Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Usuteaduse Instituudi uus rektor on Allan Kährik

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituudi nõukogu valis instituudi uueks rektoriks mag Allan Kähriku.
Allan Kährik (34) on sündinud Viljandis, õppinud Suure-Jaani keskkoolis, Tallinna Polütehnilises Instituudis raadiotehnikat. Usuteaduse Instituuti asus õppima 1991. aastal, 1992–96 õppis Rootsis Uppsala ülikoolis rootsi keelt ja Johannenlundi Teoloogilises Instituudis teoloogiat.
Bakalaureuse kraadi omandas Uppsala ülikoolis religiooniteoloogia alal. Järgnesid õpingud Usuteaduse Instituudi pastoraalseminaris ja kogudusepraktika Pärnu Eliisabeti koguduses praost Andres Põderi juhendamisel. Õpetajaks ordineeritud 1997. aasta septembris. 1998. aastast Audru koguduse õpetaja ja Tõstamaa koguduse hooldajaõpetaja.
Rakendusteoloogia magistriõppe läbis Queen’s College’is Birminghamis Inglismaal aastatel 2000–2001. Magistritöö teemaks oli teoloogilise kõrghariduse mudelite analüüs. Töö põhieesmärk oli leida ja analüüsida teoloogiaõppe meetodeid, mis annaksid teoloogiaõppele selgroo, ühendades erinevad valdkonnad ühtsesse struktuuri. Aastast 2001 õpib Kährik taas Usuteaduse Instituudis, seekord läbib usuõpetuse õpetajate koolitusprogrammi.
Tiiu Pikkur