Usuteaduse Instituudis midagi täiesti uut

Peagi algaval õppeaastal teeb Usuteaduse
Instituut algust diakooniatöö juhtimist käsitleva magistriprogrammiga. Tegemist
on esimese sellealase koolitusega Euroopas.

Koolituse sihtgrupiks on kõik
abistamistegevuse korraldamise ja juhtimisega tegelevad inimesed, sealhulgas
koguduste vaimulikud, nõukogu liikmed ja teised koguduse igapäevatöös osalevad
inimesed. Õppekava rõhk on sõnal «juhtimine», sest kursuse eesmärgiks on anda
lõpetajatele vajalikud teadmised ja oskused tööks kristliku sotsiaaltöö
juhtimise erialal ning samuti doktoriõppeks. Magistriõppe ülesanne on süvendada
üldteoreetilisi teadmisi ning kutse- ja erialaseid teadmisi ning oskusi.

«Rõõm on tõdeda, et koostöö käib ka teiste
kõrgkoolidega,» ütles Eesti Kirikule Usuteaduse Instituudi diakooniaosakonna projektijuht
Vaike Salveste. «Suvel sõlmisime koostöölepingu diakooniahariduse edendamiseks
Soome Diakoonia Rakenduskõrgkooliga. Ent jõud on ühendatud kõigi Euroopa
ülikoolide ja rakenduskõrgkoolidega, kes seda eriala õpetavad.»

Diakoonia juhtimise koolitus on Euroopas
päris ainulaadne ning sügisel algavat kursust on tunnustanud Euroopa
diakooniaprogrammi võrgustik, mille liige on UI alates kevadest. Uut
magistriprogrammi hakkavad läbi viima õppejõud, kes on oma ala tunnustatud
spetsialistid. Lektoreid on Eestist, Soomest ja mujalt Euroopast.
Külalisprofessorina alustab instituudis tööd Kari Latvus, kelle juhtimisel on
antud magistriõppekava ka koostatud.

Õppekava sisaldab erialaaineid, samuti
juriidilist ja majanduslikku poolt puudutavaid loenguid, oma osa on muidugi
koguduse arendustööalasel õppel, sotsiaalteadustel, eetikal, hoolekandel. Kavas
on ka diakoonia asetus Euroopa sotsiaalhoolekande süsteemis, religiooni ja
sotsiaalpoliitika omavahelised seosed, eetika küsimused sotsiaalhoolekandes ja
meditsiinis, sotsiaalteenuste korraldus ja planeerimine. Õpingute nominaalaeg
on kaks aastat ning kursus annab sotsiaalteaduse magistri kraadi.

Vastuvõtutingimuseks magistriõppesse on
bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase.

Õppimine on tasuline, õppemaks 2006/2007.
õppeaastal on 8500 krooni semestris. Õppetöö algab 11. oktoobril, dokumente
hakatakse vastu võtma septembris.

Täiendav info: Vaike Salveste, e-post:
vaikele@gmail.com

Anna-Liisa Vaher