Tunnustus teenekale kirikuõpetajale

/ autor: ek / rubriik: Uudis / ilmunud:  /

Emeriitõpetaja Vello Salum pälvib
Viljandi maakonna kõrgeima autasu.

Viljandimaa vapimärgi nõukogu on
otsustanud tunnustada emeriitõpetaja Vello Salumit Viljandimaa Vapimärgiga, mis
antakse austatud vaimulikule üle 23. veebruaril nõukogu esimehe maavanema Kalle
Küttise ja omavalitsuste liidu esimehe Andres Rõigase pidulikul vastuvõtul.
Vello Salumi esitasid kandidaadiks Viljandi muuseum ja praostkond.

5. juulil 1933 sündinud Vello Salumil on
lisaks teoloogilisele kõrgharidusele teine diplom melioratsiooni alal. 1983.
aastast Pilistveres elav Salum on olnud aktiivne poliitilises, ühistegevuslikus
ja kultuurilises liikumises. Vello Salum oli sotsialismileeri esimese
mittekommunistliku partei ERSP asutajaliige ja Pilistvere kirik paigaks,
kus  partei asutati (1988) ja mille
kõrvale loodi küüditatute mälestuskompleks, kuhu oma murekivi on toonud
tuhanded eestlased.

Salumi eestvõttel on Pilistvere saanud mitu
paisjärve, taastatud on kiriku ajalooline torn ja üles ehitatud pastoraat, kus
on korraldatud rohkearvuliselt noorte- ja õppelaagreid. Oma tunnustuse kohta ütles
vaimulik Eesti Kirikule: «Kui sa oled taas laps, aga olen ju 3aastane (70+3) ja
Jeesus käsib lapseks saada, siis rõõmustan kui laps.»

Siiski rõhutab kirikuõpetaja, et tegu on
tunnustusega tehtud tööle, tunnustusega kõigile, kes kaasa on aidanud, kogu Pilistvere
kihelkonnale. Tehtud töö kohta ütleb ta: «Olen see hull, kes on hulle unistusi
realiseerinud. Prohvetlikku nägemust peab olema, apostel Pauluski on öelnud, et
taotlege suuremaid  vaimuandeid ja
prohvetlikku nägemust.»

Unistada pensionil olev õpetaja oskab, juba
realiseerib ta uusi plaane: kavas on paigaldada üle 100 aasta kasutusel olnud
hädakatuse asemele kõrge päriskatus, tõsta selle lõunakülg kolmekorruseliseks,
et võlvide peale rajada lastepärane ruum. Eesmärk on pühitseda pühakoda laps-märtrite
kirikuks. Teine unistus, mis seotud uue katuse ja paisjärve kallaste
tõstmisega, on saada oma tarbeks alternatiivenergiat, rajada minielektrijaam.

Viljandimaa Vapimärk on maakonna kõrgeim
autasu Viljandimaal alaliselt elavale inimesele, kes oma töö ja tegevusega on
silmapaistvalt kaasa aidanud maakonna arengule. Seni on Vapimärki välja antud
kolm korda: kodu-uurija Enno Piirile, Halliste endisele õpetajale Kalev Raavele
ja kirjanik Nikolai Baturinile.

Rita Puidet