Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Usuteaduse instituut läbis edukalt kordushindamise

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Usuteaduse instituudis (UI) toimus märtsis kordushindamine. Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) hindamiskomisjon – Tallinna ülikooli prof Mati Heidmets (esimees), liikmed Einike Pilli (TÜ), Sander Sirel (TÜ), Jane Kreek (EMTA) ja Liina Siib (EKKA) – oli professionaalne ning selle liikmed olid end väga hästi kurssi viinud instituudis toimuvaga.
Instituudi rektori Ove Sandri sõnul oli tulemus väga hea. «EKKA ekspertkomisjoni hinnangul vastasid kõik õppekavad riiklikult esitatud nõuetele ning sellisena läheb ekspertkomisjoni otsus ka EKKA hindamisnõukogu ette. Lõplikult vormistatud otsus peaks aga meieni jõudma maikuu keskel.»
Mis viis positiivse tulemuseni?
Eelkõige Jumala arm ja halastus meie koolile ja kirikule. Siia lisandub veel UIs aastakümnete jooksul tehtud väga hea töö ning meie praeguste töötajate üksmeel, eesmärgitaju ja pingutused. Väga suur tähendus on olnud kirikuvalitsuse mõistval toetusel.
Mida see võiks tähendada UI-le ja kirikule?
UI-le eelkõige rahulikumat tööperioodi ning võimalusi uuteks arenguteks. Õppijate kindlustunne ja arv võiksid kasvada. Kirikuna aga on meil põhjust oodata lähiaastatel märkimisväärsel arvul hea tasemega lisa oma senistele töötegijatele.
Millised olid hindamiskriteeriumid?
Hinnati kolme peamist õppekava usuteaduse õppekavade grupis: rakenduskõrgharidusõpet ning magistri tasandil teoloogia ja kristliku kultuuriloo õppekavasid. Kriteeriume oli palju. Kolm peamist on õppe kvaliteet, korraldamiseks vajalikud ressursid ja jätkusuutlikkus. Igaüks neist jagunes mitmeks alakriteeriumiks, nagu näiteks õppekavaarendus, õpikeskkond, õppeasutuse rahalised vahendid, õppejõudude arv ja tase, teadustöö jne.
Eesti Kirik