VÄLISUUDISEID

Vene õigeusu kirik: tsaar Nikolai II tuleb rehabiliteerida

Paavst: vägivald on vastuolus religiooni põhimõtetega

Ameerika teadlased: toetage evolutsiooniõpetust

Vene õigeusu kirik: tsaar Nikolai II tuleb rehabiliteerida

Veebruarirevolutsiooni käigus 1917. aastal
Venemaa troonist loobunud ja aasta hiljem koos perega Jekaterinburgis maha
lastud isevalitseja Nikolai II ei ole ka tänasel Venemaal oma kohta leidnud.
Venemaa peaprokuratuur keeldus ortodoksset imperaatorit rehabiliteerimast.

Venemaa õigeusu kirik on teist meelt. Kirik
kuulutas, et rehabiliteerimist vajab kogu Vene rahvas, mitte ainult nende
tsaar. «Pühakud ei vaja ei õiguslikku ega moraalset rehabiliteerimist. Meie
vajame seda ja see rehabiliteerimine tähistaks meie kahetsust, ühiskonna
tervenemist ja lubadust mitte korrata sama jõledaid asju tulevikus,» teatas
kirik.

Vene õigeusu kirik on tsaar Nikolai II
andnud hüüdnimeks Märter. Õigeusu kirik eksiilis kuulutas Nikolai II ja tema
perekonnaliikmed pühakuks 1981. aastal, kodumaine kirik ühines selle otsusega
2000. a.

 

Paavst: vägivald on vastuolus religiooni põhimõtetega

Paavst Benedictus XVI ütles seoses prohvet
Muhamedi kujutavate pilapiltide avaldamisest puhkenud vägivallaga, et maailma
religioone ja nende sümboleid tuleb austada. Samas taunis ta vägivaldseid
meeleavaldusi, millega protesteeritakse pilapiltide avaldamist. 

«Rahu ja mõistmise edendamiseks rahvaste
vahel on ülimalt tähtis, et religioone ja nende sümboleid austatakse ning
usklikud ei ole nende usutundeid haavavate provokatsioonide sihtmärk,» kinnitas
paavst, lisades: «Sallimatust ja vägivalda ei saa kunagi õigustada vastusena
ükskõik millisele rikkumisele, kuna see on reageerimine, mis ei vasta religiooni
pühadele põhimõtetele.» Mõni meeleavaldus, millega protesteeritakse prohvet
Muhamedi kujutavate karikatuuride avaldamise vastu, on kasvanud üle
vägivallaks, suurendades kartusi Lääne ja islami tsivilisatsioonide kokkupõrke
osas.

 

Ameerika teadlased: toetage evolutsiooniõpetust

USA teadlased kutsusid kirikuringkondi
toetama evolutsiooniteooriat, kirjutab BBC.

Üleskutsega esinesid teadlased Missouris
toimunud iga-aastasel Ameerika Teadusearengu Assotsiatsiooni konverentsil.
Teadlaste hinnangul ohustab kreatsionism koolilaste teaduslikku kirjaoskust.
Evolutsiooniteooria vastased on mitmel korral püüdnud USA koolides läbi suruda
kreatsionistliku arenguteooria õpetamist.

Evolutsiooniõpetamise eest seisva USA
Teadushariduse Rahvusliku Keskuse juhi Eugenie Scotti sõnul peaksid
kirikuringkonnad ära hoidma teaduse ja religiooni vastandamise katsed.

EK