Vihikusari igale ristiinimesele

Misjoniühing Augsburgi Usutunnistuse Selts esitles vaimulike konverentsil veebilehes Meie Kirik 2008. aastal ilmunud teoloogiliste valikartiklite kogumikku ja uut vihikusarja.

Teoloogilises kogumikus on avaldatud Peter J. Scaeri, Aleksei Streltsovi, Charles J. Evansoni, Jobst Schöne, Jānis Vanagsi, Soili Haverineni, Darius Petkūnase, Enn Auksmanni ja Ingmar Kure artiklid, mis on kättesaadavad ka Meie Kiriku koduleheküljel rubriigis «Teoloogia».

Vihikusarjast «Kristlik usk ja õpetus» esitleti esimest nelja vihikut. Need on Dietrich Bonhoefferi «Odav arm», Bo Giertzi «Liturgia ja äratus», Hermann Sasse «Mis on armulaud? Issanda söömaaeg kiriku elus» ning Timo Laato ja Matti Väisäneni «Piibel ja karjaseamet».

Kristlikku usku ja luterlikku õpetust tutvustav vihikusari on mõeldud igale ristiinimesele, kes soovib oma usus kasvada ja kristlikus õpetuses edeneda, samuti igaühele, kes tunneb huvi ristiusu ja luterluse vastu.

Nii kogumikku kui vihikuid on võimalik tellida toimetuse e-posti aadressil: sca@meiekirik.ee (kogumiku tiraaž on väike).

Augsburgi Usutunnistuse Seltsi eesmärk on põhikirja järgi «olla toeks kristlikule Kirikule tema missioonis inimeste juhtimisel pääsemisele ja tõe tundmisele, tutvustada ja levitada traditsioonilist kristlikku õpetust ning arendada kristlikku haridustööd». 

EK