Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Toomkool on koolitusloa ootuses

/ Autor: / Rubriik: Uudis, Uudised / Number:  /

Tallinna Toomkooli Sihtasutuse nõukogu liikmed ja õpetajad: Ove Sander (vasakult, tagareas), Raido Rüütel, Peep Mühls, Kaie Kadaksoo, Erkki Truve, Erik Salumäe, Tiiu Siimon (esireas), Anne Burghardt, Andres Põder, Egle Viilma.Urmas Viilma

Haridus- ja teadusministeeriumile esitati Tallinna toomkooli koolitusloa taotlus.

29. märtsi õhtul kogunes oma esimesele koosolekule Tallinna Toomkooli Sihtasutuse nõukogu koosseisus Andres Põder, Ove Sander, Peep Mühls, Raido Rüütel, Erkki Truve ja Erik Salumäe, et valida esimees ja kinnitada Tallinna toomkooli koolitusloa saamiseks ja vastava taotluse esitamiseks vajalikud dokumendid, mis juhatuse liige Urmas Viilma oli nõukogule selleks puhuks ette valmistanud. Sihtasutuse nõukogu valis esimeheks peapiiskop Andres Põderi.

Heade inimeste panus
Vastavalt seadusele peab iga koolitusluba taotlev õppeasutus esitama taotluse koos nõutavate lisadokumentidega ministeeriumile hiljemalt viis kuud enne õppetegevuse algust. Et 1. septembril õppeaastat alustada, tuli seda teha 1. aprilliks.
Koosolekul kinnitati toomkooli arengukava aastateks 2012–2015, kooli õppekava ja ainekavad. Et lastel oleks turvaline õppida, peavad ruumid, kus kool tegutseb, vastama tervisekaitse ja tuleohutuse nõuetele. Selle kinnituseks ootas ministeerium ka terviseameti ja päästeameti tõendeid, samuti kooli tervishoiuteenuse pakkuja garantiikirja.
Kõigi nende dokumentide koostamine ja vastavatelt ametkondadelt lubade saamine nõudis paljude inimeste energiat ja aega, kusjuures kogu see töö on olnud vabatahtlik ja tasustamata.
Juba sügisel valiti praegu Püha Miikaeli kooli all tegutseva toomkooliklassi lastevanemate hulgast nn toomkooli asutav kogu, mis tuli enne eelmise aasta jõule viiel korral kokku, et töötada välja toomkooli põhikiri ning sõnastada põhiväärtused ja eesmärgid.
Kogu töös osalesid lastevanemad Peep Mühls, Erle Vaher, Alek Kozlov, Mari Roots, Tõnu Kull, Anu Kaljurand, Vanalinna Hariduskolleegiumi direktor Kersti Nigesen ja direktori asetäitja õppetöö alal Kristel Üksküla. Toomkooli esindas õpetaja Egle Viilma ja toomkogudust Urmas Viilma. Konsistooriumi poolt aitas kaasa haridusassessor Ove Sander.

Kaks kuud aega otsuseni
Juriidilist nõu on kooli loomise protsessis andnud ja ka sihtasutuse registreerimiseks vajalikud dokumendid ette valmistanud jurist Erik Salumäe. Viimase kuu jooksul on väga suure töö õppekava koostamisel ära teinud tulevane lapsevanem Anne Burghardt, õpetajad Egle Viilma ja Kaie Kadaksoo ning tulevane toomkooli õpetaja Tiiu Siimon. Suur tänu kuulub ka Tiit Kaarlõpile OÜ Kiriku Varahaldusest, kes viimastel nädalatel tegi palju ära selleks, et tervise- ja päästeamet võiks ruumide seisukorraga rahul olla ja et lapsed ennast siin turvaliselt tunneks.
Kõigi heade abiliste ühise töö tulemusena sai Tallinna Toomkooli Sihtasutuse juhatus 30. märtsil haridus- ja teadusministeeriumile esitada koolitusloa taotluse ühes kõigi ettenähtud lisadega. Ministeeriumil on nüüd kaks kuud aega taotlusele vastata ning vajadusel küsida lisadokumente või esitada täpsustavaid küsimusi.
Jumala abiga oleme seismas ajaloolise hetke künnisel, kus Tallinna toomkool avab jälle oma uksed ning taasiseseisvumise järel alustab Eestis tööd esimene luterlik üldhariduslik erakool.
Urmas Viilma,
Tallinna Toomkooli Sihtasutuse juhatuse liige