Kõik autori postitused

Keda valida ülemkarjaseks?

Praostkonna sinodil on pädevus esitada kirikukogule üks peapiiskopikandidaat, samuti on oma kandidaadi esitamise õigus vähemalt kümnel kirikukogu liikmel. Et aega peapiiskopikandidaatide esitamiseks on sügisese kirikukogu istungini ja alles esimene praostkond on oma valiku avalikkuse ette toonud, on põnevamad ajad veel ees. Esimene kandidaat esitatud Mis ei tähenda, et pinevus juba ei kruviks tuure: teemaga tegeldakse kuluaarides ja sõlmitakse mitteametlikke ...

Valget, punast ja rohelist kandes

Paastukuu esimesel päeval tähistas Tartus Eesti vanim naisüliõpilaskorporatsioon Filiae Patriae oma tegevuse Eestis taastamise 25. aastapäeva. Jumalateenistusel Jaani kirikus teenisid organisatsiooni vilistlased õpetajad Margit Nirgi ja Kerstin Kask. Veerandsada on viiv ajameres, aga igavik väikerahva loos. Sellest lühema ajaga ehitati üles Eesti ühiskond 1920ndatel. Astudes sama jalga noore vabariigiga otsustasid emakeelse Tartu ülikooli kümme naisüliõpilast 1920. ...

Suure-Jaani pastoraat astub kogukonna teenistusse

Aastasadu pastoriperele eluasemeks olnud ja nõukogude perioodil lasteaiale peavarju pakkunud Suure-Jaani ajalooline pastoraat ärkab kohaliku EELK Johannese koguduse eesvõttel uuele elule. Omanikul on plaan panna korrastatud maja täitma avalikke funktsioone. Uue aasta hakul võtan sihiks minna uurima, kui tõepõhised on jutud Suure-Jaani pastoraadi jõudsast renoveerimisest. Oleme leppinud selleks puhuks kokkusaamise koguduse õpetaja Kristi Sääsega, kes on lubanud tuuri ...

Palvega iseseisvuspäeva

Kui habras võib olla rahu, lühike inimelu ning kättesaamatu demokraatia, sai selgeks just Eesti Vabariigi aastapäeva eel Ukraina sündmuste põhjal. TV vahendusel sai jälgida õõvastavaid stseene Kiievi kesklinnas, kus snaiperikuul külvas surma ja presidendi vannutatud miilitsajõud seisid vastu kodanikele. Valitsus versus rahvas. Teated sündmuspaigalt kirjeldasid kiriku ja vaimulikkonna ennastsalgavat püüdu olla kohal ja aidata. Külg külje kõrval vabatahtlikest meedikutega ...

Leerivennad laigulises

Reedel, 14. veebruaril ristis ja konfirmeeris Kuperjanovi pataljoni kaplan nooremleitnant Anna-Liisa Vaher Rõuge kirikus 23 ajateenijat. Massiivne sõjaväeauto, laiguline maskeeringukate üll, keerab kirikuparklasse. Mürin kutsub kõrval asuva kooli lapsi aknale uudistama ning kevadekuulutamisega ametis olevaid tihaseid kontserti katkestama. Kergejalgselt hüppab kaplan kõrgest kabiinist alla korraldusi jagama. Tema lubava sõna peale paiskub autokastist otsekui külluse ...

Eesti võõrustaja rollis

10.–14. veebruarini Eestis toimuv Põhjakiriku ja Balti luterlike kirikute pastoraalkolleegium keskendub teemale «Nende lauludest te tunnete neid – reformatsioon ja muusika». Tegemist on Põhjakiriku (seni tuntud kui Põhja-Elbe kirik Saksamaal) kümnendat korda toimuva üritusega, mille eesmärgiks on tuua kokku Saksa ja Balti luterlike kirikute vaimulikud. Tavaks on saanud, et pastoraalkolleegium koguneb viieks päevaks, rotatsiooni korras avaneb erinevate maade kirikutel ...

Kui sind pole «Näoraamatus»

Eelmisel nädalal möödus Facebooki (FB) loomisest kümme aastat. Paras aeg reflekteerida, milline koht on sellel veebipõhisel suhtlusvõrgustikul ning kuhu positsioneerub FB igaühe elus. Ühest vastust on keeruline anda, kuid FB olemasolu on raske ignoreerida. FB kasutajaskond on märkimisväärselt kasvanud. Kui algul kasutati FB-d rohkem suhtlemiseks välismaal viibivate tuttavatega, siis üsna ruttu omandas kanal ka kodumaise populaarsuse, tõrjudes tagaplaanile seni juhtival ...

Välis-Eesti ajakirjanduse mõtteks oli ja on eestluse hoidmine

Küsimusele, kui jätkusuutlik on väljaspool Eestit ilmuv ajakirjandus, keskendus Tartu ülikoolis peetud Eesti Akadeemilise Ajakirjanduse Seltsi ettekandekoosolek, mille teemaks oli «Välis-Eesti ajakirjanduse hetkeseis ja tulevik». «Välis-Eesti lehed ei ole veel surivoodil, küll aga hooldekodus,» kirjeldas olukorda piltlikult pagulasperest pärit kommunikatsioonikonsultant Jüri Estam. Kui põhjendatud on kasutada mõistet väliseestlane, küsis Indrek Treufeldt vestlust ...

Arutelu ülemkarjase teemal on hoos

Peapiiskopi valimisi ei saa ka ainult Hans H. Luige hooleks jätta. Nõnda juhatas praost Marko Tiitus viitega Eesti Ekspressi artiklile (Eesti Ekspress, 19.12.13 «Urmas Viilma – kas uue põlvkonna peapiiskop?») sisse päevakorrapunkti peapiiskopi valimistest vaimulike konverentsil. Nimetades veel, et «sel teemal on olnud siiani väga vaikne», andis ta kümnele vaimulikule 4,5 minutit kõneaega tulevasele peapiiskopile adresseeritud sõnumi edastamiseks. Olles eelnevalt ülesandest ...

Hingehoiust erinevates kontekstides

Sellise pealkirjaga diakooniakonverents toimub reedel, 7. veebruaril usuteaduse instituudis (UI). Sihtrühm, kellele konverents mõeldud, on lai. Oodatud on koguduste vaimulikud, kaplanid, hingehoidjad, koguduste töötegijad ja üliõpilased, samuti meditsiinitöötajad, kes puutuvad oma töös kokku hingehoiuga. Eile lõppenud registreerimine annab alust prognoosida üritusele rohkelt huvilisi. UI täiendõppe osakonna juhataja Kerstin Kase sõnul on korraldajatele parajaks ...

Marko Tiitus vaatab tehtule rahuloluga

EELK vaimulike konverentsi äsja valitud uuele juhatusele soovib 11 aastat juhatuse esimehe ametis olnud Viljandi Jaani koguduse õpetaja praost Marko Tiitus vaimulikku tarkust leida teemad, mis on olulised kirikule tervikuna. Mis toob vaimulikud konverentsile? Ma usun, et paljude vaimulike jaoks on see oodatud sündmus, mis inspireerib. Küsimus ei ole üksnes huvitavas ettekandes või tarkust lisavas töötoas. Kõige olulisem on heas mõttes tsunftitunne. Et kui ma muidu ...

Tartu rahu aastapäeva tähistati üle Eesti

Küünlapäeval, 2. veebruaril meenutati Eestis, et 94 aastat tagasi sõlmiti Tartus Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venemaa vahel rahuleping. Kord aastas on Tartu Eesti südameks. Uhkusest rinda kummi lüües saab ülikoolilinn kinnitada, et just siin allkirjastati dokument, mida õigusega Eesti Vabariigi sünnitunnistuseks nimetatakse. Dokument, mis kinnitab, et Venemaa tunnustab «ilmtingimata» Eesti riigi rippumatust ning loobub igaveseks ajaks oma ülemvõimust Eesti rahva ja maa ...

EELK vaimulikud kõnelesid konverentsil usutavast usust

  21.–22. jaanuarini Läänemaal Roosta puhkekülas toimunud vaimulike konverentsil kuulati akadeemilisi ettekandeid ja teoloogilisi sõnavõtte, öeldi tere tulemast Luterliku Maailmaliidu peasekretärile, valiti konverentsi uus juhatus ja aasta vaimulikud 2013. Aga viibiti ka palju palveosaduses, tundes rõõmu kokkusaamisest ning koos olemisest Jeesuse Kristuse ligiolul. Konverentsi algusjumalateenistust Rooslepa kabelis korraldas Tallinna praostkond, kaasa teenis peapiiskop ...

Koguduse kingitus sünnipäevaks

Aasta algul täitus Eesti Kiriku esmailmumisest 90 aastat. Ei, me ei korraldanud sel puhul pidulikku vastuvõttu ega asjakohast ajalookonverentsi, nagu mõnel varasemal ümaral tähtpäeval oleme teinud. Mõtlesime, et tähistame argiselt – teeme tööd ja senisest paremini. Ometi oli liigutav, kui reageeringuna saabus peatoimetaja e-posti aadressile mitmeid südamlikke õnnesoove. Õnnesoovimeilidele pakkus lisa pangaväljavõte, kus oli mustvalgel kirjas: 200 eurot Urvaste Urbanuse ...

Politsei- ja piirivalvekaplanid otsivad töötegijaid

Politsei- ja piirivalvekaplanaadi esindajad käisid kohtumas EELK Usuteaduse Instituudi üliõpilastega, et tutvustada kaplani tööd. «Meie plaan on leida väärilisi järglasi, kes on siiralt huvitatud tööst politseis,» selgitas Eesti Kirikule Lõuna politseiprefektuuris töötav kaplan õp Valdo Lust. Tema sõnul on selliseid kohtumisi juba varem korduvalt tehtud, näiteks baptistide kõrgemas usuteaduslikus seminaris Tartus ja metodistide teoloogilises seminaris ...