Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Luterlik identiteet – EELK väljakutse?

Tuleb ainult tervitada, et EELK peapiiskopi valimiste teemal võetakse üha rohkem sõna. Annab ju seegi võimalikele ülemkarjasekandidaatidele mõtteainet, kuidas tulevikus atra seada ja kirikuelule parimat kurssi leida. Ei tohi unustada, et peapiiskopi valimine pole pelgalt kirikupoliitiline sündmus, vaid kaalul on otsused, mis mõjutavad vahetult EELK vaimulikku elu, identiteeti ning sellest lähtuvaid praktikaid. Nõustun Veiko Vihuriga (EK 26.3.2014), et kiriku ühtsuspüüdeid ...

Loosungiraamat on ilmunud

Eesti Evangeelsel Vennastekogudusel on ilmunud ülemaailmse vennastekoguduse loosungiraamatu 284. väljaandena Vaimulikud loosungid 2014. Traditsiooniliselt sisaldab loosungiraamat kahte piiblisalmi igaks päevaks ning nendega haakuvat vaimulikku mõttetera. Lisaks pakub loosungiraamat viitesüsteemi põhjalikumaks pühakirja lugemiseks. Vaimulikud loosungid tahavad toetada kristlast tema igapäevasel teekonnal. Hommikul loetud piiblisalmi saab kanda südames argitoimetuste keskel ...

Jumala sõna on ustav ja usaldusväärne

Jh 4:46–53 Lugedes käesoleva jutluse aluseks olevat kirjakohta, meenub tähelepanelikule piiblisõbrale, et sarnast sündmust kirjeldavad ka Matteuse ja Luuka evangeelium (Mt 8:5–13, Lk 7:1–10). Seal kerkib meie ette paganlik väeülem Kapernaumast, kes palus Jeesust appi oma valudes vaevlevale sulasele. Mehe hoiaku tegi erakordseks usk, et piisab vaid Jeesuse öeldud sõnast, ning olukorras toimub muutus. Väepealik uskus Jeesuse meelevalda käsutada sõnaga vaimse, nähtamatu ...

Abiks palvetajale. Kristlikud juhtnöörid 3. osa

3. Isiklikust elukogemusest lähtudes Paulus kirjutas: «Ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks» (Rm 8:28). Ka Jumala vaikimine tahab meid viia elu sügavamale mõistmisele ja avada uksi seal, kus need alguses näisid olematud. Uues Testamendis julgustatakse: «Aga Jumalale, kes meis tegutseva väega võib korda saata palju rohkem, kui oskame paluda või isegi mõelda, temale olgu kirkus koguduses ja Kristuses Jee­suses igavesest ajast ...

Abiks palvetajale. Kristlikud juhtnöörid 2. osa

2. Sellest lähtuvalt saab eristada mõningaid n-ö palveliike. Abipalve. Selles palves palume Jumalat konkreetsete vajaduste/murede pärast oma elus. «Hüüa mind appi ahastuse päeval; siis ma tõmban su sellest välja ja sina annad mulle au» (Ps 50:15). Siia kuulub ka patukahetsuspalve. Tänupalve. Kristlane tänab Jumalat talle osaks saanud õnnistuse eest. «Tänage Issandat, sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti» (Ps 107:1). Tänupalves meenutame igapäevaseid ande ...

Abiks palvetajale. Kristlikud juhtnöörid 1. osa

1. Paljud inimesed meie ajal ei tea kuigi palju Piiblist, kirikust, jumalateenistusest ega sakramentidest, kuid ometi on neil palvekogemus. Nad palvetavad või vähemalt palvetasid kunagi. Võimalik, et just palve võib saada ühenduskohaks ilmalikustunud inimese ja kiriku vahel. Järgnevad mõtted on väikeseks sissejuhatuseks kristliku palve suurde valdkonda. Need tahavad tuua selgust selles, mis on palve juures põhiline. Samas tuleb ikka ja jälle tõdeda ning ka rõhutada, et ...

Vaimulikud loosungid on ilmunud

Eesti Evangeelne Vennastekogudus on välja andnud järgmise aasta vaimulike loosungite raamatu. Tegemist on ülemaailmse vennastekoguduse loosungiraamatu 283. väljaandega. Traditsiooniliselt sisaldab loosungiraamat kahte piiblisalmi igaks päevaks ning nendega haakuvat vaimulikku mõttetera. Lisaks põhitekstidele pakub loosungiraamat viitesüsteemi põhjalikumaks pühakirja lugemiseks. Vaimulikud loosungid tahavad toetada kristlast tema igapäevasel teekonnal. Hommikul loetud ...

Mälestussamba aastapäev

Tänavu sügisel möödub 150 aastat Martin Lutheri mälestussamba avamisest Keila lähistel. Seda tähistati 27. oktoobril. Aastapäev algas samba kunagises asukohas Tutermaa külas Tallinna-Paldiski maantee serval. Veel mõne aasta eest kõrgus seal ringikujuline võsastik, kuid nüüdseks on paik korrastatud ja tähistatud väärika ajalootahvliga. Kohaletulnuid tervitas lumisel sügishommikul allakirjutanu, kes juhtis tähelepanu Lutheri kuju kesksele sümbolile: avatud Piiblile. ...

Vennastekoguduse suvepäeva peeti Nissis

Juunikuu viimasel laupäeval peeti Eesti Evangeelse Vennastekoguduse (EEVK) ja EELK Nissi Maarja koguduse koostöös suvepäeva. Nissi palvemajja olid oodatud kõik vennastekoguduse liikmed üle Eesti ning need, kelle jaoks hernhuutlik vaimulaad südamelähedane. Kokkutulnud rahvahulk, sadakond inimest, täitis palvemaja saali tungil täis. Suvepäeva avas EEVK peavanem Eenok Haamer, kes andis ühtlasi ülevaate hernhuutluse mõjust Eesti rahvale. Järgnesid tervitused Nissi ...