Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Konsistooriumi juulikuu täiskogu istungil

/ Autor: / Rubriik: Uudis, Uudised / Number:  /

määrati kindlaks diakonite ordineerimise ajad: Hüllo-Kristjan Simson (Kärdla, Pühalepa ja Reigi kogudus) 16. juuli, Triin Simson (Saarte praostkonna vikaardiakon) 16. juuli, Hermann Kalmus (Pilistvere kogudus) 7. august ja Kaisa Kirikal (Tartu praostkonna vikaardiakon) 15. august.
Määrati kindlaks õpetajaameti kandidaatide ordinatsioon 10. augustil Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus. EELK õpetajaks ordineeritakse Reet Eru (määratud Ida-Harju praostkonna vikaarõpetajaks), Kristiina Jõgi (kinnitatud Vigala koguduse õpetajaks 11. augustist), Silvester Jürjo (peakaplan Tõnis Nõmmiku alluvusse), Kristel Engman ja Kaido Saak (mõlemad määratud Lääne praostkonna vikaarõpetajaks). Õpetaja Urmas Viilma vabastati Vigala koguduse hooldajaõpetaja ametikohalt alates 11. augustist.
Õpetaja Argo Olesk määrati Kärdla, Pühalepa ja Reigi koguduse hooldajaõpetajaks alates 11. juulist. Õpetaja Tauno Kibur määrati Ida-Harju praostkonna vikaarõpetajaks alates 1. augustist.
Õpetaja Jaan Tammsalule anti luba kandideerida Tallinna Jaani koguduse õpetaja ametikohale ja õpetajaameti kandidaat Kaido Saagile Lihula koguduse õpetaja ametikohale.
Diakon Mika Tuovinen vabastati Tartu praostkonna vikaardiakoni ametikohalt alates 1. juulist seoses siirdumisega Soome.
Õpetaja Ants Tooming vabastati Kolga-Jaani koguduse õpetaja kohustuste täitmisest ajavahemikuks 1. september 2004 kuni 15. juuli 2005 seoses teenimisega Toronto Peetri koguduses. Nimetatud ajavahemikul täidab tema ülesandeid õpetaja Kalle Kadakas.
Kinnitati EELK Diakooniakeskuse, EELK Kirikumuusika Liidu, EELK Kriminaaltöö Keskuse, EELK Misjonikeskuse, EELK Noorsootöö Keskuse ja EELK Pühapäevakooliühenduse 2003. aasta majandusaruanded.
Kinnitati EELK ja OÜ Kiriku Varahaldus vahel sõlmitava partnerlepingu eelnõu.
EELK tänukiri anti:
Mika Tuovinenile diakoni ülesannete täitmise eest Põltsamaa koguduses ja Tartu praostkonnas ning evangelisatsiooni-, äratus- ja koolitustegevuse eest terves Eesti kirikus aastatel 1995-2004;
Anne Tuovinenile erinevatest keeltest tehtud laulutõlgete eest, mis on märkimisväärselt uuendanud ja rikastanud Eesti kiriku vaimulikku lauluvara;
Vaike Sillaotsale ja Tõnis Järvele, Taagepera koguduse juhatuse liikmetele pikaajalise ustava teenimise eest;
Raivo Ermile, Rapla koguduse juhatuse esimehele 50. sünnipäeval pikaajalise ustava teenimise eest koguduse juhtorganites;
dirigentidele Hirvo Survale ja Indrek Vijardile ning Eesti Meestelaulu Seltsi üle-eestilisele poistekoorile Kalev IX ülemaailmsete Eesti päevade ESTO 2004 üritustel osalemise ja jumalateenistusel kaasateenimise eest endises Peeter-Pauli kirikus Riias.
EK