Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Tõnis Nõmmik kaitses doktoriväitekirja

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Teisipäeval, 25. oktoobril kaitses Tartu
Ülikooli usuteaduskonnas oma doktoriväitekirja «Vaimulikud kaitsejõududes.
Eesti kaitseväe kaplaniteenistus ja eellugu» Eesti kaitseväe peakaplan kolonel
Tõnis Nõmmik.

Doktoritöö teema valiku põhjustas asjaolu,
et sõjaväevaimulike ajalugu Eesti aladel ei ole praktiliselt üldse uuritud.
Autor on veendunud, et selle teema vastu ei ole varem huvi tundnud ei sõja- ega
kirikuajaloolased, ja on oma uurimusega püüdnud täiendada nii meie kaitseväe
kui kiriku ajalugu.

Oma doktoritöös kirjeldab Tõnis Nõmmik
Eesti sõjameeste usulist teenimist Põhjasõjast tänapäevani. Pearõhk on
eestikeelsete vaimulike tegevusel Karl XII armee eestlastest koosnenud
üksustes, vaimulikel Vabadussõjas ning Kaitseliidus ja kaitseväes kuni 1940.
aastani, eestlastest välipastoritel Soome ja Ameerika Ühendriikide
relvajõududes ja taastatud Eesti kaitseväe kaplaniteenistusel kuni tänapäevani.

Töös on käsitletud kaplaniteenistuse
teoloogilisi aluseid, kaplanite kohta relvajõudude struktuurides,
organisatsiooni ülesandeid, väljaõpet, tegevust rahu- ja sõjaajal, traditsioone
ning koostööd kirikute ja teiste riikide kaplaniteenistustega.

Kolonel Nõmmik jõuab oma töös järeldusele,
et Eesti kaplaniteenistus saab tagasi vaadata pikale ajaloole ning et tänapäeva
Eesti kaplaniteenistus on täiesti koostöövõimeline teiste NATO riikide
kaplaniteenistustega.

Doktoritöö juhendaja oli  teoloogiadoktor professor Tarmo Kulmar,
oponeerisid Tartu Ülikooli kultuuripsühholoogia professor doktor Peeter
Tulviste ja kolonelleitnant doktor Villu Tamul Kaitsejõudude Peastaabist.

Tiiu Pikkur