Vigala lugu jõuab kohtusse

Vigala kirikus toimunud kantsli ja
altari ülevärvimise kohta on algatatud kriminaalmenetlus.

Vigala Maarja kiriku kantsli ja altariseina
muinsusväärtuste rikkumise asjaolude uurimiseks ning süüdlaste täpsustamiseks
on Lääne Ringkonnaprokuratuur algatanud kriminaalmenetluse, mille aluseks on
Muinsuskaitseameti vastavasisuline avaldus 1. veebruarist 2006. Viimane põhineb
karistusseadustiku § 204 esimesel lõigul, mille teemaks on kultuurimälestise
rikkumine, kui sellega on tekitatud oluline kahju. 

Muinsuskaitseamet on tellinud Kanuti
ennistuskojalt põhjalikud uuringud, kas ja kuidas taastada Vigala Maarja kiriku
rikutud altarit. Täiendavate uuringute tulemused, mille alusel saab otsustada,
milliseid tehnikaid kasutada ja millal on võimalik hakata värvi kantslilt ja
altariseinalt eemaldama, selguvad eeldatavasti jaanipäeva paiku. 

17. sajandist pärit barokkstiilis kantsel
ja altarisein on omavoliliselt Sadolini värvidega üle värvitud ja nii on
rikutud väärtuslik muinsus. 

EK