Esileht » Uudis » Uudised »

Kogudus sõlmis Eesti Kontserdiga lepingu

Peterburis kolm aastat tagasi pühitsetud eestlaste pühakoja on lõpuks linn kogudusele tagastanud. Peterburi linnavalitsus tagastas Peterburi Jaani kogudusele pühakoja eelmise aasta sügisel. Seejärel sõlmis Ingeri kiriku koosseisu kuuluv eestlaste kogudus tasuta kasutuslepingu 49 aastaks Eesti Kontserdiga, kes on võtnud enda kanda kohustuse hoonet üleval pidada. See on ka asjade loomulik kulg, sest kiriku taastamise juures peeti silmas sellele lisafunktsiooni – ...

Vaimulikust sai koolijuht Tartus

Rein

Eelmisel nädalal valiti Tartu Forseliuse kooli direktoriks Rein Schihalejev (fotol). Lisaks vaimulikuametile on ta olnud tegev kooliõpetajana ning töötanud haridusametnikuna Viljandi maavalitsuses. Rein Schihalejev on sündinud 1973. Lõpetanud 1995. a Tartu ülikooli taasasutatud usuteaduskonna esimese lennu teoloogina, läbinud õpetajakoolituse, omandades usuõpetuse õpetaja kutse, ja UI pastoraalseminari ning 1996. a ordineeritud EELK vaimulikuks. Vaimulikuna on teeninud ...

Lühiuudised

j-jaani tornimuna

Tornimuna ja -rist restaureerimisel Märtsi lõpus algas Järva-Jaani kiriku tornikiivri restaureerimise II etapp, mille käigus toodi tornist alla rist ja muna (fotol koos õp Katrin-Helena Melderiga). Viimati olid nad alla võetud 1958. aasta suvel, mil tinutati 81 auku ja tuvastati, et 19. sajandil munasse pandud dokumendid on hävinud. Siis oli munasse pandud pudel dokumendiga, mis pudeli purunemise tõttu oli hävinud, selgus muna avamisel. Restaureerimise käigus vahetatakse ...

Üleskutse veteranide päevaks

EELK on teinud pikka aega head koostööd Eesti kaitseväega. Tarvitseb vaid nimetada kaplanite tööd kaitseväes või ühist osalemist rahvuslike tähtpäevade tähistamisel ning rahva eetilise ja aatelise palge kujundamisel. Kaitseväe juhataja kindralmajor Riho Terras pöördus kirikuvalitsuse poole palvega võtta 23. aprillil, kaitseväe veteranide päeval või sellele tähtpäevale eelneval jumalateenistusel EELK kirikutes eestpalvesse kaitseväelased, kaitseväe veteranid ja nende pered ...

Väikesed asjad on kirikutöös olulised

Tartu praostkonna sinodisaadikud kogunesid Palamusele, et vaadata tagasi eelmisele aastale ja valida peapiiskopikandidaat. Kevadine Palamuse kirikumõis tervitas saabujaid korrastatud ümbrusega ja paastuajale viitavate kaunite lillade tekstiilidega ehitud pühakojaga. Siin on jumalasõna kuulutatud 30 inimpõlve, teatas kohalik õpetaja Jaan Nuga, kutsudes külalisi augusti lõpul osa saama koguduse esmamainimise 780. aastapäeva pidustustest. Võõrustajaid kiitis ka praost Joel ...

Lühiuudised

Suure-Jaani triibud

  Pingikatted said valla kultuuripreemia Suure-Jaani valla 2013. aasta kultuuripreemia üheks saajaks olid ka projekti «Pingikatted Suure-Jaani kirikusse» läbiviijad, kes kudusid Suure-Jaani kirikule üle 200 meetri pingikatteid. Silvi Laane ideele andis konkreetse vormi Suure-Jaani kultuurimaja käsitööringi juhendaja Maive Ottas. Materjali hankimiseks  kirjutas projekti Liis Pihlik. Käsitööringi naised ja neli Lahmuse kooli noort õpetaja Kaja Saare juhendamisel kudusid ...

Usuteaduse instituut läbis edukalt kordushindamise

Usuteaduse instituudis (UI) toimus märtsis kordushindamine. Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) hindamiskomisjon – Tallinna ülikooli prof Mati Heidmets (esimees), liikmed Einike Pilli (TÜ), Sander Sirel (TÜ), Jane Kreek (EMTA) ja Liina Siib (EKKA) – oli professionaalne ning selle liikmed olid end väga hästi kurssi viinud instituudis toimuvaga. Instituudi rektori Ove Sandri sõnul oli tulemus väga hea. «EKKA ekspertkomisjoni hinnangul vastasid kõik õppekavad ...

Viru praost soovib kiriklikku haldusreformi

Viru praostkonna praost Peeter Kaldur näeb kolme iseseisvat luteri kogudust Ida-Viru maakonnas. 23. aprillil Käsmus toimuvaks Viru praostkonna sinodiks on praost Peeter Kaldur kirjutanud aruande, kus pakub välja tõeliselt suurt muudatust koguduste elus. Näiteks Ida-Virumaale jääks vaid kolm omaette kogudust: Jõhvi, Narva ja Iisaku. Seejuures Narva-Jõesuu kogudus jääks Narva abikoguduseks, Pühajõe ja Lüganuse Jõhvi abikogudusteks ning Illuka ja Tudulinna Iisaku ...

Otsused

Torrim 1

Konsistooriumi aprillikuu istungil EELK kirikuseadustiku § 89 lg 1 alusel EELK Konsistoorium otsustab vabastada Tõnu Taremaa Tori koguduse hooldajaõpetaja kohustustest ja määrata Enn Auksmann koguduse hooldajaõpetajaks 1. aprillist. Assessor Gustav Piiri ettepanekul nimetati Eha Kraft (Tallinna Püha Vaimu koguduse abiõpetaja) EELK esindaja asendajaks Eesti Kirikute Nõukogu religiooniõpetuse ümarlaual. Jutlustajatele esitatavate haridusnõuete ja eksamineerimise korra ...

Naisteoloogid kohtuvad

Ühenduse Naised Teoloogias (ÜNT) üldkoosolek toimub 11. aprillil kell 14 Tallinnas usuteaduse instituudi ruumides. Osa võtma on oodatud kõik ühenduse liikmed ja huvilised, kes soovivad liikmeks astuda. Päevakorras on 2013. aasta tegevusaruande kinnitamine, põhikirja ülevaatamine, juhatuse valimine ja liikmeskonda puudutavad küsimused. Kaalukaks päevakorrapunktiks on planeeritud arutelu ning ideede kogumine EELKs naiste ordinatsiooni 50. aastapäeva tähistamiseks 2017. ...

Harkujärve kirik rokkis Jeesusele

«Mida sa veel ootad?» on kristlik noorte turnee Eestis, mis korraldati tänavu juba üheksandat korda.   Algatuse taga on Kari Tynkkynen, kes on Soome misjonär, kirikuõpetaja Läänemaal Ridalas ja Martnas ning Soome Luterliku Evangeeliumiühenduse (SLEY) noorsootöö tegija. Eelmine kord korraldati tuur Läänemaal ja Tartus 2012. aastal, tänavu Läänemaal ja Tallinnas Harkujärvel. Esialgu kavatsesime teha ürituse Nõmmel. Pakkusime seda ka mujale, aga EELK diakooniatalituse ...

Rahulolevad Suurbritannia kirikutöötajad

Inglise uudistekanali BBC kohaselt on oma ametiga kõige rohkem rahul just vaimulikkond. Kuigi palgavahe järgmise positsiooniga (firmaomanikud ja vanemtöötajad) on peaaegu kümnekordne, pakub kirikusse pühitsetud inimestele töö  märksa rohkem rahuldust. Tegelikult asuvad kirikuõpetajad palganumbri poolest üsna nimekirja lõpus, seda üllatavam on tõsiasi, et nad rahulolus esikoha võtavad. Peaministri kabineti läbiviidud uuringud toovad küll välja, et laias laastus on ...

Lühiuudised

Lembitu-Twerdianski

Läänemaal kõneldi kalmistukultuurist 27. märtsil toimus igakuine Lääne praostkonna konverents Nõva koguduses, kuhu olid kutsutud praostkonna kuueteistkümne koguduse õpetajad, koguduseelus tegevad inimesed ja organistid. Konverentsipäev algas Nõva kogudusemajas missaga ning jätkus kohaliku õpetaja Peeter Kralli piiblitunniga. Pärast lõunasööki kuulati Lembitu Twerdianski (fotol) ettekannet kalmistute ajaloost ja kultuurist. Ettekandja on tuntud pärandkultuuri uuriva ja ...

Armastatud presidendi auks

Meri,Lennart

Sel laupäeval oleks olnud Eesti teise iseseisvuse aegse esimese presidendi Lennart Meri sünnipäev, kui 2006. a emakeelepäeval ei oleks kustunud ta eluküünal. Nii tähistame nüüd tema 85. sünniaastapäeva. Tänuliku Viimsi vallavalitsuse ettevõtmisel avatakse reedel, 28. märtsil Viimsi kiriku seinal Lennart Georg Meri bareljeef ja sellele järgneb tänukontsert «Eesti hääled», kus esinevad Riho Sibul, Mart Johanson jt. Tänuväärse programmiga tuleb välja rahvusringhääling, kes ...

Fookuses on Jeesus

Laste- ja noorsootöö ühenduse, usuteaduse instituudi ja misjonikeskuse koostöös on juba kolm aastat korraldatud noortele piibli- ja misjonikursust. Kursuse eesmärgiks on Piiblit paremini tundma õppida ning seeläbi kristlasena kasvada, läbiviijateks on olnud pastorid ja teoloogid Eestist ja mujalt. Evangelisti kuulutus Titta Hämäläinen, üks kursuse eestvedajatest, kutsus üheks koolituse nädalavahetuseks külla Ilkka Puhakka Soomest, kes rääkis noortele Jeesuse ...