Teisele kaldale

/ autor: Liive Koppel / rubriik: Arvamus / ilmunud:  /

Küllap oleme kristlastena palju kordi kuulanud jutlusi meile tuttavatel teemadel, mis on meid vaimselt toitnud ja kinnitanud. Tänases eriolukorras, kus me ei saa oma kodukirikutesse, ei jää me ometi sõnast ja osadusest ilma. Meil on suurepärane võimalus kuulata Pereraadio vahendusel ülekandeid ja vaadata videoid nii oma kui ka teistes kirikutes toimuvast sõna jagamisest. 

Rõõm on kohtuda ustavate vendadega, kes hoolimata sellest, et kirikupinkides ei ole ainsatki hingelist, teenivad video vahendusel kogu pühendumusega. Nii nagu nad ise ütlevad, ei ole nad üksi, vaid neljakesi, sest ka Isa, Poeg ja Püha Vaim on kohal. Ma loodan, et nii on ka kõigiga, kes on Jumala lastena olude sunnil kodustes kindlustes. Kodud on hetkel meie kõigi parimad paigad siin maises elus ja ajas.

Kuigi kõik oleks justkui olemas, puudub ometi elav kokkusaamise võimalus oma piibli- ja palveringi kallite õdede-vendadega. Harjumusest ei ole lihtne loobuda, sest üle tosina aasta on järjepidevalt igal nädalal koos käidud. 

Viimatised osaduseõhtud venisid väga sageli pikemaks kui kolm tundi. Piibli teemad, mida käsitlesime, olid põnevad, andsid väga palju vihjekohti ning erinevad tõlked avardasid arusaamist ja tugevdasid osadust. Nüüd seda kõike meil ajutiselt ei ole. Tuleb leppida sellega, et loeme ja arutlemegi neljakesi.

Tekst, mis on palju kordi loetud ja tuttav, kõnetas mind täna hoopis teistmoodi kui seni. Kui nad jõudsid teisele kaldale, tulid nad Gennesareti maile. Kui selle koha mehed ta ära tundsid, läkitasid nad sõna ümberkaudsele maale. Ja tema juurde toodi kõik haiged ja need palusid, et nad saaksid vaid puudutada tema kuuepalistust. Ja nii paljud, kui puudutasid, said terveks. (Mt 14:34–36) 

Seda teksti on käsitletud väga sageli rõhuasetusega imelisele kohesele tervenemisele, mis toimus paljude inimeste juures usu läbi.See on tõepoolest väga võimas tekst, mis tunnistab, et Jeesuse ligiolus on võimalus terveks saada igaühel, kes usub. Usu läbi toimuvad imed.

Täna kõnetas selles tekstis mind aga veel miski, mida varem polnud märganud, … nad jõudsid teisele kaldale. Olen veendunud, et Piiblis on iga sõna kindla tähendusega. 

Erinevates tõlgetes võib olla küll erinev sõnastus, kuid fakt jääb faktiks, et nad jõudsid koos Jeesusega teisele kaldale. Siinkohal ei ole määrav, mis nime kannab too teine kallas, kuhu mindi, vaid see, et mindi koos Jeesusega ja jõuti uude olukorda. Vana ja harjumuspärane jäi maha. 

On uued vaateväljad, võimalused, väljakutsed, ülesanded – kõik on muutunud. Sellisesse olukorda sattudes ehk jõudes muutub miski ka meie südames. Käimine koos Jeesusega ei jäta meid enam endiseks. 

Me jõuame justkui teisele kaldale juba siin, maises elus. Muudetud süda ei saa olla enam ükskõikne selle suhtes, mis toimub meie ümber. Ta soovib, et inimesed saaksid sellest valdavast moodsast leigusest vabaks. 

Kui selle koha mehed ta ära tundsid, läkitasid nad sõna ümberkaudsele maale … Muudetud südameisse tuleb soov täita Jeesuse käsku, et me läheksime ja räägiksime kasvõi kogu maailmale, et Jeesus on ainus, kelle peale saab loota igas olukorras. Ta on ainus tee, ainus tõde ja ainus elu, mis alt ei vea ka täna, selles eriolukorras.  

 

 

 

 

Liive Koppel,

Tartu Pauluse koguduse piibli-palveringi juht