Eestpalves

/ autor: ek / rubriik: Päevateema ja palve / ilmunud:  /

Ida-Harju praostkonna Kose kogudus palub Jumala juhtimise alla eeloleval pühapäeval asetleidvad koguduse juhtorganite valimised. Et valitud saaks ustavad liikmed ja neil oleks Jumala õnnistus.

Tuhala kogudus palub Jumala kätesse märtsis algava leerikooli ja et kogudus hoiaks ümbruskonna inimestele avatuna tee jumalalaste hulka. Palume ühtehoidmist ja üksteise hoidmist kogudusse, praostkonda ja kogu kirikusse.

Randvere kogudus palub siin töötavate misjonäride Pauli ja Leena Haakana eest, et Jumal juhiks nende tööd. Samuti laste- ja leeritöö eest, mida nad veavad.