Slava Ukraine

Lehenumber 1. oktoober 2014 Nr 39 Archives - Eesti Kirik

Harkujärve kirik teeb sügava kummarduse Aino Järvesoole

Püha Miikaeli päeva e mihklipäeva eelõhtul, 28. septembril pühitses peapiiskop Andres Põder Harkujärve kogukonnakiriku. Kiriku pühitsemisteenistusel teenisid kaasa õpetaja Avo Üprus (jutlus), emeriitpeakaplan Tõnis Nõmmik (pihitalitus), liturg oli Margus Liiv. Muusikaga teenisid Eve Padar klaveril ja Suurupi naiskoor Meretule Elen Ilvese juhatusel. Paarisaja istekohaga kirik oli rahvast täis, teiste hulgas olid Harku valla esindajad, mitmed vaimulikud, kohalikud elanikud, ...

Mõtetega tormisel Läänemerel

Stockholmi Jakobi kirikus meenutati 27. septembril mälestuskontserdi ja palvusega Eestist põgenemise 70. aastapäeva ja parvlaeva Estonia hukkumise 20. aastapäeva. Kooride ja ansamblite muusikalise programmi oli kirikukontserdiks kokku pannud Toomas Tuulse. Jumalateenistuslikus osas pidas mälestuspalvuse Stockholmi koguduse õpetaja Tiit Pädam ja kõnega astus üles Tallinna Rootsi-Mihkli koguduse õpetaja Patrik Göransson. Jumal aitab läbi, mitte mööda «Inimest mitte üksi ...

Demokraatia kest jääb, ent sisu kaob

Demokraatia ei ole see, kui inimesed «saavad igaüks teha, mida tahavad», on ühiskondlikes tegemistes aktiivsed või kui võimalikult palju inimesi võtab võimalikult paljudest poliitilistest tegevustest võimalikult aktiivselt osa. Aktiivsus ilma erimeelsuste, -arvamuste ja vaadeteta iseloomustab autoritaarset fašismi või totalitaarset kommunismi, mitte liberaaldemokraatiat. Me kõik teame, et ühe partei riik või ühiskonnas toimuva kajastamine vaid ühe meediaväljaande järgi ei ...

Mitte probleemid, vaid väljakutsed!

tiit salumäe_aug2014 copy

Õnnitlen kõiki lugejaid oktoobrikuu puhul ja soovin kaunist sügist! Peatselt on lõikustänupüha ja see paneb meid märkama seda, mida Jumal meie heaks on teinud. Tänane juhtsõna kalendris on julgustav, püha Paulus ütleb: «Oskan elada kehvalt ja oskan elada ka jõukalt, olen kõigega ja kõigi oludega tuttav: nii kõhtu täis sööma kui nälgima, elama nii jõukuses kui puuduses» (Fl 4:12). Möödunud nädalal olid Lääne praostkonnas külas meie sõpruspraostkonna esindajad ...

Pikaealisus

Kes ei tahaks kaua elada ilma haiguste ja vaevusteta?  Olla ärgas veel vanas eas, füüsiliselt terve ja laitmatult töötava mõistusega, ilma mäluhäirete ja hajameelsuseta. Aga me tormame ja askeldame, meil on kiire ja oleme tihti stressis. Uni kaob ja elumõnu haihtub. Pole siis ime, et meie mehed surevad 10 aastat varem kui naised, sest meeste rahmeldamine ületab naiste oma. Euroopas elavad mehed naistest keskmiselt 7,5 aastat vähem. Aga enne tööstusrevolutsiooni, 1840. aasta ...

Usu, lootuse ja armastusega

Viimase aja sündmuste taustal meenuvad apostel Paulus ja Eesti Kiriku suvine reis kaks aastat tagasi kesksuvel. Siis kuulus reisikavva Põgari palvemaja külastus. Olime rahul ja õnnelikud, päike säras seniidis ja Väinameri loksus käega katsutavas kauguses – kõik erines sellest, mis toimus sügisel 1944. «Pilt, mida Põgari küla ja ta ümbrus tol ajal pakkus, oli masendav. Kõik majad olid põgenikke täis. Kohalikele inimestele pakuti riideid, kulda, hõbedat, nahka, mootorrattaid, ...

Kohtumine peapiiskopikandidaatidega

Konsistooriumi avalike suhete spetsialist Arho Tuhkru kutsub vaimulikke ja koguduste teisi töötegijaid esmaspäeval, 6. oktoobril Põltsamaa kiriklasse kohtumisele peapiiskopikandidaatidega. Kohtumine algab keskpäeval ja korraldaja sõnul on sinna oodatud kõik vaimulikud, kindlasti aga need, kes novembris kirikukogul uue peapiiskopi valimistel osaleda ei saa. Ent just sellel kohtumisel saaksid nad lähemalt kuulda tulevase peapiiskopi mõtteid kirikut puudutavatel teemadel, ...

Doktoritöö Paulusest ja Muhamedist

25. septembril kaitses Tartu Ülikooli usuteaduskonna doktorant Elo Süld doktoritöö «Muhamed, Jumala saadik, ja Paulus, Kristuse saadik. Kutsumus- ja ilmutuslooliste ettekujutuste võrdlus toetudes islami- ja piiblitraditsioonile». Töö juhendajad olid professor Stefan Schreiner Tübingeni Karl Ebenhardi ülikoolist ja dotsent Peeter Roosimaa Tartu Ülikoolist. Elo Süld on islami ja kristluse suhteid uurides toonud TÜ usuteaduskonda uue interreligioosse dimensiooni. Värske ...

Kümme aastat Johanniitide Abi Eestis

Kolmapäeval, 24. septembril tähistati palvusega Tallinna Peeteli kirikus SA Johanniitide Abi Eestis kümnendat aastapäeva. Kohal olid Soome, Rootsi ja Saksa johanniitide ordu esindajad. Teenis sihtasutuse EELK-poolne esindaja õpetaja Patrik Göransson, tervitas Peeteli koguduse õpetaja Avo Üprus. Palvuse järel tegi ülevaate EELK hetkeseisust kantsler Urmas Viilma. Tallinna abilinnapea Merike Martinson tänas ordu esindajaid abi eest ja andis üle Tallinna tänukirja. SA ...

Lühiuudised

Rapla_kirik

Kiriku aastapäev tulekul 1899. aastal hakati Raplas õpetaja Carl Eduard Malmi eestvõttel ehitama uut kirikut, mis pühitseti kaks aastat hiljem. Sel pühapäeval tähistabki kogudus praeguse kiriku 113. aastapäeva. Jumalateenistus on tavapäraselt keskpäeval, jutlustama on palutud külalisõpetaja Tanel Ots, kes peale teenimise Jüri koguduses töötab kap­lanina Tallinna diakooniahaiglas. Jumalateenistusele järgneb koosviibimine pastoraadis, kus külaline kõneleb surijate ...

Dekaan Riho Altnurme: rohkem praktikat ja paindlikum õpe

Tartu ülikooli usuteaduskonna dekaan Riho Altnurme selgitab, et teaduskond püüab üliõpilaste vajadusi arvestades pehmendada oma õppekavade jäikust ning magistriastmes võetakse kasutusse tsükliõpe. Ülikooli peahoone kolmandal korrusel paiknevasse usuteaduskonda dekaaniga kokkulepitud ajaks rutates sean eelseisvale jutuajamisele selge sihi. Soovin saada teada, kui märgilise tähendusega on tänavune enneolematult väike sisseastujate arv ja mis on selle põhjus. Veel plaanin ...

Puhja orel sai uue hingamise

Laupäeval kogunes väike Puhja kirik rahvast täis. Tuldi osa saama sellest rõõmust, mis valitses seal tänu oreli taaspühitsemisele. Imed sünnivad meie keskel endiselt, tuleb vaid julgeda unistada ja lakkamatult paluda. Nii on sündinud ka Puhja koguduses, kus peeti suurejooneline kontsert ennekõike Jumala auks, kes kõik lasi toimuda, aga ka paljudele toetajatele ja orelimeister Olev Kentsile. Tema kahe ja poole aasta pikkune töö jõudis lõpule. Ajal, mil väiksed ja suured ...

Prof Tasmuth oli Uue Testamendi konverentsil Manchesteris

Usuteaduse instituudi dekaan prof Randar Tasmuth osales septembri alguses Briti Uue Testamendi Seltsi (British New Testament Society) 34. aastakonverentsil Man­chesteri ülikoolis. Prof Tasmuth on seltsi üks väheseid välismaalastest liikmeid ja konverentsidel aastaid osalenud. Sõit sai teoks tänu Eesti teadusfondi grandi toetusele. Teadusgrandi teemal peetakse UIs 10. oktoobril konverents «Algkristlus teda ümbritsenud ühiskondlikes kontekstides». Seltsi aastakonverentsil ...

Helmes tuldi palves Jumala ette

Laupäeval märgiti Helme koguduses kihelkonna esmamainimise 685. aastapäeva. Kuigi teadaolevalt on Helmet kui paika mainitud juba varem seoses foogtkonna rajamisega Karksisse, kus 1298 põletasid leedulased linnuse ja tapsid preestri, loetakse Helme kihelkonna alguseks aastat 1329. Seda aastat märgitigi koguduses läinud laupäeval mulgikeelse jumalateenistusega. Praegu Valgamaale jääv kogudus on kiriklikult taastanud oma ajaloolise kuuluvuse Viljandi alla ja märkis seda ka ...

Ränduripassiga kirikuid avastamas

Ränduripass_MG_4990_2

Nii mitmelegi Viimsi kandi inimesele tuli üllatusena, et Viimsi valla territooriumil asub nõnda palju pühakodasid: poolsaarel EELK Püha Jaakobi ja Randvere kirik, Rohuneeme kabel, lisaks kirikud Pranglil ja Naissaarel ning Viimsi Vabakoguduse kirik. Viimsi kirikute päevadel «Kodukirik kutsub!» olid kaasatud ka vahetult valla piiri läheduses asuvad Muuga sadama meremeeste kodu kabel ning Mähel taastatav baptistikoguduse palvela. Kõik kirikud olid nädala jooksul ...