Üle 400 Soome misjonäri töötab välismaal

/ autor: ek / rubriik: Uudis / ilmunud:  /

Soome luterliku kiriku seitsme ametliku
misjoniorganisatsiooni välismaal viibivate töötegijate hulk on kasvanud
võrreldes aastaga 2005 viiekordseks. Välismaal töötas 408 misjonäri, Aasias oli
neid 2006. aastal kokku 128, eelmisel aastal 119.

Kiriku misjoni ja rahvusvahelise diakoonia
2006. aasta statistika näitab, et terviktoetus kasvas võrreldes eelmise aastaga
protsendi võrra. Suurenesid testamendijärgsed kingitused, aga vabatahtlik
toetus langes 2005. aastaga võrreldes kaks protsenti.

Koguduste toetus kiriku misjonitööle ja
rahvusvahelise diakoonia tegevusele aastal 2006 oli 45 950 053 eurot ehk
keskmiselt 10,6 eurot koguduseliikme kohta. Koguduste eelarveline eraldis oli
mullu kokku 18 452 749 eurot. Vabatahtlik toetus ilma testamentideta oli
möödunud aastal       23 726 099
eurot.

Toetus oli kõige suurem Helsingi
piiskopkonnas – 13,3 eurot koguduse liikme kohta, ning Lapua piiskopkonnas –
11,4 eurot koguduse liikme kohta. Eurodes väljenduv toetus oli suurim Tampere
piiskopkonnas, kokku 7 377 670 eurot.

Soome Misjoniseltsi toetati 42,3% ulatuses
kogutoetusest. Kiriku välisabi osaks oli 23%. Soome Evangeelne Luterlik
Rahvamisjon sai 10,7% toetust. Soome Luterliku Evangeeliumiühenduse toetus
moodustas terviktoetusest 8,3%. Evangeelne Luterlik Misjoniühendus Kylväjä
pälvis 5,2% toetust. Raadiomisjoniorganisatsioon Sanansaattajat sai 5,1% ja
Soome Piibliselts 4,3% kogutoetusest. Rootsi Luterlik Evangeeliumiühendus
Soomes pälvis ühe protsendi üldtoetusest.

Nii toetusstatistika kui ka tulude ja
kulude andmestikuga võib tutvuda Soome kiriku misjonitöö keskuse veebilehel.

Vahendanud

Piret Riim