Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Oluline on see, mis võidab lõpus

Kui Jumal Aabrahamile tõotas, siis ta vandus iseenese juures, kuna tal ei olnud kedagi suuremat, kelle juures vanduda. Ta ütles: «Tõesti, õnnistades õnnistan ma sind ja rohkendades rohkendan ma sind!» Ja nõnda, olles pikameelne, koges ta tõotuse täitumist. Inimesed vannuvad ju kellegi suurema juures, kui nad ise on, ja vanne on neile kinnitus igasuguse vastuvaidlemise lõpetamiseks. Just seepärast, et Jumal tahtis tõotuse pärijaile veel selgemini näidata oma nõu kõikumatust, ...

Kultuuri edasikandmine kestab

Saksamaa praostkonnas on praegu viis kogudust: Bielefeld, Hamburg, Köln-Bonn, München ja Nürnberg. Alates 2011. a peetakse jumalateenistusi taas ka Oldenburgis, kus kirikutegevus vahepeal välja oli surnud. Koguduse täisliikmeid on praostkonnas 88, neid aga, kes jumalateenistusi külastavad ning kiriku üritustest osa võtavad, oluliselt rohkem. Kuna koguduste piirid on natuke hägusad, näiteks Nürnbergi elanikud võtavad mõnikord osa ka teenistustest Bonnis, siis ei saa väga ...

Saksa praostkond pidas sinodit

20. oktoobril kohtusid Saksa praostkonna esindajad, et teha kokkuvõtteid ja arutada tulevikuplaane. Oma kohalolekuga austas meid peapiiskop Andres Põder, kes rääkis pisut olukorrast Eestis. Sinod ja armulauaga teenistus leidsid aset Kölni linnaosas Mühlheimis Kultuuripunkris. Kuigi selle kultuurikeskuse nimetus tundub natuke põrandaalune, olid nii sinod kui sellele järgnev Eesti Ühiskonna Saksa Liitvabariigis 60. aastapäeva tähistamine täiesti legaalsed ...

Laevahukk mesisel saarel

Pealinna Vallettat kaitsevad mere poolt mitmed kindlused ja bastionid. Tänapäeval on need korda tehtud ja turistide jaoks avatud. Fotod: Kristel Neitsov

«Kui valgeks läks, siis nad ei tundnud, mis maa see oli,» öeldakse Ap 27:39 Pauluse laevahukust pääsemise loos. Esimesel kokkupuutel ei teadnud Paulus kohast midagi, kuid pärast talvitumist sõbralikul Malta saarel olid tema suhted kohalikega väga head, mille tõenduseks seisab Ap 28:10 «... ja kui me hakkasime merele minema, panid nad meile kaasa, mis teekonna jaoks vaja oli.» Erinevalt Pauluse laevameeskonnast teadsin mina Malta saarele jõudes, mis maaga on tegemist, kuid ...

Kaheteistkümnes jünger Leipzigist

«Isand Johann Sebastian Bach vastas minu esitatud küsimustele nii, et ma arvan tema sobiva olevat Thomas-kooli* kantoriametisse saamiseks,» kirjutas 1723. aastal Leip­zigi teoloog ja professor Johann Schmid konsistooriumi tunnistustesse. Otsusega nõustus ka super­intendent** D. Salomon Deyling ning isand Bach oma suure majapidamisega võis asuda teele Köthenist Leipzigisse, et võtta vastu üks tolleaegseid tähtsamaid (kiriku)muusikaga seotud ameteid – linna muusikadirektori ...

Integratsiooniharjutused

«Üks Euroopa puha,» mõtleme ikka nüüdsel ajal, kui lennukitega siia-sinna reisime või hoopis elukohta vahetame. Bürokraatlikus mõttes on selles muidugi iva sees, inimestega suheldes ja rahvuslikel tasanditel aga mitte alati. Üks hästi suur vahe Eesti ja Saksamaa asjaajamistel on aja mõiste. Kui Eestis käib kõik kähku, otsuste tegemine kaasa arvatud, siis siin on kõigil aega ...

Kolm pilku Maiele

Esimene: «Olla eestlane välismaal on raske töö!» Minu esimene kontakt Maie Kisis-Vainumäega (57) tekkis seoses ülesandega, mis mulle esiotsa kummaline tundus – pidada jumalateenistus Saksamaa eestlaste koroona- ja jakkolo-meistrivõistlustest osavõtjatele Bonnis. Kui alguses jäi kogu see üritus mulle pisut selgusetuks, siis kohale jõudes oli positiivne üllatus suur – kolmeks päevaks ...

Usuteaduse Instituut – 60. Kirikumuusika osakonnast saadakse julgust ja teadmisi

Usuteaduse Instituudi kirikumuusika osakonnas on käesoleval poolaastal tavalisest rohkem tegemist: lisaks protsessõppele on kavas kolm täiendkoolituse kursust. Eestisse tuleb kevadel kaks õppejõudu Saksamaalt, kes annavad meistrikursusi Usuteaduse Instituudis (UI). 2.–4. märtsini annab improvisatsioonikoolitust Martin Zingerling, mais Buxtehude orelimuusika spetsialist Ansgar Schlei. Mõlema väljapaistva organisti ...

Vend Roger Schutz

12. mai 1915 – 16. august 2005 Teisipäeval, 16. augustil õhtupalvuse ajal ründas Taizé Lepituse kirikus üks ilmselt vaimsete häiretega naine vend Roger'd noaga. Vend Roger suri mõni hetk hiljem. Sügavas kurbuses tänab Taizé vennaskond kõiki, kes toetasid neid kaastunde ja palvetega. 17. augusti hommikul pärast vend Roger’ surma, luges vend Alois, kelle Roger valis kaheksa aastat tagasi oma ...

Laul on sild

Laulupeolisi muudkui tuli ja tuli! Tartu linna tänavail tervitasid linnaelanikud Toomemäelt rongkäiguga lauluväljakule minejaid. Vaimulikul laulupeol Tartus 11. juunil osalenud kolm tuhat lauljat lehvitasid ja hüüdsid jaa, kui peapiiskop Andres Põder laulupeo lõppedes küsis, kas järgmise peo ikka korraldame. Paariaastase töö tulemus oli hea - lauljaid oli palju, kõla suurepärane ja meeleolu ...

Kui sinu laps sinult homme küsib

Sellist nime kandis 30. Saksa evangeelne kirikupäev Hannoveris, mida kohalik piiskop Margot Käßmann nimetas jõulupühadeks 30kraadises kuumuses. Läti tüdruk Inga Eesti ja Leedu stendide ees Saksa-Balti programmkohvikus Expo-plazal. 25.-29. maini keset Saksamaad toimunud kirikupäeva nimi «Kui sinu laps sinult homme küsib» lähtub kirjakohast 5. ...

Kunstnikud ja sõnakuulutajad Tarkuse allikal

Mida lähemale jõuab kirikupäev, seda enam tõmbab otsi kokku pidu ettevalmistav toimkond, et anda sõna pidulistele endile: lauljatele, mängijatele, lastele-noortele, misjonikonverentsile tulijaile - kõigile neile, kes on otsustanud nädalavahetuse 10.-12. juunini Tartus veeta. Et pidu hästi korda läheks, on igale poole tarvis häid vabatahtlikke abilisi. Küllap on end üles andnud ka need pered, kes ...

Kristlikku näitekunsti teevad suured ja väikesed

Kristliku draama festival on nagu riik riigis: oma väikese ajalooga üritus tuleb omapoolsete andidega Tartusse, et pakkuda kirikupäevalistele laulupeo ning muude ürituste kõrval ka teatrielamusi. Kristliku draama festival on alguse saanud juba kaksteist aastat tagasi Pärnust, tollal tuli sellise ideega välja karismaatiline Üllas Tankler metodisti kirikust. Festival korraldati koos Eesti Piibliseltsiga. Juba algusest peale ...

Vaimulik olgu valvel

Algur Kaerma valmistub koos perega Tapalt lahkuma ja uut elu sisse seadma Paides. Paide Püha Risti kogudus on õpetajakoha vakantseks kuulutamise teadet edastanud juba mitu korda. Peale pikka arutelu, mis ühtekokku võttis aega terve aasta, on 15. aprillist sellele kohale määratud Algur Kaerma. Konsistooriumi aprillikuu otsusega vabastati praost Teet Hanschmidt Paide ...

Hingata ühes rütmis

«Meie ees on kena teismeliseikka jõudnud tütarlaps nimega Eliise,» ütles konferansjee Lauri-Kare Laos Pärnu Eliisabeti kiriku tütarlastekoori Eliise 15. sünnipäevakontserti sisse juhatades. Pärnu Eliisabeti kirikukoorist on märkamatult saanud arvestatav tütarlastekoor, kes on Pärnu üks esinduskoore ja tuntud ka üle Eesti. ...