Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Viru praost soovib kiriklikku haldusreformi

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Viru praostkonna praost Peeter Kaldur näeb kolme iseseisvat luteri kogudust Ida-Viru maakonnas.

23. aprillil Käsmus toimuvaks Viru praostkonna sinodiks on praost Peeter Kaldur kirjutanud aruande, kus pakub välja tõeliselt suurt muudatust koguduste elus. Näiteks Ida-Virumaale jääks vaid kolm omaette kogudust: Jõhvi, Narva ja Iisaku. Seejuures Narva-Jõesuu kogudus jääks Narva abikoguduseks, Pühajõe ja Lüganuse Jõhvi abikogudusteks ning Illuka ja Tudulinna Iisaku abikogudusteks.
«Olen endiselt veendunud, et osa kogudustest tuleb liita naaberkogudusega, mis on majanduslikult vältimatu, kuid kogudused on tugevasti selle vastu. Olen seejuures teadlik, et see minu ametiajal ja võib-olla mitte kunagi ei teostu,» kirjutab praost aruandes.

Pidev langus
Praost tõdeb, et näeb paralleeli riikliku haldusreformiga, mis pole populaarne, aga tuleb ära teha. «Paratamatult jõuame selleni, et administratiivse võimekuse puudumise tõttu ootab mõnd kogudust sundlikvideerimine,» kirjutab praost.
Kuna aruande kirjutamise ajaks ei olnud praosti käsutuses veel kõigi koguduste arvulisi aruandeid, kirjutab ta, et ilma Simuna, Tamsalu ja Väike-Maarja koguduseta oli liikmesannetajaid praostkonnas kokku 1631 inimest, armulaualisi 9419, ristimisi 138, leeriõnnistatuid 105, laulatati 24 paari ja maeti 128 inimest.
«Nende näitajate põhjal võib öelda, et kogu praostkond annab ühe koguduse mõõdu välja. Liikmesannetajate arv langeb igal aastal,» tõdeb praost.
Üheks languse põhjuseks peab ta seda, et muutunud on inimeste põhihoiak kiriku suhtes: inimesed käivad küll kirikus, kui neil on midagi vaja, kuid igapühapäevane kirikus käimine ei ole moes. Samas ei ole paljude koguduste õpetajate töö praosti sõnul suunatud tänapäeva inimese poole või sellest kuulutusest ei saada lihtsalt aru ja siis ei paku see ka huvi.

Koguduste elust
Toimunud on mõningad muudatused praostkonna vaimulike isikkoosseisus. Lüganuse koguduse õpetaja pole enam Jaanus Klaas, koguduse diakoniks on määratud Tõnis Tamm. Narva-Jõesuu koguduse diakon on Ralf Alasoo. EELK konsistooriumi otsusega võeti Narva koguduse õpetajalt Villu Jürjolt ära koguduse õpetaja õigused, s.t eeskätt koguduse nimel allkirja andmise õigus, ning koguduse hooldajaõpetajaks määrati Peeter Kaldur.
Iisaku koguduses (liikmesannetajaid 108) oli tähtsaim sündmus mullu 1. juunil aset leidnud vitraaži ja Maarja altari pühitsemine. Jõhvis (329) sai koguduse kirikuhoone välissein aruandeaastal uue uhke valge katte, tornikiiver värviti ja tornirist kullati.
Lüganusel (168) oli pühakojas toimunud suurim töö aruandeaastal kiriku uue kivipõranda valmistamine, aga tööd kiriku juures jätkuvad. Praosti sõnul on Lüganuse koguduse kõige tähtsam töö kogudusemaja renoveerimine.
Narva koguduse kohta (104) märgib praost, et selle aruandest selgub, et 2008. a andis EELK konsistoorium koguduse omandisse Vaivara ja Peeterristi kogudusele kuulunud maad.
«Samas on olemas sõjajärgne konsistooriumi otsus, et Vaivara koguduse õigusjärglane koos kõigi sellest tulenevate õiguste ja kohustustega on Pühajõe kogudus. Igatahes pole Pühajõe koguduse arhiivis säilinud mitte ühtegi dokumenti selle kohta, et Narva koguduse initsiatiivil toimusid läbirääkimised maade ja surnuaedade üleandmiseks Narva kogudusele. Jääb vaid järeldada, et otsused langetati Pühajõe koguduse seljataga,» on praost hämmingus.

Lootusrikkalt tulevikku
Kohtuasja kohta, kuhu Narva kogudus on kaasatud, märgib praost, et see väljub käesoleva aruande raamidest.
Narva-Jõesuus (24) toimuvad koguduse jumalateenistused kogudusemajas, aga on olemas juba eskiisprojekt kiriku ja koguduse hoonete kompleksi ehitamiseks.
Pühajõel (53) vajab kiriku katus remonti, selle finantseerimisel on lubanud aidata Toila vald. Tudulinnas (35) ei ole kirikuhoone siiani kinnistusse kantud, nii ei saa sellele taotleda näiteks remondiraha. Samuti on kogudusele tagastamata maa, mille puhul ta on tunnistatud õigusjärgseks omanikuks.
«Üldiselt võib öelda, et tänu Jumala armule on kogudused, vaatamata kõikidele raskustele, vapralt üle elanud järjekordse Issanda aasta ja vaatavad lootusrikkalt tulevikku,» lõpetab Kaldur aruande.
Teet Korsten,
Põhjarannik

Viru praostkond
Ida-Virumaal on kaheksa kogudust: Jõhvi, Narva, Narva-Jõesuu, Pühajõe, Iisaku, Illuka, Tudulinna, Lüganuse.
Lääne-Virumaal on 11 kogudust: Rakvere, Käsmu, Ilumäe, Haljala, Kadrina, Kunda, Simuna, Tamsalu, Viru-Jaakobi, Viru-Nigula, Väike-Maarja.