Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Muudatused sotsiaal-, tervise- ja töövaldkonnas

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Alates 1. jaanuarist kehtivad muudatused
Avatud on lasteabi infotelefon 116 111, kuhu võivad helistada kõik, kes soovivad teavet lastega seotud küsimustes. Helistades saab ka nõu, kuidas keerulistes olukordades tegutseda.
Kehtib psüühiliste erivajadustega inimeste erihoolekandeteenuste uuendatud regulatsioon, mis muutub arusaadavamaks ja selgemaks nii teenuse saajatele kui ka teenuse osutajatele.
Muudetakse ka puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadust, puudega lapse hooldaja toetust hakkavad 1. märtsist maksma kohalikud omavalitsused.
Isapuhkuse eest ei maksta enam hüvitist riigieelarvest, isadele jääb 10päevase tasustamata puhkuse saamise võimalus.
Lõpetatakse lapsehooldustasu maksmine vanemahüvitist saavale vanemale. Lapsetoetust ja teisi peretoetusi, millele lapsel on õigus, makstakse samaaegselt vanemahüvitisega.
Jaanuarist jõustuvad muudatused soodusravimite loetelus ja piirhindades.
Tööealised inimesed ei saa enam taotleda hambaravihüvitist. Kuni 19aastased lapsed ja noored saavad hambaravi endiselt tasuta. Hambaravihüvitist saavad rasedad ja kuni üheaastaste laste emad (450 krooni aastas) ning pensionärid ja töövõimetuspensionärid (300 krooni aastas). Hambaproteeside hüvitamise kord jääb järgmisel aastal samaks.
Muudatused 2009. aasta jooksul
Lõpetatakse laste koolitoetuse (450 krooni aastas) maksmine.
1. veebruarist asendatakse pensionide ja toetuste kojukanne kandega pangaarvetele, teise isiku pangakontole või kojukandega inimese enda kulul. Teatud grupile jääb võimalus saada toetusi posti kaudu kojukandega riigi kulul.
Kinnitatakse esmatasandi arstiabi arengukava, mille peamine idee on pakkuda esmatasandil rohkem teenuseid kui pelgalt perearstiabi. Esmatasandi teenuste hulka kuuluvad arengukava järgi perearsti ja -õe teenuste kõrval veel koduõendus, ämmaemandusabi, füsioteraapia ja koolitervishoid ning võrgustiku teenustena ka hambaravi, apteegiteenus ja töötervishoid. Esmatasandi tervishoiu võrgustiku osa on ka statsionaarne õendushooldus ehk hooldusravi ning tulevikus vaimse tervise õe teenus.
Uus töölepingu seadus jõustub 1. juulist 2009.
Allikas: sotsiaalministeerium

EK