Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Üks küsimus

/ Autor: , / Rubriik: Uudis / Number:  /

Seoses koguduse juhtorganite valimiste perioodiga EELKs uurib Eesti Kirik koguduste vaimulikelt, kuidas valimised õnnestusid.

Piiskop Tiit Salumäe, Haapsalu Püha Johannese koguduse õpetaja: Valimised sujusid väga hästi. Ütlesin koosolekut juhatades, et valime nõukogu, kes valib uue õpetaja. 222 hääleõiguslikust liikmest võttis valimistest osa 93 liiget. Möödunud valimistel oli valijaid 99, nii et see arv on üsna stabiilne. Aastatega oleme võtnud viisiks, et püüame uude juhtorganisse kaasata uusi töötegijaid ühe kolmandiku jagu. Püüame ka selles mõttes protsessi juhtida, et alati osutuks valituks mõni äsja leeriõnnistuse saanu ning et esindatud oleksid erinevate töövaldkondade esindajad. Meie koguduses ei ole probleemiks, kust leida inimesi või kuidas tõmmata neid aktiivsemasse kogudusetöösse. Neid, kes rõõmuga on nõus senisest enam panustama ning kandideerima juhtorganisse, on meil küllalt. Valimisi sisse juhatades ütlesin, et uus nõukogu valib kord uue õpetaja. 5. veebruaril valib uus nõukogu juhatuse.

Mart Jaanson, Nõo Püha Laurentsiuse koguduse õpetaja: Kõik läks korda. Täiskogu liikmetest oli kohal 30 inimest. Huvitav on, et neli aastat tagasi oli see arv sama, kuigi inimesed olid teised. Nõukogu valiti 11-liikmeline, nende seas olen mina oma ameti poolest. Kümne valitud liikme hulgas on üks, Marju Graf, kes ei ole varem koguduse juhtorganisse kuulunud. Meil on kujunenud tava, et nõukogu valib juhatuse kohe samal päeval. Seega on meil lisaks nõukogule valitud ka juhatus. See on kolmeliikmeline, lisaks minule kuulub sinna senine juhatuse esimees Madis Kanarbik ning abiesimehena Raili Värno. Uus juhtorgan koosneb inimestest, kes varasemates koosseisudes on juba näidanud suutlikkust koos töötada. Pean plaani, kuidas nelja aasta pärast viia valimised läbi nii, et saaks kaasatud rohkem uusi töötegijaid.