Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Valitsuskomisjon pidas nõu

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Tiit Salumäe (vasakult), Siim Valmar Kiisler, Andres Põder, Ilmo Au ja Rasmus Pedanik ühiskomisjoni koosolekul. Arho Tuhkru

Vabariigi Valitsuse ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ühiskomisjon pidas 9. mail oma 24. korralise koosoleku, sedapuhku peapiiskop Andres Põderi juhatamisel.

Kultuuriväärtuste teemal sõna võtnud muinsuskaitseameti peadirektor Kalev Uustalu kinnitas, et möödunud aastal kuuele konfessioonile pühakodade programmist eraldatud toetustest suuremad sai EELK. Kokku eraldati 2011. aastal kultuuriministeeriumi eelarve kaudu kirikutele 1,59 mln eurot.
2003. aastal käivitunud riiklikust programmist «Pühakodade säilitamine ja areng» toetatakse tänavu kiriklikke projekte ühtekokku 1,81 mln euroga.  

Peakaplani koht loomisel
Sotsiaalvaldkonnas sai sõna diakooniatalituse juhataja Avo Üprus, kes andis ülevaate Tallinna diakooniahaigla EELK kinnistusse kandmise protsessist, mis mitme tehnilise küsimuse tõttu on takerdunud. Samas oli Üprusel teatada jää liikumisest haigla hingehoiu teemal, haiglate nõuniku-peakaplani koha loomisega seonduv on praegu sotsiaalministeeriumis läbivaatamisel.
Reformatsiooni 500. aastapäeva tähistamisega 2017. a seonduvast kõneles peapiiskop Andres Põder, kes rõhutas, et tegemist ei ole kindlasti vaid kitsalt ühte konfessiooni puudutavaga, vaid üldkultuurilise sündmusega, millele peaks tähelepanu pöörama laiemalt.
Peapiiskop selgitas, et kuna samal ajal tähistab EELK oma 100. aastapäeva, on mõttekas kaks tähtsat sündmust ühendada.

Raha teenimiseks olemas
Assessor Tiit Salumäe kinnitusel on suurem mure murtud rahvuskaaslaste kirikliku teenimisega, see töö saab jätkuda, sest riik on taas oma õla alla pannud.
Piiskop Einar Soone rõhutas kiriku ja riigi ühist vastutust oma kodanike vajaduste, ka usuliste vajaduste rahuldamisel.
«Kui me räägime ühishuvidest, siis tõesti räägimegi ühistest huvidest,» rõhutas ka Tiit Salumäe, kinnitades Eesti Kirikule, et nõupidamisel valitses riigi ja kiriku esindajate vahel hea üksteisemõistmine ning valmisolek jõuda püstitatud küsimustes lahendusteni.
Eelnimetatutele lisaks võtsid koosolekust EELK poolt osa kantsler Urmas Viilma, assessor Ove Sander ning avalike suhete spetsialist Arho Tuhkru, riigi poolt regionaalminister Siim Valmar Kiisler, siseministeeriumist usuasjade talituse juhataja Ilmo Au, rahandusministeeriumist Einar Vilem, justiitsministeeriumist Priit Kama ja Eesti muinsuskaitse seltsist Jaan Tamm.
1995. aastal moodustatud riigi ja kiriku ühiskomisjon on tegutsenud järjepidevalt, moodustatud on neli alakomisjoni: kultuuriväärtuste, haridus-, sotsiaal- ning õiguslike küsimuste ja omandisuhete komisjon.
Valitsuskomisjoni koosolekud toimuvad kaks korda aastas, järgmine koosolek on 12. septembril siseministeeriumis.
Liina Raudvassar

EELK ja Vabariigi Valitsuse ühiskomisjon
Moodustati 1995. a
Koosneb neljast alakomisjonist
Teemad: kultuuriväärtused, haridus, sotsiaalsfäär, õiguslikud küsimused