Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Tubli töö leidis tunnustust

/ Autor: / Rubriik: Uudis, Uudised / Number:  /

Eile alanud kirikukogul anti Johannes Esto Ühingule üle EELK kirjastusnõukogu preemia.
Kirjastusnõukogu esimees Tiit Salumäe ütles, et preemiat on välja antud hulk aastaid. Ühel aastal saab preemia meediastruktuur, järgmisel aastal kirjastus. Tänavu otsustati preemia anda Johannes Esto Ühingule, kes on 10 aasta vältel andnud välja heatasemelist teoloogilist kirjandust, mis on leidnud väga head poolehoidu.
Üle poolesaja raamatu

Johannes Esto kirjastuse juhataja Urmas Tamm märkis: «On meeldiv, et Eesti kõige mõjukam religioosne instants, luteri kirik, Eesti suurim konfessioon, on leidnud, et oleme teinud head tööd. Teeb rõõmu, et seda tunnustatakse.»
Kirjastuselt on kümne aasta jooksul ilmunud üle viiekümne raamatu. Väljaanded on olnud väga erinevad ja erinevas suuruses. Trükivalgust on näinud hulk õhukesi brošüüre, aga ka oma mõõtmetelt õige suuri raamatuid, suurim neist – G. Krolli «Jeesuse jälgedel» – kaalub üle 2 kilo.
Raamatuid avaldatakse kahes valdkonnas: religioon ja psühholoogia. Urmas Tamm ütles, et teoseid avaldades lähtutakse põhimõttest, et ilmuv raamat olgu inimesele abiks. Kirjastuseni on jõudnud hulk positiivseid vastukajasid lugejailt.
Eriti head vastuvõttu nii kristlaste kui ka mittekristlaste hulgas on leidnud nn värvilised taskuraamatud, kus lihtsas keeles räägitakse olulistest vaimsetest asjadest. See näitab, et nende eesmärk pakkuda lugemist võimalikult paljudele, on täidetud.
Valikud ja koostöö

Urmas Tamm tõdes, et kirjastusel ei ole lihtne oma tegevust arendada. Kirjastustegevus on iseenesest kulukas ettevõtmine. Probleemiks on eestikeelse lugejaskonna väiksus. Lisaraskuseks on seegi, et religioosse sisuga raamatute vastu tunneb huvi piiratud hulk inimesi. Oma mõju on kindlasti ühiskonna üldises suhtumises religiooni-temaatikasse, mis paiguti kipub olema isegi vaenulik. Ometi püütakse kirjastustegevusega täita olulist osa eesti kultuurimaastikus.
Kirjastuselt ilmunud raamatud on peamiselt tõlketööd. Ilmunud on ka originaalloomingut, näiteks Christoph Wrembek SJ «Jesuiidid Eestis 1923-1961», mis ilmus korraga kahes keeles, eesti ja saksa keeles. Raamatuid tõlkides lähtutakse põhimõttest, et ühe autori teoseid tõlgib üks ja seesama tõlk. Nii säilib paremini autori isikupära ja stiil.
Urmas Tamm lisas, et kümnele tegevusaastale mõeldes on ta tänulik Vello Salole, kes kirjastuse algusaegadel on olnud neile oma nõuga väga suureks abiks ja on siiamaani. Vello Salo on ühingu auliige, tema kirjastusega Maarjamaa seob Johannes Esto kirjastust tihe koostöö.

Meeli Pärtelpoeg