Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Tühjenevad külad, stabiilne töö

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Sinodi pidulikuks avajumalateenistuseks valmistusid praost Joel Luhamets, Torma õpetaja Mehis Pupart ja pastor loci  Rene Alberi vastvuntsitud pastoraadi ruumes. Peeter Paenurm
12. aprillil Avinurmes peetud Tartu praostkonna sinodil tõdeti, et vaatamata välistele kiirelt muutuvatele oludele jätkub kiriku töö stabiilselt.

Sinodi jumalateenistus peeti Avinurme kirikus, koosolek elulaadikeskuse saalis, mis on just märk eelmisel aastal lõppenud suurest tööst, mille käigus päevi näinud pastoraadihoone kogukonna vajadusteks remonditi.
Koguduste igapäevatöö
Möödunud aasta sõnalisi aruandeid kommenteerides tõdes praost Joel Luhamets, et aasta oli mitmepalgeline oma rõõmude ja muredega. Praostkondlikule tööle oli omaette proovikiviks ja rõõmuks ka kirikupäeva ja vaimuliku laulupeo korraldamisele kaasaaitamine.
 Kahes koguduses alustas tööd uus vaimulik: Ants Tooming Tartu Peetris ja Esa Luukkala Äksis. Mõlemad on siinsesse ellu hästi sisse elanud ning omavad ettekujutust kogudusetöö edasiseks korraldamiseks.
Koguduste majanduslikud võimalused on väga erinevad. On neid, kes on saanud rahaliselt eri meetmete kaudu toetust ning seeläbi praktilisi töid teha, aga ka neid, kes küsinud laenu. Joel Luhamets rõhutas ka, et oluline on püüda kirikuna toetada inimeste vaimulikke vajadusi ning mitte ise paaduda selles töös.
Maapiirkondade vaimulike sõnavõttudest jäi kõlama, et külad ja piirkonnad jäävad tühjaks, noored lähevad kaugemale õppima või tööle ja side senise kodupaigaga jääb pinnapealseks.
Võib ka tõdeda, et kus jõudu on ja uusi inimesi kiriku juurde tuleb, on jõutud ka pühapäevakooli tööle hing sisse puhuda. Osas kogudustes on see töö pidevalt jätkunud.
Sinodi käigus kuulati ära praostkonna 2010. aasta rahaline aruanne koos revisjonikomisjoni liikme õpetaja Aivo Prüki kommentaariga ning kinnitati see. Samuti kinnitati käesoleva aasta eelarve ning praostkonnakassa maksuks liikmesannetaja kohta 1,30 eurot. Järgmiseks aruandeperioodiks valiti praosti ametisse Joel Luhamets ning abipraostiks Peeter Paenurm.
Keskmine Eesti vaimulik on keskeas
Oma sõnavõtus ütles peapiiskop Andres Põder, et Tartu praostkonnas, kus tööl on nii nooremaid kui vanemaid vaimulikke, on näha stabiilsust.
«Muidugi tahame näha,» sõnas peapiiskop, «et oleks parem kui stabiilne, kuid eks me teeme, mis me kohus, ja ülejäänu on Jumala käes. Kirik ei ole progressi usku. Siin sinodil on näha, et kirik elab oma normaalset elu.»
Veel tõi kirikupea välja kolm mõtet. alati tuleb arvestada, et paljud ühiskonnas ei mõista kiriku keelt ja kombeid. Ka kutsus Põder üles kandma üksteise koormaid ning hoolitsema oma koguduste vaimulike eest ja tuletas meelde, et iga kiriku kaastööline peab mõtlema väga konkreetselt oma töö jätkajate peale ning neid kasvatama. Suurem hulk Eesti koguduste vaimulikke on jõudnud keskikka.
Aruannetest selgus, et senise Laiuse koguduse vaimuliku Raino Kubjase teenimine Peterburi Jaani kirikus on muutunud ebatõenäoliseks. Kubjas ise ütles Eesti Kirikule, et ta ei soovi pikemalt probleemideringi kommenteerida, kuid nimetas, et peapiiskop on nendega kursis.
Mari Paenurm