Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Praostkonnad ei lõpeta tegevust

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Praostkondade tegevus jätkub, muutus on juriidiline ja koguduste igapäevatöös märkamatu.
Eesti Vabariigi muutunud seadusandlus ei võimalda koguduste ja kiriku kõrval või vahel juriidilisest isikust praostkondade ja kiriku allorganisatsioonide olemasolu. See on ka põhjus, miks kiriku seniste allorganisatsioonide asemele loodi vastavad sihtasutused.
Muutub juriidiline staatus
Praostkonnad kaovad küll juriidiliste isikutena, aga säilivad kiriku toimivate üksustena, sisuliselt osakondadena. Seega pole praostkond edaspidi oma käsutuses oleva vara ametlik omanik ega tööandja, kuid täidab oma ülesandeid edasi.
Kõik praostkonna varad ja kohustused lähevad tema kui juriidilise isiku tegevuse lõpetamisel üle kirikuvalitsusele. Praostkonna senist ja tulevast vara (sh pangaarvet) kasutatakse edasi praostkonna huvides, vara käsutajaks on praost.
Töö läheb edasi
Senised töölepingud praostkonna töötajatega jäävad kehtima, kuigi edaspidi muutub vastavate lepingute ametlikuks osapooleks praostkonna asemel kirikuvalitsus.
Säilib praostkonna-poolne koguduste tegevuse järelevalve. Praost võib peatada koguduse juhtimisorgani otsuse täitmise ning nõuda selle muutmist, kutsuda kokku koguduse täiskogu, nõukogu ja juhatuse koosolekuid. Ilma praosti loata ei tohi kogudused endale kuuluvat kinnisasja rendile ega ajaloolise või kunstilise väärtusega vallasasja kasutada anda.
Säilib ka praostkonna sinod, kes endiselt valib praosti, esindajad kirikukogusse, seab kogudustele koormisi jne.
Töö praostkondades jätkub, muutub vaid juriidiline staatus, mis on kogudustele igapäevatöös peaaegu märkamatu.
Praostkonna juriidilise staatuse muutmise tähtaeg on 1. jaanuar 2005. Hiljemalt samaks kuupäevaks valmistab kirikuvalitsus koostöös praostidega ette praostkondade uue juhtimisskeemi.
Urmas Paju