Nõukogu vaagis Eesti Kiriku tegevust

/ autor: Sirje Semm / rubriik: Elu ja Inimesed, Uudised / ilmunud:  /


SA Ajaleht Eesti Kirik nõukogu liikmeid toimetuses toimunud koosolekult: Andrus Mõttus (vasakult), Ants Tooming, Tiit Salumäe ja Urmas Viilma. Liina Raudvassar.

SA Ajaleht Eesti Kirik nõukogu pidas Tartus Eesti Kiriku toimetuses 10. mail koosolekut.

Päevakorras oli eelmise aasta sõnalise ja majanduse aruande kinnitamine ning arutelu 2022. aasta eelarve üle. Kuna Eesti Kiriku eelarve on viimasel kolmel aastal olnud negatiivne, leidis peapiiskop Urmas Viilma võimaluse, kuidas konsistoorium saaks omalt poolt toetada eelarve tasakaalu viimisel. Eelarvesse tehti mitmeid olulisi lisandusi. SA juhatuse esimees Liina Raudvassar ütles aastale hinnangut andes, et hoolimata maailmas valitsenud epideemiast oli tagatud lehe iganädalane ilmumine.

Nõukogu nõustus, et toimetus juulikuus puhkab ja leht sel ajal ei ilmu. Põhjuseks majanduslik kokkuhoid.

Piiratud aeg ei võimaldanud käsitleda teisi olulisi teemasid, nagu Eesti Kiriku kodulehe uuendamine, digitellimuste süsteemi käivitamine, tellimuste arvu suurendamine ja Eesti Kirik 100 ürituste kavandamine. Et arutelu võiks jätkuda, korraldatakse nõukogu eestvõttel suve lõpus ajurünnak. Liina Raudvassar on pidanud läbirääkimisi firmadega kodulehe uuendamiseks ja Kirikufondi juht Janek Mäggi on lubanud seda toetada. Uue kodulehega koos rakendub ka digitellimuste vormistamine ning lehe sisu seadmine maksumüüri taha.

Eesti Kirik on eeldatavasti vanim oma nime all Eestis ilmuv ajaleht, kui mitte arvestada sunnitud pausi aastatel 1940–1990. Eesti Kiriku proovinumber ilmus 1923. aasta jõuludeks ja seda daatumit silmas pidades arvas peapiiskop Urmas Viilma, et 100. aastapäeva tähistamisega võiks alustada 2023. aasta 1. advendil.

Eesti Kirik töötab sihtasutusena aastast 2002, varem oli Eesti Kirik konsistooriumi allasutus (aastatel 1990–2002). Aastatel 2002–2021 juhtis nõukogu tööd Jüri Ehasalu. Konsistooriumi otsusega 12. maist 2021 on sihtasutusele määratud uus nõukogu, mille esimees on Tiit Salumäe. Nõukogusse kuuluvad veel Urmas Viilma, Andrus Mõttus, Katrin-Helena Melder, Jüri Ehasalu, Sirje Semm ja Ants Tooming. Sihtasutuse nõukogu on määranud juhatuse esimeheks Liina Raudvassari, kes on ühtlasi ka Eesti Kiriku peatoimetaja 6. aprillist 2021.

Sirje Semm