Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

VÄLISUUDIS

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Küsitleti Soome kiriku töötegijaid

Soome ametiühingute keskliidu Akava kiriklike ametiühingute poolt läbi viidud liikmeküsitluse tulemustest selgub, et kolm neljandikku Soome kirikuõpetajatest ja kantoritest tuleb vaatamata töö rohkusele sellega hästi toime ja neljandiku arvates on tööd parasjagu. Tööga toimetulek on võrreldes 1998. ja 2002. aastaga paranenud – toona pidas töö hulka parajaks vaid 15% küsitletutest.

87% küsitletutest on oma tööga rahul – see pakub rahulolu, on Jumala antud kutsumus, on abiks lähedastele ja annab võimaluse eneseteostuseks. 45% kirikuõpetajatest ja 31% kantoritest peab koguduste ühinemist positiivseks ja 14% ohtlikuks. Vastustest ilmneb, et ühinemisse suhtutakse positiivsemalt, kui see ei puuduta oma piirkonda või kogudust, negatiivselt suhtutakse ühinemisse väiksemates, alla nelja tuhande liikmega kogudustes.

Sugupoolte vahelise võrdsusega kirikutöös on rahul 78% vastanud naistest ja 93% meestest. Naiskirikuõpetajaisse suhtub skeptiliselt või negatiivselt kokku 13% küsitluses osalenud kirikuõpetajate liidu liikmeist, kusjuures 1999. aastal oli see arv 20%. 87% kõigist vastanuist arvab, et sobivus kirikuõpetaja või kantori ametisse ei sõltu soost.

38% kirikuõpetajatest ja 22% kantoritest suhtub homopartnerluse kiriklikku õnnistamisse positiivselt.

Peaaegu pooled ametiühingute keskliidu Akava kiriklike ametiühingute liikmeküsitlusele vastanuist arvab, et viljastusravi tuleks lubada vaid abielupaaride puhul, üle poole õpetajatest ja kantoritest lubaks viljastusravi ka vabaabielupaaridele, viiendik lesbilistele ja üksikutele naistele. 52% vastanuist lubaks viljastusravis kasutada perevälist sugurakku.

Küsitlusele vastas 1076 inimest ehk 34% Akava kiriklike ametiühingute töötavatest liikmetest, kellest 44% olid naised. Akava kiriklikud ametiühingud on Soome kirikuõpetajate ühing, kuhu kuulub 2442 töötavat liiget ja Soome kantorite ja organistide ühing, kuhu kuulub 743 töötavat liiget.

Allikas: Soome kiriku infokeskus

Tõlkinud Margot Vent