Vanglakaplanid kohtusid Tallinnas

/ autor: ek / rubriik: Uudis / ilmunud:  /

9.–12. märtsini pidasid Rahvusvahelise
Vanglakaplanite Assotsiatsiooni Euroopa osakonna liikmed töökoosoleku Tallinnas
Pirita kloostris.

Esmalt tehti kokkuvõtteid eelmisest
tööaastast, täpsustati tänavust tegevuskava ning arutati finantsküsimusi.
Koosoleku peateemaks sai assotsiatsiooni tegevuskava ja strateegia aastani
2008.

Kirikud koostöös

Juhatus on seadnud eesmärgiks selgitada
välja peamised kaplanaadi- ning oikumeeniaprobleemid Euroopa riikides.
Tähelepanu keskendati nendele Euroopa riikidele, kus kaplaniteenistused on välja
kujundamata ning arendamata, samuti need riigid, kus esineb suuremaid
oikumeeniaprobleeme enamus- ja vähemuskirikute vahel. 

Eesti kohta viimast väita ei saa.
«Institutsiooni mõttes oleme Euroopas ainulaadne, eri konfessioonidest pärit
kaplanid teevad tulemusrikast tööd kinnipeetavatega ja saavad omavahel hästi
läbi. Selle poolest oleme  eeskujuks
paljudele maadele,» ütles Eesti vanglate peakaplan Igor Miller. Lisaks
kristlike kirikute esindajatele on kaplanite ridades vabatahtlikuna ka mulla,
kes külastab islamiusulisi kinnipeetavaid, samuti on aeg-ajalt koostööd tehtud
mõne mittekristliku usundi esindajaga.

«Vanglavaimulik on ka hingehoidja ja
sotsiaaltöötaja. Sestap  pöörduvad tema
poole nii kinnipeetavad kui ka vangla personal,» märgib Miller. Eesti
vanglavaimulikud ise on tööst kokkuvõtteid tehes tõdenud, et vaid 25% vanglas
ristituist on pärast vabanemist kinnipidamisasutusse tagasi jõudnud.

Abi  ohvritele

Äsjasest nõupidamisest rõhutab Igor Miller
kaht asjaolu: «Suuremat tähelepanu peaks pöörama kuriteo ohvritele, sest
samavõrd kui abi vajab kinnipeetav vanglas, vajab abi ka tema ohver.» Ta toob
näiteks Inglismaa, kus kuriteo mõlema poolega tegeldakse ja koguni 60%
ohvritest on lepitustööga rahul. «Teiseks on äärmiselt ebapiisavalt
reguleeritud vanglast vabanenute rehabilitatsioon,» tõdeb Miller.

2004. aasta suvest on Euroopa
Vanglavaimulike Assotsiatsiooni sekretariaat asunud Tallinnas. Tookord valiti
neljaks aastaks uus juhatus, mille liikmeks on ka Igor Miller. Juhatuse
täitevsekretär, kes korraldab sekretariaadi tööd, on Tallinna vangla
vanemkaplan Jaanus Kangur.

Euroopa Vanglavaimulike Assotsiatsiooni
eesmärk on aidata Euroopa kristlikke kaplaneid, pakkuda efektiivset ja
professionaalset teenistust kinnipidamisasutustes. Samuti püütakse toetada
kõiki kaplaneid sõltumata nende rassist, soost või usutunnistusest.

Praegu tegutseb Eestis 18 vanglavaimulikku.
Tegutsetakse vanglates, aga ka arestimajades. Kolm vanglavaimulikest on naised.

Lea Jürgenstein