Kogudused valivad juhtorganid

Sellel sügisel algab EELK kogudustes taas valimiste periood. Kogudused valivad nõukogud, juhatused, revisjonikomisjonid, sinodisaadikud ja nende asemikud ajavahemikul 31. oktoobrist 2004 kuni 28. veebruarini 2005. EELK kodulehele www.eelk.ee/valimised  on koondatud valimiste ettevalmistamiseks vajalik informatsioon. Praostkondade nõukogude ja EELK XXVIII Kirikukogu liikmete valimised toimuvad 1. veebruarist 31. maini 2005. Kirikukogu komisjonide liikmed, ...

Uued luterlikud vaimulikud Siberisse

Täna ordineeritakse Tallinna Toomkirikus kaks vaimulikku Siberi kogudustesse. Peapiiskop Jaan Kiivit õnnistab õpetajaametisse Aleksei Trapeznikovi ning diakoniks Vitali Gavrilovi. Teoloogilise hariduse on tulevased vaimulikud saanud Novosibirski vaimulikus seminaris, ordinatsioonieelse pro ministerio eksami sooritasid mehed aga eile Tallinnas. Selle ordinatsiooni näol on tegemist viimase omalaadsega, kuna sellest sügisest on sealses luterlikus ...

Palve

Ole tänatud, Vägede Issand, et juhatad mind hävingu radadelt Elu sisse. Hoia minust eemal kõik halb ja anna mulle lahtist südant ning ususilmi, et oskaksin Sind usaldada üle kõige. Aamen! Urmas Paju

Käigem õiget teed

Aga Saulus, kes ikka veel paiskas tapmisähvardusi Issanda jüngrite vastu, läks ülempreestri juurde ning palus temalt kirja Damaskuse sünagoogidele, et kui ta iial peaks leidma mõne usuteel käijaist, olgu mehi või naisi, võiks neid aheldatult tuua Jeruusalemma. Kui ta oli sinna minemas ja lähenes Damaskusele, välgatas äkitselt taevast tema ümber valgus ja ta kukkus maa peale maha ja kuulis üht ...

Porvoo eestpalvekalender

Eestpalves on Inglise Kiriku Canterbury provintsi Salisbury piiskopkond, selle piiskop David Stancliffe, Ramsbury piiskop Peter Hullah ning Sherbourne'i piiskop Tim Thornton. Täname Jumalat Kiriku eest ning palume õnnistust piiskopkonnale ja piiskoppidele. Samuti on eestpalves Wales'i kiriku Monmouth'i piiskopkond, selle piiskop Dominic Walker ning abipiiskop David Thomas. Palvetame uue piiskopi ja tema töö eest.

See oli üllas moment

63 aastat tagasi, kasutades ära võimuvaakumit, mil venelased olid Eestist lahkumas ja sakslased sisse tulemas, heiskas Fred Ise koos kaaslastega Pika Hermanni torni sinimustvalge lipu.Oli 28. august 1941. Tallinnas Pika Hermanni tornis lehvis punase ja haakristiga lipu vaheajal sinimustvalge trikoloor.Kuigi ainult lühikeseks ajaks, oli ta seal Eesti riigilipu sümboolses asukohas, et väljendada suurriikide tallatud eesti rahva kustumatut tahet ...

Paganluse ja kristluse kokkupuude

Maailma kõige tähelepanuväärsem sündmus toimub praegu Ateenas, kus juba 776 aastat enne Kristust peeti esimesed olümpiamängud.Sellel aastal osalevad mängudel üle 200 riigi sportlased. Kohal on üle 8000 ajakirjaniku. Vaid üksikud maad ei tee olümpiamängudest teleülekandeid.Esimestesse mängudesse suhtus kristlus tugeva kriitikaga. Kirikuisad Tertullianus (u 155-220) ja Novatianus (u 200-257) pidasid ...

Rapla kiriku orel saab 65aastaseks

Tähistamaks oreli aastapäeva, korraldatakse Rapla kirikus orelinädal.1939. aastal, II maailmasõja hakul ehitasid vennad Harri ja Rudolf Kriisa Rapla kirikusse uhke kontsertoreli. Kuulsate orelimeistrite 21. pilli ja ühtlasi viimast tööd enne II maailmasõda hinnatakse täna üle 5 miljoni krooni. Orel on kunstiväärtus, teist samasugust pilli ei ehitata kunagi.Orelile mitu pilkuKodulinna orel eksponeerib ennast 65. ...

Meie reliikvia on vabadus

Üleeile 15 aastat tagasi, Molotov-Ribbentropi pakti sõlmimise 50. aastapäeval seisime õlg õla kõrval Balti ketis, hoidsime üksteisel kätest ja skandeerisime: «Vabadus! Vabadus! Vabadus!» 600 kilomeetri pikkune inimkett ulatus Tallinnast läbi Riia Vilniuseni ühendades kolme Balti riigi pealinnad ja nõudes eesti, läti ja leedu rahvale vabadust.Ekstaasile järgneb varem või hiljem kainenemine. ...

Praostkonnad ei lõpeta tegevust

Praostkondade tegevus jätkub, muutus on juriidiline ja koguduste igapäevatöös märkamatu. Eesti Vabariigi muutunud seadusandlus ei võimalda koguduste ja kiriku kõrval või vahel juriidilisest isikust praostkondade ja kiriku allorganisatsioonide olemasolu. See on ka põhjus, miks kiriku seniste allorganisatsioonide asemele loodi vastavad sihtasutused. Muutub juriidiline staatus Praostkonnad kaovad küll juriidiliste isikutena, aga ...

Tulge tarkuse allikale!

10.-12. juunini 2005. aastal toimub Tartus EELK kirikupäev ja vaimulik laulupidu.Tartu on hariduse ja vaimu linn, seepärast on valitud kirikupäeva ja laulupeo motoks «Tarkuse allikale». Kavas on viia inimesteni seda vaimulikku tarkust, mida on tundnud juba meie esiisad.Kirikupäevad algavad reedel avajumalateenistusega Peetri kirikus ja lõpevad pühapäevase jumalateenistusega kõigis Eestimaa kirikuis. Kirikupäevade ...

Palve

Issand! Anna mulle alandlikku meelt, et jääksin Sinu teedele. Võta ära suurustamine südamest, et kogu mu lootus oleks rajatud Sinule, taevane Päästja. Sest Sinu päralt on riik ja vägi ja au, nüüd ja igavesti! Urmas Paju

Jumala arm vabastab ja näitab teed

Aga Jumal, kes on rikas halastuselt, on meid koos Kristusega teinud elavaks oma suure armastuse pärast, millega ta meid on armastanud, kuigi me olime surnud üleastumistes - armu läbi te olete päästetud! -, ning on meid koos temaga üles äratanud ja asetanud taevasesse olukorda Kristuses Jeesuses, et näidata tulevastel aegadel oma armu võrratut rikkust helduses meie vastu Kristuses Jeesuses. Sest teie olete armu läbi ...

Porvoo eestpalvekalender

Eestpalves on Inglise Kiriku Canterbury provintsi Saint Edmundsbury ja Ipswich'i piiskopkond, selle piiskop Richard Lewis ning Dunwich'i piiskop Clive Young. Täname Jumalat Kiriku eest ning palume õnnistust piiskopkonnale ja piiskoppidele. Samuti on eestpalves Šoti Episkopaalkirik, Edinburgi piiskopkond ning selle piiskop Brian Smith. Palume õnnistust Edinburgi linnale. Iseäranis palume praegu toimuva Edinburgi rahvusvahelise festivali eduka ...

Nopri Tiit usub asjade paranemist

Tiit Niilo ehk Nopri Tiit nagu rahvas teda talu järgi kohapeal kutsub, on Vastseliina koguduse juhatuse liige. Tiit on 42aastane, peres on viis last, koos abikaasaga peavad talu Eestimaa ääre peal Misso vallas. Talus toodetav piim saab ümber töödeldud oma meiereis, mis igati euronõuetele vastav. Ta on edukas ja elupõline põllumees, kelle harida-hooldada on üle 300 hektari maad ja 70pealine lüpsikari. Nopri talu on ...