püsivate, konservatiivsete väärtuste kandja. Olgu usklike või usukaugete silmis. Just need viimased, kes kõiges eeskätt tulubaasi ja äriprojekti näevad ja seda ka kirikule omistavad, märkavad kohe, et ahhaa, näe, «kirik ei müü ennast enam ja peab ka otsima uut turundusstrateegiat». Maailm on kiiresti muutunud, ...

Kas, või mitte?

Sisask,Agu2

«Luteri kiriku pealiin on olnud üsna alalhoidlik ja traditsioonitruu. Samas pole võimalik öelda, kas mistahes muudatused oleksid tänaseks kujunenud olukorda kuidagi ära suutnud hoida. Selleks puuduvad lihtsalt muudatustejärgsed kogemused.» Need laused on võetud TÜ usuteaduskonna vanemteaduri Lea Altnurme arvamusloost «Eestlaste religioossus väljendub individuaalsel viisil» (arvamus.postimees.ee, 02.05. 2013). Tõepoolest, pole olemas ühtegi meetodit, mille abil ilma ...

Läbi mõtlemata, kuidas surra

Holvandus,Juune

Üldiselt mitte kuigi vana, alla 70se seni tegusa inimese läbipõlemine ühes kiire sattumisega tarbijast-maksumaksjast hoopis abivajajaks juhtub enamasti äkitselt. On ka õige, et ette hädaldamisest kasu pole ja planeerida oma elu lõpuni ei saa mitte keegi, kuid tänapäevaseid tendentse vaadates võib midagi siiski aimata. Põhiliselt seda, et järgmise kümnendiga kasvab abivajajate hulk veelgi ja et abistajate hulk kahaneb. Ja et abi võin mina isegi vajada juba ...

Ära mõista hukka ligimest

Sellise pealkirjaga raamat tuli riiulist kätte. Minu patt, ja mitte ainult. Kaasinimeste tagarääkimine tundub olema kõige loomulikum jututeema, ikka alatooniga, et mina ei ole niisugune. «Kui inimene teeb midagi, mida ta häbeneb, ütleb ta alati, et see on tema kohus.» See B. Shaw’ ütlemine meenus, kui ristiinimesed hakkasid üksteise vastu argumenteerima allkirju kogudes. Uues Testamendis on õige väike osa õpetust, kuidas käidelda kaasinimese patte, ja valdav osa, kuidas ...

Ülestõusmispühadest õigeusu kirikus

Kui läänekirikus on tänavused ülestõusmispühad seljataga, siis kristlik idakirik alles valmistub tähistama ülestõusmispüha, mis käesoleval aastal langeb 5. maile. Õigeusu kirikus peetakse ülestõusmispüha (ehk paasapüha õigeusuliste kõnepruugis) laulusalmi järgi kõigi pühade pühaks ja kõigi rõõmude rõõmuks. Seepärast tähistatakse seda iseäranis piduliku ja kompleksse jumalateenistusega, mida kaunistab rikkalik õigeusu lauluvara. Alljärgnev on äärmiselt põgus pilguheit ...

Palve

Tee ja rada lähevad üles ja alla, käänakud on suured ja nurga taga tulevast pole aimugi, selline on elu maailmas – ei tea, mis rännak toob. Elades Jumala lapsena võib kindel olla: see, mis tuleb, on Looja tahtmine – tema arm ja heldus.

Nähtamatu ja tõeline

Jh 16:5–15 Just nõnda ilmutab Piibel meile Jumalat. Kuidas aga saab miski olla ühtaegu nähtamatu ja tõeline? Nii võivad küsida kaheldes isegi need, kellele Piibel on autoriteetne. Eks kõik katsed mahutada Jumalat oma kogemuslikku ja ratsionalistlikku maailmapilti on üksnes väljakutse tühistele manipulatsioonidele. Ja need pole kunagi sihile viinud. Jüngridki olid ühel hetkel lahendamatu küsimuse ees: kuidas saab Jeesus, nende seni lahutamatu kaaslane, olla veel sel juhul ...

Luulest ja eesti keelest

Emakeelepäeval lugesin Ilmar Vananurme luulet. Kes seda autorit lugenud, teab, kui ilusas eesti keeles ta kirjutab. On hea tunne, et ta esindab niiviisi eesti rahvast. Loodetavasti ei pane Vananurm tähelegi riigikogulast Yana Toomi, kes meile kõigile näkku süljata on jõudnud. Kuid see tige süljelärts küllap maandus Toomi enda näole tagasi. Soovitaksin Yana Toomil luulet lugeda, ehk siis tema iseloom pehmeneks, ei oleks tigedust ja õelust nii palju. Ma ei tea, kas ta on ...

Kui surnutel ei ole Jumalat …

Mulle tuleb Kuressaare tänaval vastu tuttav, kuid korraga ei oska ma öelda, kes. Ta tuleb kepiga tatsudes. Kui oleme veel paari meetri kaugusel teineteisest, taipan: ah tema, Juuli! Või on hakanud kepiga käima ... Jah, pole aastat paar näinud, aga selles eas, juba 70ndates, teeb elu inimesega, mida ta just tahab. Tervitame ja jutt läheb elule endale, et aeg läheb ruttu. Aastad kaovad, kuni ühel päeval tuleb seista surma palge ees. Ja siis ütleb mu tuttav: «Lugesin Eesti ...

Teiste jaoks olemas olles

Inimene on nii loodud, et vajab enda kõrvale kedagi, kes hoolib, toetab ja mõistab, kedagi, kes on lihtsalt olemas ja kelle jaoks olemas olla. Eriti olulised on lähisuhted haige või vana inimese jaoks. Põdura ja viletsana on enesetunne nagunii sant, ja kui siis hooldaja näol on tegu kellegagi, kes lihtsalt peseb ja kasib, söödab-joodab, oma hoolealusest õieti hoolimata ja temast lugu pidamata, tunneb haige end veel viletsamini. Kui hooldatava ja hooldaja suhted on soojad ja ...