Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Vanglate peakaplanina alustas tööd Tanel Meiel

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

meiel, tanelAlates 22. juulist asus vanglate peakaplani ametikohale Tanel Meiel (45), kes siiani töötas sisekaitseakadeemia kriisireguleerimise nõunikuna.

Enne seda töötas ta ligi neli aastat Tartu ülikooli infoturbe juhina. Varem oli ta kaitsejõududes kapten, luues küberkaitsealase võimekuse. Tanel Meiel on abielus ja ühe lapse isa. Ta on aktiivne kaitseliitlane ning kaitseväe ja Kaitseliidu kaplan reservis.
Tanel Meiel on üle aasta töötanud diakonina Sangaste koguduses ja enne seda olnud seal jutlustaja. Ta on lõpetanud Tartu ülikooli sotsiaalteaduskonna sotsioloogia erialal ja usuteaduskonna magistriõppe.
Uus peakaplan valiti Eesti Kirikute Nõukogu ja justiitsministeeriumi vanglateenistuse koostöös ühise konkursi korras. Aastatel 2013–2019 oli vanglate peakaplan Merike Kütt.
Eesti vanglates on 13 kap­lanit ja neid abistavad vabatahtlikud kaastöölised. Meieli sõnul on Jõhvis resideeriva peakaplani ülesandeks koordineerida vanglakaplanite tööd ning seista hea selle eest, et oleks tagatud usuvabadus ja religioosne ning vaimulik teenimine.
Kõige olulisem koostöö on Meieli hinnangul vanglakap­lanaadil taasühiskonnastamise teenistusega. Kinnipeetavad on teadlikud, miks nad on vanglas, ja seetõttu on nad avatud vaimsetele otsingutele ning vastuvõtlikumad vaimsele toetusele.
Koostöös taasühiskonnastamise teenistusega ja erinevate sotsiaalsete projektidega võimaldatakse kinnipeetaval naasta ühiskonda vaimult tugevamana. Meieli senine elukogemus kaitseväe reservkap­lanina ütleb, et osa inimesi aitab vaimulik toetus ja osa psühholoogilt saadav abi. Nii on see ka vanglas.
Uus peakaplan on seadnud oma esmaseks eesmärgiks tagada vanglakaplanaadi areng ja meeskonna motiveerimine. Ta leiab, et vanglakap­lanaat on piisavalt hästi üles ehitatud ja selles olukorras on hea panustada täiendkoolitusse.
Meiel soovib tihendada koostööd kaitseväe, Kaitseliidu, politseikaplanaadi ja vanglakaplanaadi vahel. Ta peab väga vajalikuks koostööd Kaitseliiduga ja nende reservkaplanitega, kes moodustavad reservi kõigile kap­lanaatidele. Vajadus uute kap­lanite järele on igapäevane ja Kaitseliidu kaplanite senine ettevalmistus annab kõigile kaplanaatidele võimaluse leida sealtkaudu ettevalmistatud kaplaneid.
Meieli asumine vanglateenistusse on olnud väga meeldiv ja ta on tänulik oma kolleegidele toetuse eest. Ta tunnetab juhtkonna poolehoidu ning seda, et nad väärtustavad kaplanite tegevust vanglas. Kaplani töö on ilus ja väljakutseid esitav, sest ta saab keskenduda vaimulikule toetusele ning muu struktuur kannab hoolt argimurede eest.
Kaido Soom

Tanel Meiel
Sündinud 6. mail 1974 Tallinnas
Haridus: 2004–2013 Tartu ülikool, sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika eriala bakalaureuseõpe; 2015–2017 religiooniuuringute magistriõpe
2017–2018 diakonikoolitus UI pastoraalseminaris
Ordineeritud diakoniks 25. märtsil 2018