Peapiiskopi läkitus kogudustele: misjoniülesande täitmine apostel Andrease vaimus

    , 30. jaanuaril 2009   Andreas leidis esmalt oma venna Siimona ja ütles talle: Me oleme leidnud Messia! – see on tõlkes Kristuse. Andreas viis venna Jeesuse juurde. (Jh 1:41-42) Oleme kuulnud kõneldavat, et Eesti on Euroopa üks ilmalikumaid riike. Meie elanikkond pidavat kõige vähem hoolima usust ja kirikust. Kindlasti paneb see meid kristlastena küsima – kas ka meil on oma süü ...

Fotokonkurss “Terve Eesti naine”

      Eesti Vähiliit koostöös Eesti Haigekassa ja SA-ga Vähi Sõeluuringud kuulutas emakakaelavähi ennetamise nädalal välja fotokonkursi „Terve Eesti naine“. Konkursile oodatakse A4-formaadis värvifotosid, mis kujutavad Eesti naisi erinevates eluvaldkondades, propageerides elutervet olemist ja tervislikke eluviise. Fotod palutakse saata 20. veebruarini 2009. a Eesti Vähiliidu aadressil Viru ...

Piiskop Soone: vihkajad esinegu enda nime all

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku piiskopi Einar Soone sõnul on oluline, et vihkamist ja vaenu õhutavat kommentaari ei saaks esitada anonüümselt. «Vastutus on see, mis määrab ära sinu positsiooni. Kui sa õhutad vihkamist ja vaenu, siis loomulikult peab inimesel olema ka sellega kaasnev vastutus,» rääkis Soone täna veebikäitumise teemalisel konverentsil. Tema sõnul on tõsi ...

Miks ei võiks sina olla üks Lootuse festivali nõustajatest?

Selle aasta kevadel, 29.-31. mail toimub Tallinnas Saku Suurhallis viimaste aegade mastaapseim evangeelne suurüritus – Lootuse festival, kus head sõnumit Kristusest kuulutab kuulsa Billy Grahami poeg Franklin Graham. Usun ja tean, et paljud meist on palunud kogu Eestimaa ja oma lähedaste eest, et Issand leiaks tee nende südameteni. Usun ja tean, et paljud meist on soovinud kogeda ja näha, et Jumal eriliselt puudutaks ja ärataks meie ...

Otepää aukodanik on Jüri Stepanov

  Riigivapi III klassi teenetemärgiga pärjatud EELK Otepää Maarja koguduse nüüdseks manala teed käiv õpetaja Jüri Stepanov pälvis postuumselt Otepää valla aukodaniku tiitli ning aumedali.   1986. aastal ordineeriti Otepää EELK Maarja koguduse õpetajaks. 1989. aastal Jakob Hurda monumendi rajamine. 1989. aastal taastati bareljeefid Eesti lipu pühitsemise 50. ...

2. veebruar on küünlapäev

Idakirikus on see seotud Kristuse esimese templisse viimisega, läänekirikus tuntud kui Maarja puhastamise päev 40 päeva pärast Kristuse sündi. Kristuse kirikusse viimisel süttinud seal küünlad, mille järgi päev ongi oma nime saanud. Jeesus viiakse templisse Ja kui nende puhastuspäevad Moosese Seaduse järgi said täis, viisid nad lapse üles Jeruusalemma, et teda seada Issanda ette, nõnda ...

2. veebruar

Eestpalves on Inglise kiriku Bradfordi piiskopkond ning Iiri kiriku Limericki ja Killaloe piiskopkond koos piiskoppidega.

Eestpalves

Ida-Harju praostkonna Kose kogudus palub Jumala juhtimise alla eeloleval pühapäeval asetleidvad koguduse juhtorganite valimised. Et valitud saaks ustavad liikmed ja neil oleks Jumala õnnistus. Tuhala kogudus palub Jumala kätesse märtsis algava leerikooli ja et kogudus hoiaks ümbruskonna inimestele avatuna tee jumalalaste hulka. Palume ühtehoidmist ja üksteise hoidmist kogudusse, praostkonda ja kogu kirikusse. Randvere kogudus ...

* * *

Minu kohal, mu ümber ja ka mu sees On Sinu kirkuse soojus, Kui tõstan pilgu Kõigeväelise ees Ja oma uhkusest loobun. Sind palun, Issand, mine ise mu eel, Saada mind oma ime hooles. Aita, et Sind ei kaotaks iialgi teel, Siis kostad Sina mu poolest. Naatan Haamer

Loodusjõudude Issand

Sinu kohal koidab Issand ja sinu kohal nähakse Tema auhiilgust! Js 60:2 Koit on valguse tulek ööpimedusse enne päikesetõusu. See juhtub Jumala rahvaga, kui Jumala töö hakkab nendes ilmet võtma. Usk Jumalasse võib olla põhimõtteliselt kahesugune – kas inimese töö või Jumala töö. Enamasti mõeldakse selle all inimese tööd. See seisneb juurdlemises, usu ...

Kogukonnakaplanaadist ja vee peal kõndimisest

Aga õhtu jõudes läksid Jeesuse jüngrid alla järve äärde ja astusid paati ning sõitsid teisele poole järve Kapernauma. Oli juba läinud pimedaks, ja Jeesus ei olnud ikka veel tulnud nende juurde. Ka puhus tugev tuul ja pani järvel tõusma kõrged lained. Nad olid nüüd sõudnud umbes kolm-neli miili, kui nägid Jeesust järvel kõndivat ja paadi lähedale ...

Mälestame

Mina olen ülestõusmine ja elu… (Jh 11:25) Südamlik kaastunne õpetaja Urmas Nagelile perega kasuisa KALJO LAUTi lahkumise puhul. Võru praostkond * * * Mulle on elamine Kristus ja suremine kasu. (Fl 1:21) Kallis Urmas Nagel. Rahu Sinu perele ja lähedastele armsa papa igavikku saatmise teel. Karmen, Maarika ja Piia peredega  * * * Kaduvuses külvatakse, kadumatuses äratatakse üles; austuses ...

Eesti Kirikute Nõukogu kuulutab välja oikumeeniliste projektide konkursi

Oikumeenilisele projektikonkursile esitatavad taotlused peavad vastama alljärgnevale tingimusele: projekt teostatakse Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute, nende allasutuste, koguduste, koguduste liikmete või oikumeeniliselt orienteeritud kristlike organisatsioonide poolt laiemalt kui ühe Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskiriku huvide teenimiseks. Taotluses palume projekti kohta esitada järgmised andmed: projekti nimi, ...

Lootus igale lapsele!

Lootuse festivali ettevalmistamiseks toimuvad lastetöötegijatele seminarid «Lootus igale lapsele!» järgmistel  kuupäevadel: Tartu Salemi kirikus (eesti keeles) - 31.01., Pärnu Agape keskuses (eesti keeles) - 7.02. ja Narva nelipühi koguduses (vene keeles) - 28.02. Kõik seminarid algavad kell 11 ja on osalejatele tasuta! Registreerimine: tel 5665 3521 (Ülle Kalvik) või ylle@kalvik.ee Lisainfo: ...

Täname lahkeid annetajaid:

Viiu Soosõrv