Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Koostame koos lauluraamatut!

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

EELK jumalateenistuselu ja hariduse assessori, lauluraamatukomisjoni esimehe Marko Tiituse teatel on komisjon kinnitanud uue lauluraamatu laulude nimistu, milles sisaldub 850 laulu. Neist 398 on KLPRst üle tulevad laulud ning 452 uued (st KLPRs mitte sisalduvad laulud).

Laulud on liigitatud rubriigiti. Loendiga saab tutvuda EELK kodulehel https://eelk.ee/et/uus-lauluraamat/laulude-tervinimekiri/

Komisjon on sõnastanud kaks olulist küsimust, millele oodatakse tagasisidet. 1. Kas mõni laul on Teie arvates sattunud nimekirja ekslikult ega peaks uues lauluraamatus sisalduma? Palun põhjendage! 2. Millised olulised laulud ei sisaldu praeguses lauluraamatu laulude loendis ning tuleks sellesse lisada?

Lauluraamatusse saab veel lisada 50 laulu just uuema (KLPRs mitte sisalduva) lauluvara hulgast. Oodatud on uute laulude pakkumised, mis peaksid sisaldama laulu teksti, viisi, soovitavalt ka ilmumisandmeid ning viidet teksti ja viisi autorile.

Eelistatud teemad: kirik ja kogudus; armulaud (püha õhtusöömaaeg); apostlid ja pühakud, maarjalaulud, sh küünlapäev ja paastumaarjapäev; igapäevane hingehoid (sh nüüdisajale omased probleemid nagu depressioon, sõltuvused, läbipõlemine, suhtekriisid jt); pühitsuselu; palverännakulaulud; vastutus loodu eest; usutunnistuslaulud; matuselaulud; kirik ja kristlane ühiskonnas.

Ettepanekud palutakse saata 30. juuniks aadressil sigridpold@gmail.com.

Lähiaastate tähtsaim ülesanne on koostada kirikule uus lauluraamat. Arhiiv.