Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

TÜ usuteaduskond ja Usuteaduse Instituut arutasid koostöövõimalusi

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

23. jaanuaril toimus Tartus kohtumine,
kus arutati võimalusi arendada Tartu Ülikooli (TÜ) usuteaduskonna ja Usuteaduse
Instituudi (UI) vahel koostööd.

Kohtumisel osalesid sihtasutuse UI nõukogu
liikmed peapiiskop Andres Põder, assessorid Ove Sander ja Joel Luhamets,
kantsler Mati Maanas ja UI rektori kt Randar Tasmuth, Tartu Ülikooli poolt
rektor Jaak Aaviksoo, usuteaduskonna dekaan Riho Altnurme, professorid Anne
Kull ja Tarmo Kulmar ning dotsendid Urmas Petti ja Pille Valk.

«Kui UI endine rektor Alar Laats asus ette
valmistama assotsiatsioonilepingut Tallinna ülikooliga, siis põhjendas ta seda
väitega, just kui TÜ usuteaduskonnaga ei ole võimalik taolist koostööd teha,
kuna usuteaduskond ei ole huvitatud,» selgitab ümarlaua kokkukutsumise
põhjuseid Riho Altnurme.

«See kohtumine püüdis selgeks teha, kas
tema väitel oli alust. Ma arvan, et mõlemad osapooled veendusid, et koostöö on
võimalik. Ma loodan, et kirik sai kinnitust, et TÜ näitab üles head tahet
koostööks mitte ainult usuteaduskonna, vaid ülikooli tasemel tervikuna.»

Koostöö õppe- ja teadustöö korraldamisel

Vajadus juba toimivat koostööd edasi
arendada tuleneb Riho Altnurme hinnangul karmistunud riigipoolsetest
nõudmistest, millele UI kui ülikool peab vastama: «Riik nõuab UI-lt kui
ülikoolilt, millena UI minu teada aastast 2001 riiklikult arvel on, kahel
suunal doktoriõpet, mille loomiseks UI otsib koostöövõimalusi.

Praegu koostamisel olev Eesti
kõrgharidusstrateegia näeb ette ühisõppekavade võimalust, mistõttu koostöö
vormiks võikski olla koostöö doktoriõppe korraldamises ja ühise teadusteema
täitmisel. Õppetöö võiks toimuda nii ühes kui teises õppeasutuses ning
teadustöös osaleksid ka teadurid UIst.»

Usuteaduskonna dekaan möönab siiski, et
selline võiks olla lõpptulemus juhul, kui UI otsustab jätkata oma koostööd just
Tartu ülikooliga: «Ma saan aru nii, et UI pole läbirääkimisi Tallinna
ülikooliga mitte lõpetanud, vaid pigem katkestanud.»

Koostöö Tartu või Tallinna ülikooliga

Kui Alar Laats leidis, et
assotsiatsioonileping Tallinna ülikooliga ei välistaks UI koostööd Tartu
ülikooliga, siis Riho Altnurme väitel olukord nii lihtne ei ole. «Võib-olla
juriidiliselt oleks kõik korrektne, kuid senine koostöölepingu vaim ei eelda,
et koostööpartner on sisuliselt teise ülikooli osa. Assotsiatsioonileping
lähendaks UId oluliselt Tallinna ülikoolile ning ehkki TÜ teeb küll koostööd ka
Tallinna ülikooliga, oleks tegemist sootuks teistsuguse koostööga.»

Erinevalt assotsiatsioonilepingust Tallinna
ülikooliga võimaldab koostöö TÜ usuteaduskonnaga UI-le palju suuremat vabadust.
«Me ei soovi hakata UI professoreid ise valima või oma esindajat UI nõukokku
määrama. Meie pakutav koostöö variant oleks kahe suveräänse õppeasutuse vahel,
kus üks ei ole teisest otseselt sõltuv,» ütles Altnurme.

Alar Kilp