Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Traditsioone kandev praostkond

/ Autor: / Rubriik: Elu ja Inimesed, Uudised / Number:  /


Võru praostkond pidas sinodijumalateenistuse Võru kirikus. Kätlin Liimets.

Võru kogudus võttis enda kanda Petseri koguduse järje korraldada sinod. Esimest korda viibis selle praostkonna sinodil piiskop Tiit Salumäe, kelle vastutusala on ka diasporaakogudused.

Iga-aastasest praostkonna esindusorgani kogunemisest tunti siirast rõõmu, ehkki eelnenud koroonakriisi ja lisandunud sõjakriisi tõttu polnud Venemaa territooriumil asuval Petseri kogudusel võimalik sinodit korraldada. Hooldajaõpetaja Andres Mäevere jagas, et pole kaks aastat saanud Petseris käia. Eriti kahetsusväärne oli, et ei tema ega piiskop Salumäe saanud osaleda mullu 19. septembril Petseri koguduse 100. aastapäeva tähistamisel, kuna viisasid ei antud. Aastapäev siiski toimus ja seda vedas kohapeal konsul Triin Parts.

Piiskopi sõnum

Sinodipäev algas traditsiooniliselt jumalateenistusega, sel korral Võru kirikus. Jutluses nentis piiskop Tiit, et pole nõus väitega, et uskujaid jääb vähemaks, viidates lisaks neile, keda aruannetes kajastame, virtuaalsele kogudusele ja kõigile, kes raadio ja televisiooni vahendusel kogunevad jumalasõna ja palve juurde. Ta rõhutas evangeeliumi kuulutamise vastutust, mis ristiinimestel lasub.

Hiljem Võru koguduse pastoraadis toimunud sinodikoosolekul tutvustas piiskop sinodisaadikutele EELK arengukava põhimõtteid, Eesti Kirikute Nõukogu tööd ja koguduste õpetajate võimalust alates 2019. aastast taotleda tunnustuseks oma kaastöölistele kaastööliste hõbe- ja kuldmärki. Piiskop Salumäe väljendas ka rahulolu praostkonna tegusa töö ja hästi korraldatud sinodikoosoleku üle.

Koroonakriisi mõjud

11 kogudust, mis on end laiali laotanud Võru- ja Põlvamaal, koondavad enda liikmete hulka selle piirkonna elanikest 22%, (Võrumaal 21,6% ja Põlvamaal 23,8%), seega on tegu veel üsnagi traditsioonilise luterliku piirkonnaga. Praostkonnatöö üld-

pilti koondades tõdes praost Üllar Salumets, et koroonakriisi mõjud on taandumas ehk inimesed tulevad jälle julgemalt kirikusse. Jumalateenistusliku eluga ning talitustega on hästi, aga lastetöö on koroonakriisis tugevalt kannatada saanud.

Vaid neljas koguduses (Kanepi, Räpina, Põlva ja Võru) töötas regulaarselt pühapäevakool. Koroonakriisi eel osalenud 94 lapsest on alles jäänud 29. Küll võis rõõmustada, et mullu praostkondlik lastelaager siiski toimus. Augustis vabatahtlikuna praostkonna lastetöö sekretärina alustanud Soome misjonär Salome Olenius pakkus igakülgset abi ja oli lootusrikas: „Lapsed on olemas, tuleb neid otsida, leida ja uuesti kutsuda.“ Ka sel aastal seisab ees laager Sulbi külas, sel korral laste- ja noortelaagri nime all, kuna praostkonna noortetöö sekretär Olly Olenius valmistab ette eraldi programmi noortele.

Noortetöö, mis oli juba enne kriise väga tagasihoidlik, on seemnena kosunud tänu misjonär Olly Oleniuse tegevusele Põlvas, kus on lausa asutatud noortebänd. „Põlvas toimuvad iganädalased noortekad. Sügisel saaksin alustada igakuiste noortekatega veel 1–2 uues koguduses. Soovime ka ette valmistada 2023. aasta leerilaagri. Praostilt tuli hea idee, et võiksime külastada valla noortekeskusi. Sügisel alustan, loome suhteid ja otsime koostööd,“ tutvustas Olly Olenius oma tegevust.

Muusikatöö ja koguduseelu

Kõrva jäi, et ehkki piirangute tõttu oli kümnel praostkonna muusikakollektiivil raskusi proovidele kogunemistega piirangute tõttu, pole lauljate ja muusikute arv siiski koroonakriisis vähenenud. 2019. aastal oli osalejaid 139, mullu 137. „Muusikud on head tööd teinud. Kriis pole oluliselt mõjutanud. Näiteks Urvastes on naiskoor koroona ajal märkamatult segakooriks kasvanud,“ vahendas praostkonna muusikatöö sekretär Ara Bander ning kutsus kõiki 4. juunil Võru kirikus toimuvale praostkonna laulupäevale, mis on juba kaks aastat vahele jäänud.

Sinodipäeva sisse mahtusid ka traditsioonilised 2021. a tulude-kulude aruande ülevaatamine ja 2023. aasta eelarve vastuvõtmine ning koguduste esindajate sõnavõtud, kus iga kogudus sai esile tõsta oma aastast just seda, mida oluliseks pidas. Olgu selleks siis ööpalvus Kanepis, korrastatud kirikupark ja uued altarikatted Mehikoormas, mägilaste motoklubile välja renditud leerimaja hoone renoveerimine Rõuges, hakkepuidukatlamaja valmimine Urvaste pastoraadis või lasteaiarühma lisandumine Põlva kristliku kooli juurde. 

Nimetati ka tegusat Roosa koguduse juhatust, Räpina koguduse hooldekodu raskusi koroonapiirangutes ja noore abiorganisti välja koolitamist. Vastseliina kogudus remontis oma talvekiriku ja lõppes Pindi koguduse leerimaja remont, Võru kogudus on saanud kirikusse nüüdisaegse WC ja Petseri kogudus tähistas 100. aastapäeva.

Kätlin Liimets

Võru praostkond

11 kogudust: Kanepi, Mehikoorma, Petseri, Pindi, Põlva, Roosa, Rõuge, Räpina, Urvaste, Vastseliina ja Võru.

Praost Üllar Salumets, abipraost Margit Lail

Liikmeid 13 383 (–178)

Annetajaliikmeid 2124 (–154)

Jumalateenistusi ja palvusi 1059 (+117 võrreldes 2020. aastaga)

Ristimisi 107 (+11), leeritamisi 84 (+25), laulatusi 24 (–2), matuseid 341 (+36)