Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Virus ja Võrus tehakse tööd ligimese heaks

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

In corpore sinodile jõudnud Võru praostkonna vaimulikud olid riietatud valikuliselt valgesse albasse ja musta talaari. Liina RaudvassarViru praostkonna esinduskogu kogunes Rakverre ja Võru praostkond valis nõupidamiskohaks Võru linna. Peapiiskop osales mõlemal sinodikoosolekul.
Sinodipäeva alustanud armulauaga jumalateenistuse liturgias Võru Katariina kirikus osalesid kõik piirkonna vaimulikud. Jutluse pidanud peapiiskop Andres Põder manitses ja kinnitas hingekarjaseid: «Peame küsima, kui seda või teist teeme, kas see on ka Jumalale meelepärane. Tänu ja kiitusega tehkem oma tööd ja ehitagem Jumala riiki oma rahva keskel.»
Aruandeaastast üldistust tehes nentis praost Urmas Nagel: «Ega ta kerge olnud.» Arvnäitajad viitavad liikmesannetajate vähenemisele. Analüüsides võimalikke põhjusi tõi praost esile mõne: traditsioonide hääbumine, inimeste siirdumine maalt (maakoguduste probleem) linna, üldine ühiskondlik-poliitiline situatsioon majandussurutise näol.

Kriis pakub võimalusi
Nageli sõnul on koguduste raudvara praktiliselt kadunud. Küsimust saab võtta globaalsemaski võtmes: üleilmselt on probleemiks institutsionaalse kiriku populaarsuse langus. «Näen siin väljakutset kirikule. Inimesed otsivad vaimset tuge paljudest paikadest. Küsimus on, kas me suudame vaimulikena olla need, keda 21. sajand vajab, vaimulikud teejuhid, või oleme jätkuvalt vaid kirikhärrad,» mõtiskles praost Nagel, rõhutades, et kuigi klassikaline kirikumudel on kriisis, ei tähenda see kiriku lõppu, sest «kriis pakub võimalusi».
Tema hinnangul tooks läbimurde koguduseellu uute töösuundade jõulisem rakendamine. Näiteks ei ole kõigil inimestel võimalik töö tõttu kirikusse jõuda pühapäeval, küll aga saaksid nad jumalateenistusele tulla mõnel äripäeval. Mitmed kogudused viljelevadki lisaks pühapäevasele ka nädalasiseseid jumalateenistusi.
Kaadri olukorda nimetas praost heaks, vaimulikke on optimaalne arv. Kanepi, Pindi, Põlva, Rõuge, Räpina, Urvaste, Vastseliina ja Võru kogudusel on oma õpetaja. Väiksemate, Mehikoorma ja Roosa ning praeguse riigipiiri taha jääva Petseri koguduse teenimine on korraldatud naaberkoguduste vaimulikega. Üks kuni kaks vikaarvaimulikku, kes saaks pakkuda asendust puhkust soovivale ametikaaslasele, on aga praostkonna vaimulikku elu juhtiva praosti suureks unistuseks. «Kui minu vaimulikud tahaksid kõik 1. juulil puhkust, milleks neil on seadusest tulenev õigus, ei teaks ma, mida teha,» tõi Nagel näite.   

Aasta oli Virus stabiilne
Viru praostkonna sinodiliikmed kogunesid Rakvere Kolmainu kirikusse, et Kõigevägevamalt sinodipäevale õnnistust paluda ning oma vaimu armulauaosaduses kinnitada.
Koosolekut alustanud peapiiskop Põder kiitis praostkonna kogudusi, kes kõik on täitnud rahalised kohustused keskvalitsuse ees. Hoolimata masust, mis kahtlemata nõuab igalt koguduselt jõupingutusi toimetulekuks. Tuues näiteid, kuidas saab panna meediat enda kasuks tööle, soovitas peapiiskop oma plaanidest ning tegudest avalikkust teavitada. «Mingem külvama ja ärgem öelgem, et maa on veel külmunud ja kärss kärnas,» innustas ta sinodilisi. Üldkirik­liku ühtsuse märgiks ärgitas peapiiskop leidma vahendeid sõiduks Tartusse EELK kirikupäevale ja laulupeole.
Iisaku vallavanemast praost Avo Kiir nimetas aruandeaasta märksõnaks stabiilsust. Näiteks kaadriküsimuses. 19 praostkonna kogudust – Haljala, Iisaku, Illuka, Ilumäe, Jõhvi, Kadrina, Kunda, Käsmu, Lüganuse, Narva, Narva-Jõesuu, Pühajõe, Rakvere, Simuna, Tamsalu, Tudulinna, Viru-Jaakobi, Viru-Nigula ja Väike-Maaarja – teenib 11 vaimulikku. Arvnäitajate põhjal märkis ta, et kui kõik kiriklikud talitused, nagu ristimised, leeritamised, laulatused ja isegi matused, on praostkonna lõikes vähenenud, siis rahaliste laekumiste näit on tõusuteel.
Märkimisväärseks kaotuseks nimetas praost praostkonna kodulehekülje hävimist, kui pahatahtlikud häkkerid serverisse sisenesid. Aastatega kogutud ja süstemaatiliselt esitletud informatsioon on jäädavalt kadunud. Sinod leidis üksmeelselt, et peab vajalikuks ressursi leidmist kodulehe taastamiseks.
Päevakorda liidetud kihelkonnapiiride kinnitamise punkti all arutati kahe koguduse, Narva ja Haljala teenimise piirkonda. Sinod otsustas, et Vaivara valla kolm küla ja Sillamäe linn arvatakse Narva koguduse teenimisse ning seni Käsmu teenida olnud kaks küla tõstetakse tagasi Haljala koguduse alaks.
Sinod kiitis heaks, et Rakvere õpetaja Tauno Toompuu jätkab abipraosti kohusetäitjana.

Liina Raudvassar