Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Viljandi praostkonna sinod kogunes

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Kolga-Jaani pastoraadi ees: Arvo Lasting (paremalt), Hedi Vilumaa, peapiiskop Urmas Viilma, praost Marko Tiitus, Peeter Parts, Elve Bender, Markus Haamer ja Allan Praats. Jaan Männik 

Viimase EELK praostkonnana pidas tänavu oma sinodit Viljandi praostkond. 20. septembril Kolga-Jaanis toimunud aasta tähtsamal koosolekul osalesid peapiiskop Urmas Viilma, 14 koguduse vaimulikud ja igast kogudusest kaks värskelt valitud sinodisaadikut.  

Kirikuseadustikus ettenähtud kohustuste kõrval (kinnitada majandusaruanne, võtta vastu eelarve, valida kirikukogu saadikud ning revisjonikomisjon) oli päevakorras ka kiriku sõbra ning aasta töötegija tiitli pälvinute väljakuulutamine. 

Hingehoiutöö on hinnatud

Kiriku sõbra aunimetuse on viimastel aastatel saanud Viljandi muuseumi juht Jaak Pihlak ning Suure-Jaani muusikafestivali eestvedaja professor Andres Uibo. Tänavu sai tunnustuse sotsiaalministeeriumi vanemkaplan Katri Aaslav-Tepandi tegevuse eest hooldekodude ja raviasutuste hingehoidja süsteemi käivitamisel. Viljandi praostkonnas toimib see Pärsti pansionaadis, Viljandi hoolekandekeskuses, Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskuses ja Põltsamaa Kodus ning Lustiveres. Mõnikord on vaimulikul hingehoidjana hooldekodu külastades rohkem „kirikulisi“, kui kodukiriku jumalateenistusel.

Aasta töötegijana pärjati pikaaegset Taagepera koguduse esimeest Tõnis Järve, kes on aastakümnete jooksul arendanud Taagepera kiriku üheks kaunimaks ja puhtamaks kirikuks Eestimaal. 

Praostkonna tegevusaruandes rõhutas praost Marko Tiitus meie aja määramatust ja kaootilisust, mis õpetab meile just alandlikkust ja leplikkust. Oleme sarnases olukorras koolitajate ja kultuurikorraldajatega. Alati peab olema ka plaan B ja C. Arvestada tuleb sedagi, et ka ärajäänud üritustesse on panustatud aega ja jõudu. 2020. aasta tõi läbimurde e-kirikus. Käiku on läinud ettesalvestatud videopalvused, lihtsate vahenditega, sageli lihtsalt nutitelefoniga edastatud striimid teenistustelt, e-leerikoolitunnid. Isegi koguduste ja praostkonna aastaaruannete esitamine on lõplikult internetti kolinud ning nüüd on need lühemad ja lakoonilisemad, võimalik ka, et igavamad.

Peapiiskop olulisemast

Praostkonna tegevusaruande jätkuks võtsid koguduste esindajad mõne minuti jooksul kokku oma tööd ja tegemised aruandeaastal ja need esitlused küll igavad polnud. Mitmed esinejad tõid huvitavaid näiteid leidlikkusest kirikuelu korraldamisel, näiteks Põltsamaal peeti jõulujumalateenistus lossihoovis. Teised aga tõid 2020. aasta esile kui aja, mil sai palju ehitatud. Pidev ehitus ja remont käib Viljandi Pauluse, Kõpu ja Suure-Jaani kirikus.

Peapiiskop Urmas Viilma tänas esmalt praosti ja ettekandjaid huvitavate sõnavõttude eest ning tutvustas siis koosolekule valikuid, mis seisavad ees piiskopkondade moodustamisel EELKs. Nüüd jätkub arutelu kirikukogul. Peapiiskopile esitati küsimusi piiskopkondade kohta, aga küsiti ka hauarahust, EKNi tegevusest ja muust.

Elevust tekitasid kirikukogu saadikute valimised. Kuulda võis programmilisi sõnavõtte, ekspromptseid esitamisi ja viisakaid enesetaandamisi. Kaheksa kandidaadi hulgast kolme saadiku leidmiseks tuli korraldada lisavoor. Tunnistusena aegade muutumisest oli üks valitutest noorim sinodisaadik Mattias Haamer. Teised kaks olid Helve Hunt ja Markus Haamer. Seevastu revisjonikomisjoni valimine oli üksmeelne – aastaid komisjoni juhtinud tasakaaluka Arvo Lastingu kõrval on seal suure kogemusega Mihkel Taganov ja Helbe Karp.

Ebatavaline aasta  

Päevakorras olnud majandusküsimused otsustati kiiresti ja üksmeelselt. Kinnitati 2020. aasta eelarve täitmine, võeti vastu 2022. aasta eelarve ning toetati praostkonnakassa maksu arvestust 1,6 eurot liikmesannetaja kohta, millele lisandub 1% liikmeannetuste summast. Liikmesannetajate arvu vähenemise kiuste (2417 annetajat 2020. aastal ja 2515 annetajat 2019. aastal) tagab see süsteem laekumise stabiilsuse. 

27 392 eurost tulude poolel moodustas 4515 euro suurune praostkonnakassa maks napi kuuendiku, suuremad toetused olid Soome kiriku Tuusula praostkonnast (16 000 €) ja laekumised kogudustelt raamatupidamisteenuse eest (5000 €). See on seotud praostkonna sõlmitud lepinguga raamatupidamisfirmaga, mille tulemusena on tagatud kaheksa koguduse pädev majandusaruandlus. 

Kuludest oli 26 497-eurose üldsumma juures suurim kululiik personalikulud – 13 811 eurot. Ebatavalisele aastale kohaselt kulutati 6500 euro suurusest koolitustele ja koosolekutele mõeldud summast vaid 2148 eurot. Tava-aastatel tasub praostkond vaimulike osalemise vaimulike konverentsil ning juhatuste esimeeste ja kirikumuusikute osalemise oma konverentsidel. 

Siiski on hea, et toimusid mitmed olulised sündmused, mida ka praostkond toetas. Sooja vastuvõtu leidsid Viljandi orelifestival, Põltsamaa kirikunoorte talvepäevad ja osalemine ühises lastelaagris Valga praostkonna lastega.

Sinodi koosolekul vastu võetud 2022. aasta eelarve tulud ja kulud on võrdselt 39 876 eurot ning see annab kindluse julgelt edasi minna. 

Toivo Vilumaa

Viljandi praostkonna sekretär