Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Usuteaduskonna uued doktorid

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

14. detsembril kaitsesid Tartu ülikooli usuteaduskonnas kaks teoloogi oma väitekirja. Aira Võsale ning Dace Balodele (Läti) otsustati anda teoloogiadoktori kraad.

Aira Võsa doktoritöö «Johann Georg Gichtel – teosoofilise idee kandja varauusaegses Euroopas» juhendaja on dotsent dr Urmas Petti ning oponendid filosoofiadoktor Jürgen Beyer (TÜ) ja teoloogiadoktor Riho Saard (UI). Väitekirja keskmes seisab saksa päritolu spiritualist J. G. Gichtel (1638–1710). Tegemist on luterlikust ortodoksiast kõrvalekaldunud isikuga, kelle teoloogilised seisukohad ja askeetlikud eluviisid kutsusid juba kaasajal esile vastakaid reaktsioone. Gichteli elu ja õpetust käsitlevas töös selgitatakse tema asendit ja rolli Euroopa varauusaegsel religioossel maastikul.

Dace Balode doktoritööd «Jumalateenistus Korintoses» juhendas dotsent Peeter Roosimaa, oponeeris teoloogiadoktor Randar Tasmuth (UI) ja teoloogiadoktor Udo Schnelle (Halle-Wittenbergi ülikool).

Dace Balode doktoritöö teema kasvas välja Läti luterlikus kirikus toimunud kirikusisesest diskussioonist. Töö eesmärgiks oli võimalikult täpselt rekonstrueerida kristliku koguduse koosoleku käik, toetudes selleks 1Kr 11:14, mis on vanim sellekohane kiriklik tunnistus. Keskne tähelepanu töös on Issanda söömaaja pühitsemise käigu ja koosolekute sõnalise osa vaatlusel.

Liina Raudvassar